Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Leasuithe ar: Ginearálta
Rialacha na nUaschúirteanna (An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014), 2014: I.R. Uimh. 485 de 2014


1. (1) Tiocfaidh na Rialacha seo, arb é Rialacha na nUaschúirteanna (An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014), 2014, is teideal dóibh, i ngníomh an 28ú lá de Dheireadh Fómhair, 2014.

(2) Déanfar na Rialacha seo a fhorléiriú i dteannta Rialacha na nUaschúirteanna.

(3) Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 go 2014, is teideal do Rialacha na nUaschúirteanna arna leasú leis na Rialacha seo.

2. (1) Ní dhéanfaidh aon ní sna Rialacha seo difear do bhailíocht aon bhirt nó aon ní eile arna dhéanamh:

   (a) in aon imeachtaí ar aon achomharc chun na Cúirte Uachtaraí arna thionscnamh roimh an lá bunaithe dá dtagraítear in alt 5 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014

    (i) ón gCúirt Achomhairc Choiriúil, nó

    (ii) ón gCúirt Achomhairc Armchúirteanna, nó

    (iii) ón Ard-Chúirt

      (I) nach dtiocfaidh faoi réim aicme achomharc arna sonrú in ordachán arna thabhairt faoi Airteagal 64.3.1° den Bhunreacht, nó

      (II) a thiocfaidh faoi réim aicme achomharc arna sonrú in ordachán arna thabhairt faoi Airteagal 64.3.1° den Bhunreacht agus a mbeidh éifeacht an ordacháin sin cealaithe, a mhéid a bhainfidh sé leis na himeachtaí a bheidh i gceist, le hordú arna dhéanamh de réir Airteagal 64.3.3° den Bhunreacht, agus

      (III) nach mbeidh aon ordú déanta ina leith de réir Airteagal 64.4.1° den Bhunreacht, nó

   (b) in aon imeachtaí eile os comhair na Cúirte Uachtaraí arna dtionscnamh roimh an lá bunaithe dá dtagraítear in alt 5 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014,
agus leanfar de na himeachtaí sin agus tabharfar chun críche iad, faoi réir aon ordaithe arna dhéanamh ag an gCúirt Uachtarach, ag an bPríomh-Bhreitheamh nó ag Breitheamh den Chúirt Uachtarach arna ainmniú nó arna hainmniú ag an bPríomh-Bhreitheamh faoi alt 7(6) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961, sna himeachtaí sin, amhail is nach mbeifí tar éis na Rialacha seo a dhéanamh.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní sna Rialacha seo difear do bhailíocht aon bhirt nó aon ní eile arna dhéanamh in aon imeachtaí ar aon achomharc chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil lena mbainfidh alt 78(1) den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014, agus leanfar de na himeachtaí ar achomharc den sórt sin agus tabharfar chun críche iad, faoi réir aon ordaithe arna dhéanamh ag an gCúirt Achomhairc Choiriúil nó ag Breitheamh den Chúirt Achomhairc Choiriúil sna himeachtaí sin, amhail is nach mbeifí tar éis na Rialacha seo a dhéanamh agus ní dhéanfaidh na Rialacha seo aon difear do chumhachtaí na Cúirte Achomhairc Choiriúil in aon imeachtaí den sórt sin.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní sna Rialacha seo difear do bhailíocht aon bhirt nó aon ní eile arna dhéanamh in aon imeachtaí ar aon achomharc chun na Cúirte Achomhairc Armchúirteanna lena mbainfidh alt 78(2) den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014, agus leanfar de na himeachtaí ar achomharc den sórt sin agus tabharfar chun críche iad, faoi réir aon ordaithe arna dhéanamh ag an gCúirt Achomhairc Armchúirteanna nó ag Breitheamh den Chúirt Achomhairc Armchúirteanna sna himeachtaí sin, amhail is nach mbeifí tar éis na Rialacha seo a dhéanamh agus ní dhéanfaidh na Rialacha seo aon difear do chumhachtaí na Cúirte Achomhairc Armchúirteanna in aon imeachtaí den sórt sin.

