Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Sceideal: B - Foirmeacha

Foirm: 2P Toghairm díobhálacha pearsanta

I.R. Uimh. 526 de 2005
FOIRM 2P

O. 5A,r.3

TOGHAIRM DÍOBHÁLACHA PEARSANTA

AN CHÚIRT CHUARDA

CUAIRD CONTAE


Taifead Uimh.:

Idir

A.B.

Gearánaí

AGUS

C.D.

Cosantóir

Don chosantóir ...... (slí bheatha) ........ a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi ag .......... i gContae ....

Ceanglaítear ort leis an toghairm díobhálacha pearsanta seo láithreas a thaifeadadh go pearsanta nó trí aturnae ag [Cuir isteach seoladh na hOifige Cúirte Cuarda cuí] sa chaingean thuas laistigh de dheich lá tar éis an toghairm a sheirbheáil ort (gan lá na seirbheála sin a áireamh).

Agus BÍODH SEO INA FHÓGRA mura ndéanann tú láithreas a thaifeadadh go bhféadfaidh an gearánaí leanúint ar aghaidh leis an gcaingean seo agus go bhféadfar breithiúnas a thabhairt agus tú as láthair.

Agus BÍODH SEO INA FHÓGRA THAIRIS SIN gurb amhlaidh, má bheartaíonn tú na himeachtaí a chosaint ar aon fhorais, go gcaithfidh tú, ní amháin Láithreas a thaifeadadh ach freisin, laistigh de shé sheachtain tar éis an Láithris, ráiteas i scríbhinn a sheachadadh ina dtaispeánfar cineál do Chosanta agus na forais atá léi.

N.B. — Ní mór an toghairm seo a sheirbheáil laistigh de dhá mhí féilire dhéag tar éis dháta na toghairme seo mura mbeidh fadú curtha ag an gCúirt leis an tréimhse ama le haghaidh seirbheála.

Féadfaidh an cosantóir láithriú le haghaidh na toghairme seo trí láithreas a thaifeadadh go pearsanta nó trí aturnae ag [Cuir isteach seoladh na hOifige Cúirte Cuarda cuí].


FORMHUINIÚ ÉILIMH

Is éileamh ar na faoisimh atá leagtha amach anseo le haghaidh díobhálacha pearsanta a d’fhulaing an gearánaí [nó luaigh an cháil ina ndéanann an gearánaí agairt] mar a leanas éileamh an ghearánaí:

ÉAGÓIR A LÍOMHNAÍTEAR IN AGHAIDH AN CHOSANTÓRA (NÓ IN AGHAIDH GACH DUINE DE NA COSANTÓIRÍ)

1 ...........

2 ...........


SONRAÍ FAOI GHNÍOMHARTHA AN CHOSANTÓRA (NÓ GACH DUINE DE NA COSANTÓIRÍ) ARB ÉARD ATÁ IONTU AN ÉAGÓIR

(Ba cheart na sonraí iomlána a leagan amach)

............

SONRAÍ FAOI NA hIMTHOSCA A BHAIN LE DÉANAMH AN ÉAGÓRA

(Ba cheart na sonraí iomlána a leagan amach)

.............

SONRAÍ FAOI GACH UAIR A RINNE AN COSANTÓIR (NÓ GACH DUINE DE NA COSANTÓIRÍ) FAILLÍ (Ba cheart na sonraí iomlána a leagan amach)

..............

SONRAÍ FAOI NA DÍOBHÁLACHA A BHAIN DON GHEARÁNAÍ ARB Í ÉAGÓIR AN CHOSANTÓRA (NÓ GACH DUINE DE NA COSANTÓIRÍ) BA CHÚIS LEO

.............

NA FAOISIMH A ÉILÍTEAR

AN SCEIDEAL

SONRAÍ FAOI ÍTIMÍ A nDEARNADH DAMÁISTE SPEISIALTA DÓIBH

(Ba cheart sonraí iomlána a leagan amach. Cuir bileoga breise leis seo más gá)

.....


(Más infheidhme, cuir isteach na sonraí a cheanglaítear le hOrdú 5, riail 5A)

(Arna shíniú)

D’eisigh an gearánaí ...... an toghairm seo agus is iad seo a leanas mionsonraí pearsanta an ghearánaí sin:

1. Is é seo an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an nGearánaí: ........

(sonraigh an seoladh go cruinn)

2. Slí bheatha an Ghearánaí: ........

3. Dáta Breithe an Ghearánaí: Lá: .... Mí: ..... Bliain: ......

4. Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí an Ghearánaí: ......

5. Murab ionann é agus seoladh an ghearánaí atá luaite thuas, ba cheart seoladh an ghearánaí le haghaidh seirbheála a shonrú anseo: ......

D’eisigh an gearánaí an toghairm seo

D’eisigh ........, aturnae thar ceann an ghearánaí, arb é a áit chláraithe ghnó .............. an toghairm seo


FORMHUINIÚ SEIRBHEÁLA

Sheirbheáil mé an toghairm seo ag ...... ar an gcosantóir ar an ...... lá de ...... 20..

Arna fhormhuiniú an ..... lá de ...... 20 .....

(Arna shíniú) (Seoladh)

(Arna shíniú) (Seoladh)