Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

An Chúirt Cuarda - Foirne breithiúnais


Naisc ghaolmhara
Oifigí na Cúirte Cuarda
Táillí na Cúirte Cuarda

Iarratais ar bhreithiúnais do shuimeanna leachtaithe in oifigí Cúirte Cuarda de bhun Ordaithe 26 de Rialacha na Cúirte Cuarda 2001.

Na doiciméid atá ag teastáil do fhoireann breithiúnais

 1. Bille sibhialta bunaidh séalaithe leis an dleacht stampa ceart.
 2. Dearbhú agus formhuiniú na seirbheála. Ba chóir go mbeadh cruthúnas ar phostas san áireamh leis seo.
 3. Is feidir cóip den litir foláirimh 14 lá chuig an cosantóir/na cosantóirí go bhfuil sé i gceist ag an ngearánaí breithiúnas trí mhainneachtain láithris nó cosanta a bheith marcáilte ina gcoinne a bheith ag teastáil uait. *
 4. Mionnscríbhinn fiacha.
 5. Teastas neamh-láithris nó mionnscríbhinn nach bhfuil aon chosaint.
 6. Iarratais ar bhreithiúnas trí mhainneachtain láithris nó cosanta leis an dleacht stampa ceart
 7. Breithiúnas trí mhainneachtain láithris nó cosanta.
 8. Iarratas ar ordú forghníomhaithe.
 9. Ordú forghníomhaithe. Ba chóir go mbeadh an formhuiniú líonta agus sceideal de Tháillí an Sirriam reatha san áireamh.
 10. Litir ag tarscaoileadh ús Acht na gCúirteanna má bhí sé seo éilithe sa bhille sibhialta.
 11. Meabhrán ar chlárú breithiúnais le dleacht stampa. Is rud roghnach é seo agus má theastaíonn sé, ba chóir é a chuir isteach faoi dhó.
 12. Fógra go bhfuil sé beartaithe dul ar aghaidh le mionnscríbhinn seirbheála. Ní theastaíonn sé seo ach amháin nuair atá níos mó ná bliain imithe thart ón bpléadáil deireanach.

  * Ba chóir duit seacáil a dheanamh leis an oifig chúirte roimh na páipéir a thaisceadh.

Na nithe is cóir a bheith i mbille sibhialta chun breithiúnas a fháil

 • Caithfidh an bille sibhialta an dlínse a thaispeáint ar a aghaidh - ciallaíonn sé seo go bhfuil an chuaird (mar shampla, Bhaile Átha Cliath) an chuaird ceart chun déileáil leis an gcás seo.
 • Caithfidh an bille sibhialta tabhairt le fios go bhfuil go ndearnadh an conradh atá mar ábhar don fhiach laistigh de sé bhliana roimhe seo nó go raibh an fiach dlite agus le n-íoc taobh istigh de sé bhliana roimhe seo. Ní bhaineann sé seo le Aturnaetha na gCoimisinéirí Ioncaim.
 • Na costais sé lá le bheith sonraithe. Is €326.33 atá ann faoi láthair (ag déanamh foráil do dhleacht stampa méadaithe agus le CBL san áireamh).
 • Caithfidh an bille sibhialta a bheith stampáilte leis an dleacht stampa ceart.
 • Caithfear an bille sibhialta a sheirbheáil taobh istigh de bhliain amháin ó dháta a eisithe.

Riachtanais le haghaidh formhuiniú agus dearbhú reachtúil seirbheála

 • Caithfidh na mionsonraí seirbheála a formhuiniú ar an mbille sibhialta bunaidh taobh istigh de 3 lá ó seirbheáladh iad.
 • Caithfear na hachtanna cuí a lua, mar shampla, An tAcht i dTaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938, agus Acht na gCúirteanna 1964 agus 1971 (maidir le postas cláraithe) nó Acht na gCuideachtaí 1963 (faoin oifig chláraithe atá ag cuideachta).
 • Nuair a dhéantar seirbheáil faoi Acht na gCúirteanna 1964, caithfidh an dearbhú a shonrú gur rinneadh na mionsonraí seirbheála a fhormhuiniú taobh istighde 3 lá ó seirbheáladh iad.
 • Tabhair le fios cár tharla an seirbheáil - sé sin - tá áit cónaithe/gnó/oifig chláraithe i bhfeidhm.
 • Tá cruthúnas ar phostas ag teastáil agus ba chóir don teisteoir a (h)inisealacha a chuir air. Is féidir le cleachtóirí an foirm dearbhaithe caighdeánach a chur isteach ag taispeáint prionta amach den uimhir rianaithe atá eisitheagAn Post nó teastas postais nó sliocht as an leabhar cláraithe postais nó duillín cláraithe.

