Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Leasuithe ar: Ordú 5B
I.R. Uimh. 346 de 2015: Na Rialacha Cúirte Cuarda (Caingne maidir le Seilbh agus Faoiseamh Deimhin-Mhuirearaithe), 2015


1. (1) Tiocfaidh na Rialacha seo, arb é na Rialacha Cúirte Cuarda (Caingne maidir le Seilbh agus Faoiseamh Deimhin-Mhuirearaithe), 2015, is teideal dóibh, i ngníomh an 17ú lá de Lúnasa, 2015.

(2) Forléireofar na Rialacha seo i dteannta na Rialacha Cúirte Cuarda, 2001 go 2015.

(3) Na Rialacha Cúirte Cuarda, 2001 go 2015, is teideal do na Rialacha Cúirte Cuarda, 2001 go 2015, arna leasú leis an Rialacha seo.

2. Leasaítear Ordú 5B de na Rialacha Cúirte Cuarda:

   (i) tríd an riail seo a leanas a chur in ionad riail 1:

    “1. Tá feidhm ag an Ordú seo maidir le haon imeachtaí ina n-éilíonn an gearánaí aon cheann de na faoisimh seo a leanas:

      (a) seilbh aon talún a aisghabháil ar scór morgáiste nó muirir dhlíthiúil;

      (b) ordú ina ndearbhaítear an méid atá dlite ar scór morgáiste atá le deimhin-mhuirearú ar thalamh;

      (c) ordú faoi alt 100(3) den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009, lena n-údaraítear do mhorgáistí cumhacht díola a fheidhmiú”.

   (ii) tríd an riail seo a leanas a chur in ionad riail (3):

    “3. (1) Tionscnófar imeachtaí lena mbaineann an tOrdú seo trí Bhille Sibhialta i bhFoirm 2R de Sceideal na bhFoirmeacha. Déanfar an faoiseamh a éilítear agus na forais atá leis, maille leis na sonraí go léir is gá, a lua go sonrach i bhformhuiniú speisialta an éilimh sa Bhille Sibhialta sin.

    (2) In imeachtaí lena mbaineann an tOrdú seo, áireofar sa Bhille Sibhialta ráiteas díreach i ndiaidh Fhormhuiniú Speisialta an Éilimh i dtaobh:

      (a) an dtionscnaítear na himeachtaí sa Chúirt faoin dlínse a thugtar le halt 101(5) den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009, agus sa chás sin, an bhfuil feidhm ag alt 2 d’Acht 2013 maidir leis na himeachtaí, nó

      (b) an dtionscnaítear na himeachtaí sa Chúirt faoin dlínse a thugtar le halt 3 den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2013.

    (3) Déanfar Bille Sibhialta lena mbaineann an tOrdú seo a sheirbheáil, mar aon le cóip den mhionnscríbhinn a luaitear i riail 5, ar gach cosantóir tráth nach déanaí ná 21 lá roimh an dáta chun é a chur ar ais a luaitear i riail 4.”;

   (iii) tríd an riail seo a leanas a chur in ionad riail 5:

    “5. (1) Seirbheálfar i dteannta an Bhille Shibhialta cóip de mhionnscríbhinn a bheidh de réir cheanglais Fhoirm 54 i Sceideal na bhFoirmeacha (agus cóipeanna d’aon fhoilseáin a ghabhann leis an mionnscríbhinn sin) arna mionnú ag an ngearánaí nó thar ceann an ghearánaí, ag fíorú an éilimh arna fhormhuiniú ar an mBille Sibhialta agus ag tacú leis an gcéanna.

    (2) Más rud é, maidir le comhaontú le haghaidh morgáiste ar arascórationscnaíodhimeachtaílenambaineannantOrdúseo,gur comhaontú é nó go mba chomhaontú é, an tráth nó na tráthanna ábhartha, a bhfuil feidhm ag cód arna tharraingt suas ag Banc Ceannais na hÉireann de réir alt 117 d’Acht an Bhainc Ceannais, 1989, maidir leis, sainaithneofar an cód lena mbain- eann sa mhionnscríbhinn.