(4) In aon imeachtaí ina mbeifí tar éis achomharc chun na Cúirte Uachtaraí ón Ard-Chúirt a thionscnamh roimh an lá bunaithe dá dtagraítear in alt 5 den Acht um an gCúirt Achomhairc, 2014:

   (a) a thiocfaidh faoi réim aicme achomharc arna sonrú in ordachán arna thabhairt faoi Airteagal 64.3.1° den Bhunreacht agus nach mbeidh éifeacht an ordacháin sin cealaithe, a mhéid a bhainfidh sé leis na himeachtaí a bheidh i gceist, le hordú arna dhéanamh de réir Airteagal 64.3.3° den Bhunreacht, nó

   (b) a mbeidh ordú déanta ina leith de réir Airteagal 64.4.1° den Bhunreacht, á fhoráil go n-éistfidh agus go gcinnfidh an Chúirt Achomhairc an t-achomharc:


    (i) seasfaidh an fógra um achomharc chun na Cúirte Uachtaraí mar an fógra um achomharc chun na Cúirte Achomhairc;

    (ii) gach doiciméad a bheidh seachadta ag páirtí san achomharc sa Chúirt Uachtarach measfar gurb é an doiciméad comhréire é arna sheachadadh ag an bpáirtí sin san achomharc chun na Cúirte Achomhairc;

    (iii) seachadfaidh Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ar Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc aon doiciméad a bheidh taiscthe in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí i dtaca leis an achomharc;

    (iv) féadfaidh an Chúirt Achomhairc aon ordú a dhéanamh nó aon ordachán a thabhairt (lena n-áirítear aon ordú nó ordachán den sórt sin a fhéadfar a dhéanamh de réir Ordú 86, Ordú 86A, Ordú 86B, Ordú 86C nó Ordú 86D de Rialacha na nUaschúirteanna) le haghaidh bhuanú éifeachtach an achomhairc os comhair na Cúirte Achomhairc a mheasfaidh an Chúirt sin is gá.

(5) In aon imeachtaí a mbeidh ordú déanta ina leith de réir Airteagal 64.3.3° den Bhunreacht ag cealú éifeacht ordacháin faoi Airteagal 64.3.1°, tabharfaidh Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc ar ais do Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí aon doiciméad a bheidh ar teachtadh in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc i dtaca leis an achomharc.

3. Leasaítear Rialacha na nUaschúirteanna:

   (i) tríd an Ordú a leagtar amach i Sceideal 1 a chur in ionad Orduithe 58 agus 59,

   (ii) tríd an bhFoscríbhinn i Sceideal 2 a ionadú mar Fhoscríbhinn FF,

   (iii) trí Orduithe 86, 86A, 86B, 86C, 86D agus 87, arna leagan amach i Sceideal 3, a chur in ionad Orduithe 86, 86A agus 87,

   (iv) tríd an bhFoscríbhinn i Sceideal 4 a ionadú mar Fhoscríbhinn U, agus

   (v) trí Orduithe 115 agus 116, arna leagan amach i Sceideal 5, a chur in ionad Orduithe 115 agus 116.

4. Beidh éifeacht ag na leasuithe iarmhartacha agus eile i Sceideal 6 ar fhorálacha Rialacha na nUaschúirteanna de réir an Sceidil sin.

5. Leasaítear Rialacha na nUaschúirteanna trí na foirmeacha i Sceideal 7 a chur in ionad na bhfoirmeacha ar a bhfuil na huimhreacha céanna i bhFoscríbhinn F de Rialacha na nUaschúirteanna.

6. Leasaítear Rialacha na nUaschúirteanna trí Fhoirm Uimh. 8 a scriosadh as Foscríbhinn V agus trí Fhoscríbhinn GG, a cuireadh isteach sna Rialacha sin le Rialacha na nUaschúirteanna (An Chúirt Achomhairc Armchúirteanna), 2009 (IR 270 de 2009), a scriosadh.

................

Sceideal 6

Leasuithe iarmhartacha agus leasuithe eile


Foráil Leasú

Ordú 7, riail 2(2)

an fho-riail seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh na forialach sin:

   “(2A) I gcás ina dtabharfar an fógra sin tráth ar bith a mbeidh achomharc ar feitheamh sa Chúirt Achomhairc nó sa Chúirt Uachtarach, déanfaidh an páirtí lena mbainfidh, de bhreis air sin, cóip den fhógra a thaisceadh in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó, de réir mar a bheidh, in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.”
Ordú 11C, riail 10

na focail “nó na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach roimh na focail “...nó na Cúirte Uachtaraí”

Ordú 40, riail 7

na focail “nó sa Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...nó in ábhair a bheidh ar feitheamh san Ard-Chúirt” agus

na focail “agus na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...agus tabharfaidh Breithiúna na hArd-Chúirte”

Ordú 41, riail 6

an riail seo a leanas a chur in ionad na rialach sin:

   “6. (1) Déanfar sonraí i dtaobh gach breithiúnais nó ordaithe ón Ard-Chúirt a thaifeadadh i leabhair chuí a choimeádfar chun na críche sin agus comhdófar an breithiúnas nó an t-ordú sa Phríomh-Oifig.

   (2) Comhdófar gach breithiúnas nó ordú ón gCúirt Achomhairc in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.

   (3) Comhdófar gach breithiúnas nó ordú ón gCúirt Uachtarach in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.