Fógra go bhfuil sé beartaithe dul ar aghaidh

Tá sé seo riachtanach agus ba chóir é a sheirbheáil nuair atá níos mó ná 12 mhí imithe thart ó dháta na pléadála deireanach. Ba chóir é seo a sheirbheáil ag úsáid postas cláraithe ach amháin má dhéantar foráil dá mhalairt. Tá dearbhú seirbheála ag teastáil dó seo.

Mionnscríbhinn fiacha

 • Caithfidh mionnscríbhinní a shonrú má tá CBL le n-íoc nó mura bhfuil, agus má tá, más féidir é a fháil ar ais nó mura féidir.
 • Caithfidh mionnscríbhinní a shonrú cén suim atá íoctha, má tá rud ar bith, ó eisíodh an bille sibhialta agus mionn a thabhairt go dearfach go bhfuil an fiach lena bhfuil breithiúnas á lorg dlite agus le n-íoc go hiarbhír ag dáta an mhionnaithe.
 • Ba chóir ús faoi Acht na gCúirteanna a tharscaoileadh ar mhaithe le breithiúnas a fháil san oifig. Is féidir é seo a dhéanamh trí litir nó sa mhionnscríbhinn fiacha.
 • Ba chóir ús conarthach atá á éileamh a thabhairt suas chun dáta nó a tharscaoileadh.
 • Má tá éileamh déanta ar ús faoi Rialacháin CE (Íocaíocht Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 sa bhille sibhialta, ansin ba chóir é a thabhairt suas chun dáta nó a tharscaoileadh. Ba chóir don mhionnscríbhinn dul i ngleic leis na riachtanais i Rialachán 4(4) - féach I.R. Uimh. 388 de 2002.
 • Caithfidh litir ó bhanc a bheith san áireamh in éilimh ina bhfuil airgeadra eachtrannach i gceist ag tiontú an tsuim atá dlite go euro mar atá ar an dáta a bhfuil an mionnscríbhinn fiacha á mhionnú.
 • I gcás ráthaíochtaí, socruithe léasa agus comhaontuithe cíoscheannaigh, ba chóir cóipeanna deimhnithe a fhoilseánú le Mionnscríbhinní Fiacha.
 • Caithfear Mionnscríbhinní Fiacha a lóisteáil in Oifig na Cúirte Cuarda taobh istigh de 28 lá dháta a mhionnaithe.
 • Caithfidh na foilseáin ar fad a bheith dátaithe agus sínithe.

Na riachtanais maidir leis na doiciméid eile i bhfoireann breithiúnais

 • Caithfidh an teastas neamh-láithris a bheith sínithe agus dátaithe ag Cláraithe an Chontae.
 • Teastaíonn mionnscríbhinn nach bhfuil aon chosaint nuair a dhéantar láithreas a iontráil - is féidir déileáil leis seo sa mhionnscríbhinn fiacha nó é a mhionnú ar leithligh. Ní theastaíonn teastas nach bhfuil aon chosaint.
 • Caithfidh na doiciméid iarratais ar fad a bheith sínithe agus dátaithe ag aturnae an ghearánaí.
 • Caithfidh cóip de Ordú Tháillí agus Costais an Sirriam a bheith faoi iamh leis an ordú forghníomhaithe agus formhuiniú an ordaithe forghníomhaithe a bheith líonta amach.

Chun ordú forghníomhaithe a eisiúint de bhun foraithne cúirte.

