Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Oifigí Riaracháin agus Tacaíochta


An Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Bonneagair

Seoladh:

An tSeirbhís Chúirteanna, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.

Teil:

+353 1 888 6057

Facs:

+353 1 888 6729

Ceannaire: Paul Burns

 

Tá an Stiúrthóireacht seo freagrach as:

An tAonad Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide:

 • seirbhís chuimsitheach um theicneolaíocht faisnéise a chur ar fáil don eagraíocht trí chórais faisnéise a sheachadadh, córais a thacóidh le gnóthú chuspóirí gnó na Seirbhíse Cúirteanna;
 • córais nua faisnéise a sholáthar agus a bhainistiú;
 • bonneagar nua-aimseartha cumarsáide a chur ar fáil ar fud na tíre chun tacaíocht a thabhairt do bhainistíocht agus riaradh na Seirbhíse;
 • seirbhísí ríomh-Rialtais a sholáthar

 

An tAonad um Bainistiú Eastáit:

Teil:

+353 1 888 6050

Facs:

+353 1 888 6005

 

 • pleanáil i gcomhair riachtanais reatha chóireála agus riachtanais an todhchaí i gcomhair gach gné den tSeirbhís;
 • tionscadail tógála caipitil a phleanáil agus a fhorbairt, obair athchóirithe agus cóireáil ar léas;
 • cláir tógála agus cothabhála caipitil a réiteach agus a chostáil;
 • aistriú tithe cúirte, atá faoi úinéireacht ag údaráis áitiúla agus Oifigeach na nOibreacha Poiblí, chuig an tSeirbhís;
 • feistiú agus cothabháil a dhéanamh ar áiseanna cúirteanna chuig caighdeáin nua-aimseartha, rochtain do dhaoine faoi mhíchumas san
 • áireamh;
 • na caighdeáin sábháilteachta, sláinte agus leasa is fearr i ngach foirgneamh agus oifig a chinntiú; agus
 • bainisteoireacht ghinearálta a dhéanamh ar ollionad na Ceithre Cúirteanna.

 

An tAonad Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí:

Teil:

+353 1 888 6010

Facs:

+353 1 888 6005

 • Freagrach as Clár Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí na gCúirteanna a fhorfheidhmiú.
 • Tionscadail agus seirbhísí atá le seachadadh ag CPP a phleanáil agus a fhorbairt.
 • Freagrach as an Ollionad na gCúirteanna Coiriúla a sheachadadh.

 

An Comhordaitheoir Sláinte agus Sábháilteachta:

Teil:

+353 1 888 6593

Facs:

+353 1 888 6005

 • Ag monatóireacht, forfheidhmiú agus athbhreithniú an Clár Sláinte agus Sábháilteachta laistigh den tSeirbhís.
 • Comhairle a chur ar an Seirbhís maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas sa láthair oibre.

 

An Oifig Eolais

Seoladh:

An tSeirbhís Chúirteanna,

Teil:

+353 1 888 6459

 • Cuireann sí faisnéis faoin gcóras cúirte ar fáil don phobal, de bhun alt 5(c) den Acht um Sheirbhís Chúirteanna 1998
 • Déanann sí láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna a chothabháil agus a fhorbairt
 • Déanann sí ábhar maidir le hobair na gcúirteanna a chomhordú, a ullmhú agus a fhoilsiú
 • Forbraíonn sí cláir le cur ar chumas scoileanna agus grúpaí eile pobail faisnéis shothuigthe a fháil faoin gcóras cúirte
 • Labhraíonn sí le grúpaí leasmhara faoi ábhair a bhaineann le hobair na gcúirteanna
 • cuireann sí staitisticí maidir le hobair na gcúirteanna le chéile
 • Soláthraíonn sí tuarascáil i scríbhinn don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi ghníomhaíochtaí na Seirbhíse Cúirteanna de bhun alt 8 den Acht um Sheirbhís Chúirteanna 1998.


Oifig um Chaidreamh leis na Meáin

Seoladh:

An tSeirbhís Chúirteanna,

Teil:

+353 1 888 6469

 • Téann sí leis na meáin ar mhodh onnghníomhach agus frithghníomhach.
 • Eagraíonn sí preaseisiúintí ón tSeirbhís Chúirteanna.
 • Eagraíonn sí seisiúin eolais agus seisiúin ghrianghrafadóireachta.

 


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.