   (4) Gach breithiúnas nó ordú a bheidh fógartha nó déanta ag an Ard-Chúirt, ag an gCúirt Achomhairc nó ag an gCúirt Uachtarach, measfar chun gach críche é a bheith taifeadta go cuí ar é a bheith comhdaithe amhlaidh, agus déanfar a thaifeadadh a dhátú faoi dháta an lae a mbeidh an breithiúnas nó an t-ordú sin tugtha nó déanta, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.”

Ordú 42, riail 35

an riail seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh na rialach sin:

   “35A. Aon duine a bheidh ag iarraidh forghníomhú a eisiúint de dhroim cirt a bheidh ag teacht de bhreithiúnas nó d’ordú ón gCúirt Uachtarach nó ón gCúirt Achomhairc, déanfaidh sé, ar dtús, cóip fhianaithe den bhreithiúnas nó den ordú ón gCúirt Uachtarach nó ón gCúirt Achomhairc ar de a bheidh an ceart sin ag teacht a thaisceadh sa Phríomh-Oifig.”
Ordú 42A, riail 15

an riail seo a leanas a chur in ionad na rialach a rinneadh roimhe seo:

   “15. Ní eiseofar forghníomhú ar bhreithiúnas nó ar bhreith a mbeidh ordú iomchuí déanta ina leith go dtí go mbeidh an tréimhse caite a bheidh sonraithe de réir na bhforálacha de riail 13 a mbeidh feidhm acu maidir leis na himeachtaí lena mbainfidh, nó más rud é go mbeidh an tréimhse sin fadaithe ag an gCúirt, go dtí go mbeidh aon tréimhse fhadaithe den sórt sin caite. Má dhéantar achomharc chun na hArd-Chúirte faoi riail 13, ní eiseofar forghníomhú an bhreithiúnais nó na breithe go dtí go mbeifear tar éis an t-achomharc sin (lena n-áirítear aon achomharc eile ar phonc dlí chun na Cúirte Achomhairc nó, i gcás ina n-oirfidh, chun na Cúirte Uachtaraí) a chinneadh. Aon pháirtí ar mian leis nó léi forghníomhú a eisiúint ar bhreithiúnas nó ar bhreith a mbeidh ordú iomchuí déanta ina leith déanfaidh sé nó sí mionnscríbhinn seirbheála an ordaithe iomchuí lena mbainfidh, ag tabhairt ceada chun breithiúnas nó breith a fhorghníomhú, agus aon ordaithe arna dhéanamh ag an Máistir, ag an Ard-Chúirt, ag an gCúirt Achomhairc nó, i gcás ina n-oirfidh, ag an gCúirt Uachtarach (de réir mar a bheidh) i ndáil leis an mbreithiúnas nó leis an mbreith, a thabhairt ar aird don oifigeach cuí.”
Ordú 42A, riail 16(2)

na focail “riail 1,” a scriosadh díreach i ndiaidh na bhfocal “...le fógra achomhairc de réir Ordú 58,”

Ordú 42A, riail 20

an riail seo a leanas a chur in ionad na rialach sin:

   “20. I gcás breithiúnais nó breithe ón Ard-Chúirt, ón gCúirt Achomhairc nó ón gCúirt Uachtarach a mbeifear ag iarraidh a fhorghníomhú i mBallstát eile den Aontas Eorpach nó i Stát Conarthach de Choinbhinsiún Lugano, déanfaidh Cláraitheoir don Ard-Chúirt nó Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí (de réir mar a bheidh), ar pháirtí leasmhar dá iarraidh sin, cóip den ordú agus den bhreithiúnas i scríbhinn (más ann) ón gCúirt, arna fíordheimhniú go cuí, a thabhairt don pháirtí sin.”
Ordú 42A, riail 21(1)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(1) I gcás breithiúnais nó breithe ón Ard-Chúirt, ón gCúirt Achomhairc nó ón gCúirt Uachtarach a mbeifear ag iarraidh a fhorghníomhú nó a aithint i mBallstát eile den Aontas Eorpach nó i Stát Conarthach de Choinbhinsiún Lugano, is ar mhionnscríbhinn chun Cláraitheora don Ard-Chúirt nó chun Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí (de réir mar a bheidh) a dhéanfar aon iarratas ar dheimhniú arna shíniú ag an gCláraitheoir sin.”
Ordú 42A, riail 21(3)

na focail “, ón gCúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...breithiúnais nó breithe ón Ard-Chúirt”

agus

na focail “nó ag Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...ag Cláraitheoir don Ard-Chúirt”

Ordú 42A, riail 21(4)

na focail “, na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach roimh na focail “...nó na Cúirte Uachtaraí”

