Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Oifigí Riaracháin agus Tacaíochta


An Stiúrthóireacht um Bainistíocht Acmhainní

Seoladh:

An tSeirbhís Chúirteanna, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.

Teil:

+353 1 888 6019 / 6021

Facs:

+353 1 888 6006

rPhoist:

 

Ceannaire: Sean Quigley

Tá an Stiúrthóireacht seo freagrach as:

Bainistíocht Airgeadais:

Rialú buiséadach agus bainistíocht airgeadais ar na cistí a dámhadh don tSeirbhís Chúirteanna le vótáil an Oireachtais chun na cúirteanna a bhainistiú agus na breithiúna a thacú. Áirítear leis seo an Cuntas Leithghabhála bliantúil a ullmhú.

Cuntasaíocht Cistí:

Tá an tSeirbhís Chúirteanna freagrach as na Cúirteanna a bhainistiú agus a riar agus soláthraíonn sí seirbhísí tacaíochta do na breithiúna de réir Acht um Sheirbhís Chúirteanna 1998. Sealbhaíonn na Cúirteanna cistí na gCúirteanna ar iontaobhas. Déantar na cistí seo a infheistiú ar aon dul le forálacha an Achta Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1958 agus orduithe ina dhiaidh sin. Tá níos mó ná 18,000 tairbhithe ann agus cuimsíonn siad seo catagóirí éagsúla dlíthithe, daoine ar Choimircithe Cúirte iad agus Mionaoisigh ar dhámhaigh na Cúirteanna damáistí orthu. Bhí luach €1.3 billiún ag na cistí seo ar 30 Meán Fómhair 2013.

Cuntasaíocht na gCúirteanna:

Trí ionad seirbhísí comhroinnte arna bhunú chun na hidirbhearta airgeadais uile sna hoifigí cúirte áitiúil a phróiseáil. Cuimsíonn na hidirbhearta seo fíneálacha, costais chothabhála dlí teaghlaigh agus bannaí.

Soláthar:

Tacaíocht agus oiliúint a sholáthar do gach oifig a dhéanann soláthar ar earraí agus ar sheirbhísí. Is é cuspóir na feidhme seo ná comhlíonadh rialacháin an AE agus rialacháin náisiúnta um sholáthar a chinntiú agus luach ar airgead a fháil.

Bainistíocht Riosca:

Cuireadh creatlach um bainistíocht riosca i bhfeidhm go rathúil le blianta beaga anuas agus tá bainistíocht riosca fhoirmiúil leabaithe go maith ar fud na heagraíochta anois. Cinntíonn an t-aonad seo go ndéantar athleanúint ar ghníomhartha beartaithe le tabhairt faoi riosca a shainaithnítear agus go gcuirtear tuairisc fúthu chuig an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí agus chuig an gCoiste Iniúchta.

Naisc ghaolmhara:
Oifig Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais
Oifig Cuntasaíochta na gCúirteanna

An tAonad Foghlama agus Forbairt:

Is réimse gníomhaíochta tábhachtach é an réimse oiliúna agus forbartha a chinntíonn go mbíonn na scileanna riachtanacha ag na 980 ball foirne a fhostaíonn an tSeirbhís Chúirteanna chun a róil agus a bhfreagrachtaí a chomhlíonadh go hinniúil. Chomh maith leis sin tacaíonn an t-aonad seo le forbairt na foirne trí raon cúrsaí.

Forbairt Eagraíochtúil:

Is eagraíocht í an tSeirbhís Chúirteanna a bhfuil athrú suntasach tagtha uirthi ó bunaíodh í i 1999. Bunaithe ar an bplean straitéiseach nua agus ar fhachtóirí sa timpeallacht sheachtrach táthar ag súil go leanfar leis an ráta athraithe. Tacaíonn an t-aonad seo le Cinn na Stiúrthóireachtaí agus le daoine eile le cinntiú go ndéantar príomhthionscnaimh athruithe a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

Bainistíocht Acmhainní Daonna:

Seoladh:

An tSeirbhís Chúirteanna, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.

Teil:

+353 1 888 6095

Facs:

+353 1 888 6090

rPhoist:

HRHelpdesk@courts.ie

Pléann an réimse seo le gach gníomhaíocht a bhaineann le soláthar foirne idir earcaíocht agus dhul ar scor, intreoir, tréimhsí promhaidh, cúrsaí a bhaineann le pá, arduithe céime, daoine ag éirí as oifig, aistrithe foirne, bainistíocht feidhmíochta, cód smachtaithe na státseirbhíse, agus caidreamh tionsclaíoch san áireamh. Oibríonn an t-aonad chun tionscnaimh um athrú eagraíochta a thionscnamh agusa éascú freisin trí Choistí Comhpháirtíochta agus fóraim eile.

Naisc gaolmhara:
Deiseanna Fostaíochta

 


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.