Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Leasuithe ar: Ginearálta
I.R. Uimh. 583 de 2009: Na Rialacha Cúirte Cuarda (Oifigí Cúirte Comhcheangailte) 2009


1. Tiocfaidh na Rialacha seo, arb é na Rialacha Cúirte Cuarda (Oifigí Cúirte Comhcheangailte) 2009 is teideal dóibh, i ngníomh an 11ú lá d’Eanáir 2010.

2. Forléireofar na Rialacha seo i dteannta na Rialacha Cúirte Cuarda 2001 go 2009.

3. Leasaítear na Rialacha Cúirte Cuarda:

   (i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Cláraitheoir Contae” sna forálacha a bhaineann le “Léiriú Téarmaí”:

    “5. Ciallaíonn “Cláraitheoir Contae” an Cláraitheoir Contae in aon Chontae atá ag gabháil leis an gCúirt faoin Acht Oifigigh Cúirte 1926, agus folaíonn sé aon leas-Chláraitheoir Contae don Chláraitheoir Contae sin a bheidh ceaptha de thuras na huaire faoi alt 40 den Acht sin agus aon duine eile a bheidh faoi cheangal agus údaraithe de thuras na huaire dualgais oifig an Chláraitheora Contae sin a chomhlíonadh de réir alt 9 den Acht Oifigeach Cúirte 1945, ar choinníoll:

      (a) i gcás aon ghnó de chuid oifig na Cúirte i gcontae a bheith sonraithe de réir alt 14 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2009 mar ghnó a dhéanfar in oifig chúirte chomhcheangailte arna bunú faoin alt sin, folóidh tagairt don “Cláraitheoir Contae” (seachas tagairt den sórt sin in aon fhoráil de na Rialacha seo a luaitear i mír (b)) chun críocha an ghnó sin, tagairt—

       (i) don bhainisteoir oifige cúirte comhcheangailte arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 19 den Acht sin don oifig chúirte chomhcheangailte sin nó

       (ii) i gcás socrú a bheith déanta ag bainisteoir na hoifige cúirte comhcheangailte go bhféadfaidh comhalta d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna a bheidh ar fostú san oifig chúirte chomhcheangailte sin faoi alt 21 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2009 cibé cumhachtaí, údaráis, dualgais agus feidhmeanna a fheidhmiú nach féidir leis féin a fheidhmiú nó a chomhlíonadh go caoithiúil, don chomhalta foirne sin.


      agus déanfar aon fhoirm i Sceideal na bhFoirmeacha a mhodhnú dá réir sin;

      (b) is iad na forálacha de na Rialacha seo dá dtagraíonn mír (a):


       (i) Ordú 4;

       (ii) Ordú 18, ach amháin an chéad mhír d’fho-riail (1) de riail 1;

       (iii) Ordú 46, riail 5;

       (iv) Ordú 48;

       (v) aon fhoráil lena n-údaraítear don Chláraitheoir Contae costais a fhómhas nó a thomhas nó lena ndéantar tagairt d’fhómhas nó tomhas den sórt sin;

       (vi) aon fhoráil lena n-údaraítear, nó lena ndéantar tagairt, don Chláraitheoir Contae feidhmeanna a fheidhmiú faoi aon nós imeachta i leith gluaiseacht cháis a fhorordaítear leis na Rialacha seo; agus

       (vii) aon fhoráil eile lena n-údaraítear, nó lena ndéantar tagairt, don Chláraitheoir Contae feidhmeanna a fheidhmiú a luaitear in alt 38(2) den Acht Oifigigh Cúirte 1926, nó lena dtugtar, nó lena ndéantar tagairt, don Chláraitheoir Contae feidhm theoranta nó cumhacht de chineál breithiúnach, eadráin nó feidhm arb éard í fianaise a ghlacadh, a fheidhmiú.”;

   (ii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Oifig” nó “an oifig chuí” sna forálacha a bhaineann le “Léiriú Téarmaí”:

    “15. Ciallaíonn “Oifig”, “an Oifig” nó “an Oifig chuí”:
      (a) Oifig na Cúirte i gContae ar bith;

      (b) i gcás aon ghnó de chuid oifig na Cúirte i gcontae a bheith sonraithe de réir alt 14 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2009 mar ghnó a dhéanfar in oifig chúirte chomhcheangailte arna bunú faoin alt sin, agus chun críocha an ghnó sin—

      an oifig chúirte chomhcheangailte sin,

      agus déanfar aon fhoirm i Sceideal na bhFoirmeacha a mhodhnú dá réir sin.”;