Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Leasuithe ar: Ordú 5
I.R. Uimh. 618 de 2015: Na Rialacha Cúirte Cuarda (Dlínse agus Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála), 2015


1. (1) Na Rialacha Cúirte Cuarda (Dlínse agus Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála), 2015, is teideal do na Rialacha seo agus tiocfaidh siad i ngníomh an 30ú lá de Nollaig, 2015.

(2) Déanfar na Rialacha seo a fhorléiriú i dteannta na Rialacha Cúirte Cuarda.

(3) Na Rialacha Cúirte Cuarda 2001 go 2015 is teideal do na Rialacha Cúirte Cuarda arna leasú leis na Rialacha seo.

(4) D’ainneoin thosach feidhme na Rialacha seo, aon iarratas chun na Cúirte Cuarda:

   (a) maidir le breithiúnas arna thabhairt in imeachtaí dlíthiúla arna dtionscnamh i mBallstát den Aontas Eorpach (seachas an Stát) roimh an 10 Eanáir, 2015;

   (b) maidir le hionstraim bharántúil arna tarraingt suas nó arna clárú go foirmiúil roimh an 10 Eanáir, 2015; nó

   (c) maidir le socraíocht chúirte arna ceadú nó arna tabhairt i gcrích roimh an 10 Eanáir, 2015,

a thagann faoi raon Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 an 22 Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, féadfar é a thionscnamh, a choimeád i bhfeidhm agus a chinneadh amhail is nár tháinig na Rialacha seo i bhfeidhm.

...
3. Leasaítear na Rialacha Cúirte Cuarda:

...

   (iii) tríd an riail seo a leanas a chur in ionad riail 10 d’Ordú 5:

    “10. Más rud é go dtionscnófar imeachtaí sa Chúirt ar bhonn dlínse a bheidh bunaithe:

      (i) ar Rialachán Uimh. 1215/2012, nó

      (ii) ar Choinbhinsiún Lugano arna chur i bhfeidhm le hAcht 1998, nó

      (iii) ar Choinbhinsiún 1968 arna chur i bhfeidhm le hAcht 1998, nó

      (iv) ar Rialachán 2201/2003 nó, de réir mar a bheidh,

      (v) ar an Rialachán Cothabhála

    maidir leis an mBille Sibhialta:

      (a) sula n-eiseofar an Bille Sibhialta sin, formhuineofar ráiteas air á rá go bhfuil cumhacht ag an gCúirt:

       (i) faoi Rialachán Uimh. 1215/2012, nó

       (ii) faoi Choinbhinsiún Lugano arna chur i bhfeidhm le hAcht 1998, nó

       (iii) faoi Choinbhinsiún 1968 arna chur i bhfeidhm le hAcht 1998, nó

       (iv) faoi Rialachán 2201/2003 nó, de réir mar a bheidh,

       (v) faoin Rialachán Cothabhála,

       an chaingean, an chúis nó an t-ábhar a éisteacht agus a chinneadh, agus:

         (I) sonrófar ann an fhoráil áirithe de Rialachán Uimh. 1215/2012 de Choinbhinsiún Lugano, de Rialachán 2201/2003 nó, de réir mar a bheidh, den Rialachán Cothabhála ar fúithi atá cumhacht ag an gCúirt an chaingean, an chúis nó an t-ábhar a éisteacht agus a chinneadh, nó

         (II) sonrófar ann an fhoráil áirithe de Choinbhinsiún 1968 ar fúithi is ceart don Chúirt dlínse a ghabháil chuici féin;

      (b) beidh ráiteas ann á rá nach bhfuil aon imeachtaí idir na páirtithe maidir leis an gcúis chaingne chéanna ar feitheamh idir na páirtithe i mBallstát eile den Aontas Eorpach nó, de réir mar a bheidh, i Stát Conarthach eile de chuid an Choinbhinsiúin lena mbaineann;

      (c) beidh ráiteas ann ar na fíorais ar a mbeifear ag seasamh chun dlínse agus ionad a thaispeáint;

      (d) in imeachtaí dá dtagraítear in Ailt 3, 4 nó 5 de Chaibidil II (Dlínse) de Rialachán Uimh. 1215/2012 inarb é an cosantóir sealbhóir an pholasaí, an t-árachaí, tairbhí an chonartha árachais, an páirtí éagóirithe, an tomhaltóir nó an fostaí, formhuineofar ráiteas ar an mBille Sibhialta sula n-eiseofaréárá:


       (i) go bhfuil ceart ag an gcosantóir dlínse na Cúirte a chonspóid agus más mian leis nó léi déanamh amhlaidh, gur cheart dó nó di láithreas a thaifeadadh chun dlínse a chonspóid de réir Ordú 14, riail 5, agus

       (ii) i gcás go ndéanann sé nó sí láithreas neamhchoinníollach a thaifeadadh, go bhfuil dlínse ag an gCúirt faoi Airteagal 26.1 de Rialacháin Uimh. 1215/2015, agus

       (iii) mura ndéanann sé nó sí láithreas a thaifeadadh, go bhféadfar breithiúnas a thabhairt ina choinne nó ina coinne d’éagmais láithrithe.”