    (3) Déanfaidh cosantóir a bheartaíonn imeachtaí lena mbaineann an tOrdú seo a chosaint Láithreas a thaifeadadh san Oifig i bhFoirm 5 i Sceideal na bhFoirmeacha laistigh de dheich lá tar éis an Bille Sibhialta a sheirbheáil air agus cosnóidh sé éileamh an ghearánaí trí mhionnscríbhinn fhreagartha ar mhionnscríbhinn an ghearánaí a chomhdú ina leagfar amach cosaint an chosantóra agus trí chóip den mhionnscríbhinn sin (agus cóipeanna d’aon fhoilseáin a ghabhann leis an mionn- scríbhinn sin) a sheirbheáil ar an ngearánaí tráth nach déanaí ná ceithre lá roimh an dáta chun é a chur ar ais.”;


   (iv) tríd an bhfo-riail seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh fho- riail (2) de riail 8:

    “(3) Gan dochar don chumhacht is infheidhme ag an gCúirt, uaithi féin nó ar iarratas ón ngearánaí, imeachtaí a chur ar atráth faoi alt 101(1)(a) den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009 nó faoiseamh a thabhairt de réir alt 101(1)(b) den Acht sin, maidir le hiarratas ó chosantóir chun na Cúirte ar atráthú den sórt sin nó ar fhaoiseamh den sórt sin, mura mbeidh an fhianaise sin tugtha roimhe sin ar mhionnscríbhinn sna himeachtaí, beidh sé forasaithe ar mhionnscríbhinn ina ndéanfar:

      (a) i gcás ina mbeidh an cosantóir ag lorg ama chun aon riaráiste, lena n-áirítear ús, a bheidh dlite faoin morgáiste, a íoc—


       (i) sócmhainní agus dliteanais an chosantóra a leagan amach agus a fhíorú nó ráiteas i dtaobh shócmhainní agus dliteanais an chosantóra a fhíorú ar ráiteas é a bheidh arna fhoilseánadh don mhionnscríbhinn sin agus

       (ii) sonraí mionsonraithe thogra an chosantóra chun an íocaíocht sin a dhéanamh a leagan amach, nó


      (b) i gcás ina mbeidh an cosantóir ag lorg ama chun aon sárú oibleagáide eile a eascraíonn faoin morgáiste a leigheas, sonraí mionsonraithe thogra an chosantóra chun an leigheas sin a thabhairt i gcrích a leagan amach.”,

   (v) tríd an bhfoirm ar a bhfuil an uimhir chéanna agus atá leagtha amach sa Sceideal a chur in ionad Fhoirm 2R i Sceideal na bhFoirmeacha agus

   (vi) trí Fhoirm Uimh. 54 atá leagtha amach sa Sceideal a chur isteach díreach i ndiaidh Fhoirm 53C i Sceideal na bhFoirmeacha.

3. Ní dhéanfaidh aon ní sna Rialacha seo difear do bhailíocht aon bhirt a ghlacfar nó aon ní eile a dhéanfar in aon imeachtaí—
   (a) chun seilbh a aisghabháil ar aon talamh ar scór morgáiste dlíthiúil nó muirear dlíthiúil,

   (b) le haghaidh ordú á dhearbhú go bhfuil an méid atá dlite ar scór morgáiste deimhin-mhuirearaithe ar thalamh,

   (c) le haghaidh ordú faoi alt 100(3) den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009 lena n-údarófar do mhorgáistí cumhacht díola a fheidhmiú,

ar imeachtaí iad arna dtionscnamh roimh thosach feidhme na Rialacha seo. Féadfar leanúint d’aon imeachtaí den sórt sin agus iad a thabhairt chun críche amhail is nach ndearnadh na Rialacha seo.