Ordú 42B, riail 1

an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe sa riail sin ar “breithiúnas baile”:

“ciallaíonn “breithiúnas baile”

(a) aon bhreithiúnas ón Ard-Chúirt le haghaidh aon suime airgid nó aon ordú ón Ard-Chúirt lena gceanglaítear aon suim airgid a íoc (lena n-áirítear breithiúnas a thugtar nó ordú a dhéantar trí thoiliú nó socraíocht a ndéantar riail chúirte di), nó

(b) aon bhreithiúnas ón gCúirt Achomhairc le haghaidh aon suime airgid nó lena ndaingnítear, cibé acu a rinne sé nó nach ndearna sé an céanna a athrú, breithiúnas ón Ard-Chúirt le haghaidh aon suime airgid (lena n-áirítear breithiúnas a thugtar nó ordú a dhéantar trí thoiliú nó socraíocht a ndéantar riail chúirte di), nó

(c) aon bhreithiúnas ón gCúirt Uachtarach le haghaidh aon suime airgid nó lena ndaingnítear, cibé acu a rinne sé nó nach ndearna sé an céanna a athrú, breithiúnas ón Ard-Chúirt (nó ón gCúirt Achomhairc) le haghaidh aon suime airgid (lena n-áirítear breithiúnas a thugtar nó ordú a dhéantar trí thoiliú nó socraíocht a ndéantar riail chúirte di), nó

(d) aon bhreithiúnas a thaifeadtar sa Phríomh-Oifig de bhun na Rialacha seo nó ar scór aon ordaithe le haghaidh aon suime airgid, agus lena mbaineann Rialachán Uimh. 805/2004.”

Ordú 42B, riail 4(3)

na focail “an Chúirt Achomhairc nó” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...gur thug nó go ndearna”

Ordú 42B, riail 5(1)

na focail “, an Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...mura gceadóidh an Máistir, an Ard-Chúirt”

Ordú 42B, riail 6(2)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(2) Mura ndéantar é ag an éisteacht dá dtagraítear i bhfo-riail (1), féadfar iarratas chun na hArd-Chúirte, nó (i gcás gurb í an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach an chúirt tionscnaimh) chun na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí, de réir mar a bheidh, faoi Airteagal 6(2) de Rialachán Uimh. 805/2004, a dhéanamh de réir riail 8 chun deimhniú a eisiúint ina léireofar an easpa nó an teorannú a bhaineann le hinfhorghníomhaitheacht breithiúnais bhaile.”
Ordú 42B, riail 7(1)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(1) Más rud é, ar aon achomharc chuig Breitheamh den Ard-Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach, go dtugtar breithiúnas nó go ndéantar ordú nó rialú, nó go dtugtar breith, i leith breithiúnais bhaile a deimhníodh mar Ordú Forghníomhaithe Eorpach, féadfaidh ceachtar páirtí san achomharc sin iarratas faoi Airteagal 6(3) de Rialachán Uimh. 805/2004 a dhéanamh ex parte chun na hArd-Chú irte, na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí (de réir mar a bheidh), tráth éisteachta an achomhairc sin, nó ar an mbreithiú nas ar an achomharc sin a thabhairt, chun deimhniú ionaid a eisiúint.”
Ordú 42B, riail 9(1)

na focail

   “(i gcás gurb í an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach an chúirt tionscnaimh) ar Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí (de réir mar a bheidh), a shannfaidh dáta fillte don iarratas sin”
a chur in ionad na bhfocal
   “(i gcás gurb í an Chúirt Uachtarach an chúirt tionscnaimh) ar Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, a shannfaidh dáta fillte don iarratas sin”
san fho-riail sin

Ordú 42B, riail 9(2)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(2) Más rud é, ar aon iarratas faoin riail seo, go gcinntear gur chóir an deimhniú um Ordú Forghníomhaithe Eorpach i leith an bhreithiúnais bhaile lena mbaineann a cheartú nó a aistarraingt, déanfaidh an duine ar ar iarratas uaidh a deimhníodh an breithiúnas baile lena mbaineann mar Ordú Forghníomhaithe Eorpach, laistigh de sheacht lá ón gcinneadh sin, an deimhniú bunaidh um Ordú Forghníomhaithe Eorpach i leith an bhreithiúnais bhaile lena mbaineann a thaisceadh sa Phríomh-Oifig, nó (i gcás gurb í an Chúirt Achomhairc a dheimhnigh an breithiúnas baile lena mbaineann mar Ordú Forghníomhaithe Eorpach) in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc, nó (i gcás gurb í an Chúirt Uachtarach a dheimhnigh an breithiúnas baile lena mbaineann mar Ordú Forghníomhaithe Eorpach) in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí. I gcás ceartaithe, ceartóidh Cláraitheoir don Ard-Chúirt, nó Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc, nó Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí (de réir mar a bheidh) an deimhniú sin agus déanfaidh sé an deimhniú ceartaithe sin a athshíniú, a athshéalú agus, faoi réir aon ordacháin a dhéantar ina leith sin, a atheisiúint chuig an duine ar ar iarratas uaidh a deimhníodh an breithiúnas baile lena mbaineann mar Ordú Forghníomhaithe Eorpach. I gcás aistarraingthe, déanfaidh an Cláraitheoir sin an deimhniú sin a chealú.”
Ordú 42B, riail 10(1)

