Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Sceideal: B - Foirmeacha

Foirm: 1C Formhuiniú Na Seirbheála (Seirbheáil Phearsanta)
I.R. Uimh. 132 de 2009

FOIRM 1C

Formhuiniú Na Seirbheála (Seirbheáil Phearsanta)


De bhun alt 7(3) d’Acht na gCúirteanna, 1964, sheirbheáil mé an .......... seo istigh ar an gCosantóir .............. ar ........ a.m./p.m., an ........ lá de .........., 20....., trí chóip de a thabhairt de láimh do (má rinneadh duine a sheirbheáil thar ceann an chosantóra, luaigh ainm an duine a seirbheáladh agus caidreamh an duine sin leis an gcosantóir) ..............., i* .........................

Arna fhormhuiniú an ...... lá seo de .........., 20......

Arna shíniú: ..................


Dearbhú Reachtúil I Dtaobh Seirhbeála Pearsanta

Dearbhaímse, ..........., as ...................,

atá ocht mbliana déag d’aois agus os a chionn, go sollúnta agus go fíreata,

1. Go ndearna mé an ................. seo istigh dar dáta an ......... lá de ............., 20...., a sheirbheáil ar an gCosantóir atá ainmnithe anseo istigh trí chóip de a thabhairt de láimh do ................. (má rinneadh duine a sheirbheáil thar ceann an chosantóra, luaigh ainm an duine a seirbheáladh agus caidreamh an duine sin leis an gcosantóir agus go raibh sé nó sí sé bliana déag d'aois nó os a chionn)

2. Go raibh, tráth na seirbheála sin, aithne shúl agam ar an gcosantóir sin ........... (nó ar an ............ sin) (nó luaigh an bonn atá lena chreidiúint gur seirbheáladh an duine ceart de réir O.11)

Agus déanaim an dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938 agus Acht na gCúirteanna 1964 lena gcumhachtaítear an Dearbhú seo a úsáid mar chruthúnas ar sheirbheáil an † ................ sin

Arna shíniú ..................

Arna dhearbhú os mo chomhairse ................ (ainm i gceannlitreacha)

†nótaire poiblí

†coimisinéir mionnaí

†feidhmeannach síochána

†duine atá údaraithe le (cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin) ................... chun dearbhuithe reachtúla a thógáil agus a ghlacadh

ag an duine sin ..................

† a bhfuil aithne phearsanta agam air

† a cuireadh in aithne dom ag ................., a bhfuil aithne phearsanta agam air

† ar suíodh a chéannacht dom roimh an Dearbhú seoathógáil

†† trí phas uimh. ............. arna eisiúint an ........... á de .............. ag údaráis ............. ar údarás é atá aitheanta ag Rialtas na hÉireann

†† trí chárta céannachta náisiúnta uimh. ................ arna eisiúint an ............. lá de ............... ag údaráis .................. ar Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach sa Chomhaontú LEE é,

†† trí Phas Eachtrannach uimh. .......... arna eisiúint an .......... á de .............. ag údaráis ............. ar údarás é atá aitheanta ag Rialtas na hÉireann,

†† trí dhoiciméad taistil dídeanaithe uimh. .............. arna eisiúint an ........... lá de ............ ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí,

†† trí dhoiciméad taistil (seachas doiciméad taistil dídeanaithe) ............. arna eisiúint an ..... lá de ........... ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí,

a thabhairt ar aird dom ag ........... an ............ lá seo de ............ 20....

Arna shíniú ...............................

† nótaire poiblí

† coimisinéir mionnaí

† feidhmeannach síochána

† duine atá údaraithe le (cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin) ............... chun dearbhuithe reachtúla a thógáil agus a ghlacadh

* Seoladh poist ina iomláine

† Scrios focail nó clásail nach bhfuil infheidhme

†† Más iomchuí, soláthair mionsonraí faoin doiciméad trínar suíodh céannacht, agus scrios na roghanna eile atá fágtha.