 • Foirm iarratais.
 • Ordú Cúirte.
 • Nuair a dhéantar fómhas costas, tá cóip dheimhnithe den deimhniú cánach ag teastáil.
 • Deimhniú nach bhfuil aon íocaíocht déanta ó dháta an Ordaithe Cúirte.
 • Má tá íocaíochtaí déanta, mionnscríbhinn ag sonrú cé mhéid a íocadh agus an t-iarmhéid reatha atá dlite agus le n-íoc leis an dleacht stampa ceart.
 • Ordú forghníomhaithe agus Sceideal de Tháillí an Sirriam 2005.
 • Meabhrán ar chlárú an bhreithiúnais (má theastaíonn sé) le dleacht stampa de €10 ar an gcóip bhunaidh amháin agus curtha isteach faoi dhó.

Chun ordú forghníomhaithe a eisiúint de bhun measúnaithe an Bhoird Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta

 • Foirm iarratais.
 • Cóip dheimhnithe d'ordú an Bhoird Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta atá le n-íoc.
 • Deimhniú nach bhfuil aon íocaíocht déanta ó dháta an ordaithe chun íoca.
 • Má tá íocaíochtaí déanta, mionnscríbhinn leis an dleacht stampa ceart ag sonrú cé mhéid a íocadh agus an t-iarmhéid reatha atá dlite agus le n-íoc.
 • Ordú forghníomhaithe agus Sceideal de Tháillí an Sirriam.
 • Meabhrán ar chlárú an bhreithiúnais (má theastaíonn sé) le dleacht stampa ar an gcóip bhunaidh amháin agus curtha isteach faoi dhó.

Na riachtanais chun Ordú Forghníomhaithe a eisiúint de bhun cinnidh faoin Acht um Íoc Pá

 • Iarratas ar Fhorghníomhú.
 • Cinneadh an Choimisinéara um Chearta, is leor cóip dheimhnithe.
 • Mionnscríbhinn nach bhfuarthas íocaíocht agus nach ndearnadh achomharc a lóisteáil.
 • Ordú Forghníomhaithe agus cóip de Tháillí an Sirriam 2005.
 • Meabhrán ar chlárú an bhreithiúnais (má theastaíonn sé) le dleacht stampa de €10 ar an gcóip bhunaidh amháin agus curtha isteach faoi dhó.

Na riachtanais nuair atá athnuachan ar ordú forghníomhaithe á lorg

 • Iarratas ar Athnuachan an Ordaithe Forghníomhaithe.
 • Mionnscríbhinn forais - féach Ordú 36 r 14 de Rialacha na Cúirte Cuarda leis an dleacht stampa ceart.
 • Ordú forghníomhaithe bunaidh.

Meabhrán ar chlárú bhreithiúnais a chur isteach

 • Ba chóir duit an meabhrán a chur isteach faoi dhó leis an dleacht stampa ar an gceann bunaidh amháin.
 • Tá meabhrán ar leith ag teastáil i gcomhair gach duine a imríodh tionchar orthu.
 • Breithiúnas a chlárú mar mhorgáiste
 • Ba chóir duit an mionnscríbhinn chun breithiúnas a chlárú mar mhorgáiste faoi dhó leis an dleacht stampa ceart ar an mionnscríbhinn bunaidh amháin.

Sásamh a iontráil

 • Píosa sásaimh le meabhrán nó deimhniú sásaimh de réir mar is infheidhmithe.
 • Mionnscríbhinn agus foréileamh chun sásamh bhreithiúnais a chur isteach le dleacht stampa.
 • Meabhrán de shásamh breithiúnais curtha isteach faoi dhó le dleacht stampa - ar an gceann bunaidh amháin
 • Ní eisíonn an Chúirt Chuarda deimhniú sásaimh ach amháin nuair a theastaíonn sé ó Chláraitheoir na dTeideal. Cuir isteach faoi dhó é seo le dleacht stampa ar an gceann bunaidh amháin.
 • Ní bhaineann an fhaisnéis seo ach le nósanna imeachta in oifig Shibhialta Chúirt Bhaile Átha Cliath. Ní chlúdaítear gach uile rud ann agus ba chóir duit a bheith ar an airdeall maidir le Rialacha na Cúirte Cuarda agus reachtaíocht ábhartha eile.

 


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.