na focail “Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc thar ceann na Cúirte Achomhairc,” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...de réir riail 4(2), riail 8 nó riail 9) thar ceann an Mháistir,”

Ordú 52, riail 2

an riail seo a leanas a chur in ionad na rialach sin:

   “2. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis na Rialacha seo, is le foriarratas iar bhfógra do na páirtithe lena mbainfidh a dhéanfar gach iarratas den sórt sin seachas cibé iarratais a dhéanfar, faoin gcleachtas atá ann faoi láthair, ex parte nó a n-údaraítear leis na Rialacha seo iad a dhéanamh amhlaidh, agus comhdófar iad:

    (a) i gcás iarratas chun na Cúirte Uachtaraí, in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí,

    (b) i gcás iarratas chun na Cúirte Achomhairc, in oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc,

    (c) i gcás iarratas a bhainfidh le coimircithe cúirte, in Oifig na gCoimircithe Cúirte,

    (d) i gcúrsaí féimheachta, comhshocraíochta, nó dócmhainneachta, i gcás ina mbeidh ordú breithnithe nó, de réir mar a bheidh, ordú foirceanta déanta nó in aon chás eile ina mbeifear tar éis a ordú an Scrúdaitheoir do thógáil cuntais nó do dhéanamh fiosrúcháin agus go mbeidh fógra chun dul ar aghaidh eisithe de réir Ordú 55, riail 11, in Oifig an Scrúdaitheora, agus

    (e) i gcás iarratas eile, sa Phríomh-Oifig.”

Ordú 57, riail 1(b)

na focail “ag an Ard-Chúirt, ag an gCúirt Achomhairc nó ag an gCúirt Uachtarach, nó faoi údarás na hArd-Chúirte, na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí” a chur in ionad na bhfocal “...ag an Ard-Chúirt nó ag an gCúirt Uachtarach, nó faoi údarás na hArd-Chúirte nó na Cúirte Uachtaraí”

Ordú 57, riail 2(1)(c)

na focail “ag an Ard-Chúirt, ag an gCúirt Achomhairc nó ag an gCúirt Uachtarach, nó faoi údarás na hArd-Chúirte, na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí” a chur in ionad na bhfocal “...ag an Ard-Chúirt nó ag an gCúirt Uachtarach, nó faoi údarás na hArd-Chúirte nó na Cúirte Uachtaraí”

Ordú 57, riail 11

na focail “na hArd-Chúirte, na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte Uachtaraí” a chur in ionad na bhfocal “...na hArd-Chúirte nó na Cúirte Uachtaraí”

Ordú 74, riail 133(1)

na focail “Chúirt Achomhairc nó sa” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...a bheidh ar feitheamh an tráth sin i gcoinne na cuideachta san Ard-Chúirt nó faoi achomharc sa”

Ordú 74, riail 134

na focail “Chúirt Achomhairc nó sa” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...má bhíonn an chaingean sin ar feitheamh san Ard-Chúirt nó faoi achomharc sa”

Ordú 84, riail 15(1)(i)

an focal “láithriú” a chur in ionad “achomharc a dhéanamh” díreach i ndiaidh na bhfocal “...aon bharántais mar gheall ar loiceadh”

Ordú 99, riail 1

an fho-riail seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh fho-riail (3):

   “(3A) Faoi réir fho-riail (4A), nuair a bheidh dliteanas i leith costas achomhairc nó iarratais ar chead achomhairc á chinneadh ag an gCúirt Achomhairc, tabharfaidh sí aird ar na nithe seo a leanas—

    (a) líon agus méid na saincheisteanna a mbeidh na páirtithe faoi seach tar éis iad a ardú nó a chonspóid nó leanúint díobh ar an achomharc nó ar an iarratas agus

    (b) cibé acu é a bheith réasúnach do pháirtí an tsaincheist nó na saincheisteanna lena mbainfidh a ardú, leanúint di nó díobh, nó a chonspóid.”

