Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Sceideal: B - Foirmeacha

Foirm: 1B Formhuiniú na seirbheála (post cláraithe)

I.R. Uimh. 276 de 2014
FOIRM 1B

FORMHUINIÚ NA SEIRBHEÁLA (POST CLÁRAITHE)


De bhun alt 7(3) d’Acht na gCúirteanna, 1964, sheirbheáil mé an ........ seo istigh ar an gCosantóir, ............,

†trí chóip dhílis de a chur sa phost ar ....... am/pm, an ....... lá de ......., 20 ....., i bPostoifig ............. i gclúdach réamhíoctha cláraithe arna dhíriú chun an Chosantóra sin, an ......... sin, i* ............

†trí chóip dhílis de a thaisceadh i gclúdach ar ..... am/pm, an ..... lá de ......., 20 .... le .......... , soláthraí seirbhíse poist atá údaraithe seirbhís míreanna cláraithe a sholáthar agus atá cláraithe sa cháil sin sa chlár arna chothabháil faoi alt 40 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011.

Arna fhormhuiniú an ........ lá seo de ......., 20 .....

Arna shíniú ...............


DEARBHÚ REACHTÚIL I dTAOBH SEIRBHEÁLA LEIS AN bPOST CLÁRAITHE

Dearbhaímse, ........... , as ............ , atá ocht mbliana déag d’aois agus os a chionn, go sollúnta agus go fíreata:

1. Go ndearna mé an .......... seo istigh dar dáta an ..... lá de ........, 20 ...., a sheirbheáil ar an gCosantóir atá ainmnithe anseo istigh

†trí chóip dhílis de a chur sa phost ar ........ am/pm, an ....... lá de ..... , 20........, i bPostoifig ........ i gclúdach réamhíoctha cláraithe arna dhíriú chun an Chosantóra sin, an ........ sin, i *................ (is é sin, an áit chónaithe/ghnó is déanaí is eol a bheith ag an gCosantóir)

†trí chóip dhílis de a thaisceadh i gclúdach ar ...... am/pm, an ...... lá de ......., 20 ....., le ........ , soláthraí seirbhíse poist atá údaraithe seirbhís míreanna cláraithe a sholáthar agus atá cláraithe sa cháil sin sa chlár arna chothabháil faoi alt 40 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011.

2. †Nár tháinig an clúdach sin ar ais go dtí an seoltóir gan a bheith seachadta.

†Gur taifeadadh an clúdach sin mar chlúdach a seachadadh ar an ..... lá de ....... , 20 ......

Agus déanaim an dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938 agus Acht na gCúirteanna, 1964 lena gcumhachtaítear an Dearbhú seo a úsáid mar chruthúnas ar sheirbheáil an bhille shibhialta sin †.......... †an ......... sin (luaigh an doiciméad tionscnaimh eile).

Arna shíniú ...............

Arna dhearbhú os mo chomhairse ............ (ainm i gceannlitreacha)

†nótaire poiblí

†coimisinéir mionnaí

†feidhmeannach síochána

†duine atá údaraithe le (cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin) ......... chun dearbhuithe reachtúla a thógáil agus a ghlacadh ag an duine sin ...............

†a bhfuil aithne phearsanta agam air/uirthi

†a cuireadh in aithne dom ag ........ , a bhfuil aithne phearsanta agam air/uirthi

†ar suíodh a chéannacht/a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil

††trí phas uimh. ...... arna eisiúint an ..... lá de ......... ag údaráis ......, ar údarás é atá aitheanta ag Rialtas na hÉireann,

††trí chárta céannachta náisiúnta uimh. ........ arna eisiúint an ...... lá de ......... ag údaráis ........., ar Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach sa Chomhaontú LEE é,

††trí Phas Eachtrannach uimh. ........ arna eisiúint an ...... lá de ............ ag údaráis ........, ar údarás é atá aitheanta ag Rialtas na hÉireann,

††trí dhoiciméad taistil dídeanaithe uimh. ...... arna eisiúint an ...... lá de ......... ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais,

††trí dhoiciméad taistil (seachas doiciméad taistil dídeanaithe) ......... arna eisiúint an ..... lá de ........ ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais,

a thabhairt ar aird dom ag .......... an ........ lá seo de ...... , 20 .....

Arna shíniú ..............

†nótaire poiblí

†coimisinéir mionnaí

†feidhmeannach síochána

†duine atá údaraithe le (cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin) ......... chun dearbhuithe reachtúla a thógáil agus a ghlacadh

*Seoladh poist ina iomláine

†Scrios focail nó clásail nach bhfuil infheidhme

†† Mas iomchui, soláthair mionsomai faoin doicimead trinar suiodh ceannacht, agus scrios na roghanna eile atá fágtha

Nota: De réir alt 7(6) d'Acht na gCuirteanna, 1964, tá an dearbhú seo le déanamh tráth nach luaithe ná 10 lá tar éis an lae a chuirtear an clúdach sa phost.