Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 54.13 Ordú eatramhach - An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976 alt 7

SCEIDEAL C

O.54, r.7

Uimh. 54.13

AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976

Alt 7

ORDÚ EATRAMHACH


Ceantar Cúirte Dúiche Dúiche Uimh.

................. Iarratasóir

.................. Freagróir

AR IARRATAS A ÉISTEACHT a rinne an t-iarratasóir thuasainmnithe, *(a chónaíonn) *(atá ag gabháil do ghairm, gnó nó slí bheatha) i .............. *(sa cheantar cúirte agus sa dúiche réamhráite), chun na Cúirte seo inniu, AR ORDÚ COTHABHÁLA i gcoinne an fhreagróra thuasainmnithe ar an bhforas go bhfuil mainnithe ag an bhfreagróir, *(a chónaíonn) *(atá ag gabháil do ghairm, gnó nó slí bheatha) i ................... *(sa cheantar cúirte agus sa dúiche réamhráite),

*[agus arb é/í cé ile an iarratasóra sin é/í agus ós rud é go bhfuil ....... leanbh cleithiúnach den teaghlach ann mar a ainmnítear anseo thíos].

*[agus arb é/í céile .............. *(atá éagtha anois) *(atá tar éis é/í a thréigean) *(atá tréigthe aige/aici) *(atá ina chónaí/ina cónaí ar leithligh agus scartha uaidh/uaithi) agus ós rud é go bhfuil ........ leanbh cleithiúnach den teaghlach ann mar a ainmnítear anseo thíos],

*[agus is tuismitheoir an linbh chleithiúnaigh/na leanaí cleithiúnacha a ainmnítear anseo thíos, nach bhfuil a thuismitheoirí/a tuismitheoirí/a dtuismitheoirí pósta ar a chéile (agus arb é/í an t-iarratasóir tuismitheoir eile an linbh/na leanaí sin)],

*[agus is tuismitheoir an linbh chleithiúnaigh/na leanaí cleithiúnacha a ainmnítear anseo thíos, nach bhfuil a thuismitheoirí/a tuismitheoirí/a dtuismitheoirí pósta ar a chéile (agus nach é/í an t-iarratasóir tuismitheoir eile an linbh/na leanaí sin agus nach bhfuil an leanbh/na leanaí á chothabháil/á cothabháil/á gcothabháil go hiomlán ag an tuismitheoir eile)],

................ a rugadh an .................,

............... a rugadh an .....................,

an chothabháil is cuí sna himthosca a sholáthar *(don iarratasóir sin) *(agus) *(don leanbh cleithiúnach/do na leanaí cleithiúnacha sin),

AGUS ÓS DEIMHIN LÉI gur seirbheáladh go cuí ar an bhfeagróir an toghairm sna himeachtaí seo, dar dáta an ..... lá de ....... 19...,

AGUS ÓS RUD É NACH bhFUIL CINNEADH DÉANTA AICI GO FÓILL an t-ordú cothabhála a dhéanamh nó diúltú é a dhéanamh, ach ag féachaint do riachtanais na ndaoine ar dá gcothú atá an t-ordú cothabhála á lorg agus d’imthosca eile an cháis,

ORDAÍONN AN CHÚIRT LEIS SEO go ndéanfaidh an freagróir sin suim sheachtainiúil £..... a íoc leis an iarratasóir sin an ..... lá de ........ 19..., agus uaidh sin amach *(go dtí an ..... lá de ....... 19..., agus an lá sin féin san áireamh), *(go dtí go ndéanfaidh an Chúirt breithniú ar an iarratas ar ordú cothabhála),

*(AGUS ORDAÍONN AN CHÚIRT de bhun alt 9 (1) (a) den Acht thuasluaite go n-íocfar na híocaíochtaí réamhráite leis an gCléireach Cúirte Dú che i ...................... ).

*(AGUS ós rud é gur iarr an t-iarratasóir ar an gCúirt gan sin a dhéanamh, agus go measann an Chúirt nár chuí go ndéanfaí amhlaidh, NÍL AON TREOIRÁ TABHAIRT AG AN gCÚIRT de bhun alt 9 (1) (a) den Acht thuasluaite).

Arna dhátú an ..... lá seo de ....... 19...

Arna shíniú .............

Breitheamh den Chúirt Dúiche

*Scrios na focail nach n-oireann