Ordú 99, riail 1(4A)

na focail “, an Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “an Ard-Chúirt”

Ordú 99, riail 1(5)

na focail “, sa Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...in aon imeacht san Ard-Chúirt” agus

na focail “, an Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...áireofar sna costais sin, má ordaíonn an Ard-Chúirt”

Order 99, rule 1A(1)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(1) D’ainneoin fho-rialacha (3) agus (4) de riail 1:

    (a) féadfaidh an Chúirt Uachtarach, agus í ag breithniú costais aon achomhairc nó aon iarratais i leith achomhairc a dhámhachtain, i gcás ina measfaidh sí é a bheith cóir, aird a thabhairt ar théarmaí aon tairisceana i scríbhinn a bheidh curtha ag aon pháirtí chuig aon pháirtí eile, nó aon pháirtithe eile, ag tairiscint éileamh nó frithéileamh iomlán an pháirtí eile sin (nó na bpáirtithe eile sin), nó cuid de, arb é is ábhar don achomharc nó don iarratas, a shásamh;

    (b) féadfaidh an Chúirt Achomhairc, agus í ag breithniú costais aon achomhairc nó aon iarratais i leith achomhairc a dhámhachtain, i gcás ina measfaidh sí é a bheith cóir, aird a thabhairt ar théarmaí aon tairisceana i scríbhinn a bheidh curtha ag aon pháirtí chuig aon pháirtí eile, nó aon pháirtithe eile, ag tairiscint éileamh nó frithéileamh iomlán an pháirtí eile sin (nó na bpáirtithe eile sin), nó cuid de, arb é is ábhar don achomharc nó don iarratas, a shásamh;

    (c) féadfaidh an Ard-Chúirt, agus í ag breithniú costais aon chaingne (seachas caingean i leith éilimh nó frithéilimh a bhféadfar taisceadh nó forthairiscint in ionad taisceadh a dhéanamh maidir leis de réir Ordú 22) nó aon iarratais i gcaingean den sórt sin a dhámhachtain, i gcás ina measfaidh sí é a bheith cóir, aird a thabhairt ar théarmaí aon tairisceana i scríbhinn a bheidh curtha ag aon pháirtí chuig aon pháirtí eile, nó aon pháirtithe eile, ag tairiscint éileamh, frithéileamh nó iarratas iomlán an pháirtí eile sin (nó na bpáirtithe eile sin), nó cuid de, a shásamh;

    (d) féadfaidh an Ard-Chúirt, agus í ag breithniú costais aon achomhairc ón gCúirt Chuarda a dhámhachtain, i gcás ina measfaidh sí é a bheith cóir, aird a thabhairt ar théarmaí aon tairisceana i scríbhinn a bheidh curtha ag aon pháirtí chuig aon pháirtí eile san achomharc ag tairiscint éileamh nó frithéileamh iomlán an pháirtí eile sin (nó na bpáirtithe eile sin), nó cuid de, arb é is ábhar don achomharc, a shásamh.”

Ordú 99, riail 1B

na focail “, an Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...fho-rialacha (3) agus (4) de riail 1, féadfaidh an Chúirt Uachtarach”

Ordú 110, riail 2(b)

na focail “Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc” a chur in ionad na bhfocal “Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí” agus

na focail “mura n-ordóidh an Chúirt Achomhairc a mhalairt” a chur in ionad na bhfocal “mura n-ordóidh an Chúirt Uachtarach a mhalairt”

Ordú 110, riail 3

na focail “Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc” a chur in ionad na bhfocal “Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí”.

Ordú 110, riail 4

na focail “Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc” a chur in ionad na bhfocal “Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí”.

Ordú 114, riail 1

an riail seo a leanas a chur in ionad na rialach sin:

   “1. Beidh cumhacht ag na daoine seo a leanas mionnscríbhinní agus dearbhascthaí a thógáil i ngach cúis nó ábhar a bheidh ar feitheamh san Ard-Chúirt, sa Chúirt Achomhairc nó sa Chúirt Uachtarach agus daoine a chur faoi na mionnaí agus na dearbhascthaí is gá chuige sin:

    (a) gach Cláraitheoir, Cláraitheoir cúnta, Cléireach Cúirte agus Cléireach sinsearach don Ard-Chúirt, don Chúirt Achomhairc nó don Chúirt Uachtarach;

    (b) i gcás ina mbeidh aon ghnó de chuid oifige den Ard-Chúirt, den Chúirt Achomhairc nó den Chúirt Uachtarach sonraithe de réir alt 14 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2009, mar ghnó a dhéanfar in oifig chúirte chomhcheangailte arna bunú faoin alt sin, agus le linn dó bheith sonraithe amhlaidh, aon chomhalta d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna a bheidh ar fostú san oifig chúirte chomhcheangailte sin.”

Ordú 117, riail 3

na focail “, in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí”

Ordú 117, riail 4(a)

an mhír seo a leanas a chur in ionad na míre sin:

   “(a) aon leabhar achomhairc, leabhar ordachán nó leabhar foriarratais a bheidh le taisceadh in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí nó aon leabhrán achomhairc, leabhrán ordachán nó leabhrán foriarratais a bheidh le taisceadh in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc;”
Ordú 117, riail 5(g)

na focail “, an Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “...an Ard-Chúirt”

Ordú 117A, riail 1

an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “oifig” sa riail sin:

   “ciallaíonn “oifig” aon oifig a bheidh le dlí ag gabháil leis an gCúirt Uachtarach, leis an gCúirt Achomhairc, leis an Ard-Chúirt nó le hUachtarán na hArd-Chúirte;”
Ordú 117A, riail 2(1)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(a) Féadfaidh an t-oifigeach cuí, le formheas

    (i) an Phríomh-Bhreithimh i leith imeachtaí sa Chúirt Uachtarach, nó

    (ii) Uachtarán na Cúirte Achomhairc i leith imeachtaí sa Chúirt Achomhairc, nó

    (iii) Uachtarán na hArd-Chúirte i leith imeachtaí san Ard-Chúirt, coinníollacha a dhéanamh, a fhoilseofar ar cibé modh a fhormheasfaidh an Príomh-Bhreitheamh, Uachtarán na Cúirte Achomhairc nó Uachtarán na hArd-Chúirte, de réir mar a bheidh, a bhféadfar doiciméad cúirte a sheachadadh go neamhphearsanta faoina réir.


   (b) I mír (a), ciallaíonn “an t-oifigeach cuí”:

    (i) Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, i gcás na Cúirte Uachtaraí;

    (ii) Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc, i gcás na Cúirte Achomhairc, agus

    (iii) an t-oifigeach a bheidh ag bainistiú na Príomh-Oifige, de thuras na huaire, i gcás na hArd-Chúirte.”

Ordú 117A, riail 4(f)

an mhír seo a leanas a chur in ionad na míre sin:

   “(f) aon doiciméad cúirte eile a mbeidh ordaithe ina leith le hordachán cleachtais:

    (i) ag an bPríomh-Bhreitheamh i leith imeachtaí os comhair na Cúirte Uachtaraí,

    (ii) ag Uachtarán na Cúirte Achomhairc i leith imeachtaí os comhair na Cúirte Achomhairc, agus

    (iii) ag Uachtarán na hArd-Chúirte i leith imeachtaí os comhair na hArd-Chúirte, gur gá modh taiscthe seachas seachadadh neamhphearsanta.”

Ordú 118, riail 1

na focail “agus ag an gCúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “ag an gCúirt Uachtarach”

Ordú 118, riail 2

na focail “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “den Chúirt Uachtarach”

Ordú 118, riail 4(1)

na focail “, na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “na Cúirte Uachtaraí”

Ordú 119, riail 1(1)

na focail “, Uachtarán na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “an Príomh-Bhreitheamh”

Ordú 119, riail 2(1)

na focail “, lena n-áirítear suíonna den Chúirt Achomhairc Choiriúil,” a scriosadh as mír (a);

mír (b) a athainmniú mar mhír (c), agus an mhír seo a leanas a chur isteach díreach roimh mhír (c) arna

hathainmniú amhlaidh:

   “(b) caithfidh Breithiúna na Cúirte Achomhairc, ar gach ócáid le linn na suíonna, cibé éide a ordóidh Uachtarán na Cúirte Achomhairc;”
Ordú 123, riail 1

an riail sin a scriosadh.

Ordú 123, riail 6(1)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(1) I gcás achomhairc, ní dhéanfar ach cibé cuid den taifead ar na himeachtaí a gcomhaontóidh na páirtithe í a bheith iomchuí a athscríobh agus a chur sna leabhair achomhairc a bheidh le taisceadh ag an achomharcóir de bhun Ordú 58 nó, de réir mar a bheidh, Ordú 86. Féadfaidh páirtí ar bith, áfach, a chur faoi deara go ndéanfar aon chuid bhreise den taifead a athscríobh agus a chur sna leabhair achomhairc ach ní dhéanfar caiteachais na coda breise sin den athscríbhinn (nó na caiteachais a ghabhfaidh le cóipeanna a dhéanamh di), a cheadú dó mar chuid d’aon chostais a dhámhfar dó mura ndeimhneoidh an Chúirt Uachtarach nó an Chúirt Achomhairc, díreach tar éis an achomhairc, gurb é a tuairim é a bheith fóirsteanach nó inmhianaithe an athscríbhinn den chuid bhreise sin den taifead a bheith taiscthe leis na leabhair achomhairc.”
Ordú 123, riail 6(2)

na focail “nó ag an gCúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “ag an gCúirt Uachtarach”.

Ordú 123, riail 7

na focail “, an Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “an Chúirt Uachtarach”.

Ordú 123, riail 8(b)

na focail “, an Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “gceadóidh an Chúirt Uachtarach”.

Ordú 123, riail 9(1)

an fho-riail seo a leanas a chur in ionad na fo-rialach sin:

   “(1) Aon pháirtí nó duine a lorgóidh rochtain ar aon chuid de thaifead ar imeachtaí (dá ngairtear sa riail seo “an taifead iomchuí”) a bheidh i seilbh, nó á sealbhú thar ceann, na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc nó na Cúirte, de réir mar a bheidh (dá ngairtear sa riail seo “an chúirt iomchuí”), féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun na cúirte iomchuí le foriarratas sna himeachtaí lena mbainfidh, iar bhfógra chun an pháirtí nó na bpáirtithe eile sna himeachtaí sin, a mbeidh mionnscríbhinn mar fhoras leis.”
Ordú 125, riail 1

an míniú seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh an mhínithe ar “caingean phrobháide”:

   “ciallaíonn “taifead” taifead comhaimseartha ar na himeachtaí lena mbainfidh arna dhéanamh ar aon mhodh amháin nó níos mó, lena n-áirítear na modhanna seo a leanas, gan teorannú—

    (a) aon nóta luathscríbhinne nó nóta eile, cibé acu a bheidh sé scríofa, clóscríofa nó clóite, agus

    (b) aon fhuaimthaifeadadh nó taifeadadh eile is féidir a atáirgeadh i bhfoirm inléite nó inchloiste nó in amharcfhoirm agus a bheidh formheasta ag an gcúirt;”

an míniú seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh an mhínithe ar “aturnae”:
   “ciallaíonn “ordachán cleachtais reachtúil”, de réir mar a bheidh, ordachán cleachtais arna eisiúint ag an bPríomh-Bhreitheamh de réir alt 7 d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961, nó ordachán cleachtais arna eisiúint ag Uachtarán na Cúirte Achomhairc de réir alt 7C den Acht sin;”
an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe sa riail sin ar “na hUaschúirteanna”:
   “ciallaíonn “na hUaschúirteanna” an Chúirt Uachtarach, an Chúirt Achomhairc agus an Ard-Chúirt (ar a n-áirítear an Phríomh-Chúirt Choiriúil);”
an míniú seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh an mhínithe ar “na hUaschúirteanna” (arna leasú amhlaidh):
   “ciallaíonn “scríbhneoir athscríbhinne” aon duine (lena n-áirítear comhlacht corpraithe ag gníomhú dó trína fhostaí nó trína chonraitheoir) arna cheapadh nó arna ceapadh ag an tSeirbhís Chúirteanna chun athscríbhinn a dhéanamh den taifead.”
Ordú 125, riail 4(1)

na focail “, den Chúirt Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “... de chuid oifige den Ard-Chúirt”

Ordú 125, riail 4(2)

an fho-riail seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh riail 4(1):

   “(1A) Más rud é go mbeidh, agus i gcás ina mbeidh, aon ghnó de chuid oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó, de réir mar a bheidh, phríomhoifigeach, de réir bhrí Chuid 1 den Acht Oifigigh Cúirte, 1926, aon oifige a bheidh ag gabháil leis an Ard-Chúirt nó le hUachtarán na hArd-Chúirte sonraithe de réir alt 14 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2009, mar ghnó a dhéanfar in oifig chúirte chomhcheangailte arna bunú faoin alt sin, agus le linn dó bheith sonraithe amhlaidh, aon chomhalta d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna a bheidh ar fostú san oifig chúirte chomhcheangailte sin agus a mbeidh ordaithe dó nó di de réir alt 22(2) den Acht sin ag bainisteoir oifige cúirte comhcheangailte gníomhú mar chláraitheoir don Chúirt Uachtarach, mar chláraitheoir don Chúirt Achomhairc nó, de réir mar a beidh, mar phríomhoifigeach oifige a bheidh ag gabháil leis an Ard-Chúirt nó le hUachtarán na hArd-Chúirte, measfar go bhfolóidh aon tagairt sna Rialacha seo do Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó, de réir mar a bheidh, don phríomhoifigeach lena mbainfidh, tagairt don chomhalta lena mbainfidh d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna.”
Ordú 133, riail 11(3)

na focail “Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc nó” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “... chuig oifig chuí na hArd-Chúirte nó, de réir mar a bheidh, chuig”.

Ordú 133, riail 11(4)

na focail “, na Cúirte Achomhairc” a chur isteach díreach i ndiaidh na bhfocal “... má tá na himeachtaí sin ar marthain os comhair na hArd-Chúirte”.