Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Fíneálacha na Cúirte Dúiche


Naisc ghaolmhara
Oifigí na Cúirte Dhúiche
Oifig Cuntasaíochta na gCúirteanna
Online Fine Payment

An chaoi ina ngearrtar fíneáil.

Is iomaí cineál cás atá ann inar féidir le breitheamh fíneáil a ghearradh mar chuid dá mbreith.

Fógróidh an breitheamh atá ag déileáil leis an gcás méid na fíneála agus spriocdháta (dáta dlite) maidir lena híoc mar aon leis an méid ama a chaithfear a chaitheamh i bpríosún mura ndéantar an fhíneáil a íoc (am in éagmais íoctha).

Fógra oifigiúil don chosantóir faoi thorthaí an cháis is ea an t-ordú a thugann an breitheamh sa chúirt.

Bíodh is go n-eisítear Fógra Fíneálacha (Fógra um Ghearradh Pionóis) agus Meabhrúchán (Fógra Deiridh) níl iontu siúd ach fógraí agus níl baint acu le dlíthiúlacht na fíneála.  Is é sin le rá, má bheartaíonn breitheamh fíneáil a ghearradh ort ní mór duit í a íoc fiú mura bhfaigheann tú fógra nó meabhrúchán faoin scéal.

An rud le déanamh má ghearrtar fíneáil ort.

Níl sé de chumhacht ag an oifig aon athrú a dhéanamh ar fhíneáil a ghearrtar sa chúirt. Ní mór duit achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda mura bhfuil sé ar intinn agat an fhíneáil a íoc nó eiseofar barántas do na Gardaí an fhíneáil a bhailiú nó tú a chur i bpríosún don tréimhse sin a d'ordaigh an chúirt in éagmais a híoctha - (féach thuas - am in éagmais íoctha).

Ní mór duit an t-achomharc a dhéanamh laistigh de 14 lá chun an t-ordú a chur ar fionraí go dtí go n-éistfear d'achomharc. Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an oifig más mian leat achomharc a dhéanamh. Míneofar na nósanna imeachta go léir duit.  Féadfaidh an oifig comhairle a thabhairt duit fiú mura ndéanann tú achomharc laistigh de 14 lá.  Íocann daoine fíneálacha cúirte de ghnáth nuair a fhaigheann siad Fógra Fíneálacha, bíodh is nach gá dóibh fanacht leis. Tugann na fógraí seo gearrchuntas ar éisteacht na cúirte agus ar an bhfíneáil a gearradh.  Ba chóir an íocaíocht a dhéanamh le Príomhchléireach Oifig na Cúirte Dúiche ar cheann de na bealaí seo a leanas:

  • ar líne via Online Fine Payment
  • tríd an bpost - seol seic, dréacht, ordú airgid nó ordú poist mar aon leis an bhFógra Fíneálacha, nó nóta faoi uimhir an cháis agus dáta na cúirte. Ná seol airgead tirim tríd an bpost. Seolfar admháil chugat tríd an bpost.
  • glacann roint oifigí de chuid na cúirte dúiche le cártaí creidmheasa.
  • go pearsanta le linn uaireanta oifige - tabhair do nóta fíneálacha nó nóta faoi uimhir chás na cúirte agus dáta na cúirte leat.


Eisítear meabhrúchán nó fógra deiridh le gearrchuntas an cháis níos cóngaraí don dáta dlite. Cuireann sé seo i gcuimhne duit freisin nár íocadh an fhíneáil agus go gcuirfear feidhm leis an bpionós príosúnachta in éagmais a íoctha trí bharántas a eisiúint do na Gardaí an fhíneáil a bhailiú nó tú a chur i bpríosún don tréimhse sin a d'ordaigh an chúirt mura n-íocfá í.- (féach thuas - am in éagmais íoctha).

Ní ghlactar le híocaíochtaí i dtráthchodanna.

Eisítear barántas do na gardaí má tá an fhíneáil fós gan íoc i ndiaidh an dáta dhlite. Tugann sé seo mionsonraí an ordaithe chúirte a cheadaíonn dóibh tú a ghabháil in éagmais na híocaíochta.  Nuair a fhaigheann na Gardaí sa stáisiún is giorra duit an barántas seo rachaidh an t-oifigeach barántais i dteagmháil leat maidir leis an íocaíocht.  Más rud é nach n-íocann tú as an bhfíneáil ag an bpointe sin, íocfaidh tú aisti tríd an líon laethanta sin a chaitheamh i bpríosún a shonraigh an breitheamh le linn na héisteachta cúirte.

Más dóigh leat gur íoc tú an fhíneáil agus má fhaigheann tú Fógra Fíneálacha nó Fógra Deiridh ba chóir duit d'admháil a sheiceáil go cúramach, má tá sí agat,

  • uimhir an cháis,
  • an seicheamh (m.sh. (02), agus
  • méid na fíneála,

 

le cinntiú go bhfuil siad ar aon dul leis an bhfógra. Más amhlaidh atá, ba chóir duit gan bhacadh leis an iarratas ar íocaíocht mar go mb'fhéidir gur thrasnaigh sé d'íocaíocht sa phost.  Coinnigh d'admháil go cúramach. Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an oifig mura dtéann siad i gcomhfhreagras leat.  Moltar duit aon fhaisnéis ar d'fhógra maidir le do cheadúnas tiomána a léamh, más infheidhmithe, fiú má tá an fhíneáil íoctha.  Déanfaidh an oifig gach céim maidir leis an bhfíneáil a thaifeadadh go dtí go gcríochnófar í.

Mura bhfuil an t-airgead agat chun an fhíneáil a íoc roimh an dáta dlite, féadfaidh tú iarratas ar am breise a dhéanamh chun na cúirte, nó féadfaidh duine éigin eile an t-iarratas a dhéanamh ar do shon. Comhlánófar foirm iarratais duit san oifig nuair a thagann tú agus déanfar é a phlé sa chúirt. Ní mór duit an fhoirm a thabhairt ar ais arís chun na hoifige má cheadaíonn an breitheamh an síneadh ama duit agus déanfar dáta dlite d'fhíneála a aistriú go dtí an dáta nua. Eiseofar meabhrúchán nó fógra deiridh arís gar don dáta dlite le gearrchuntas ar an gcás. Meabhraítear duit arís nár íocadh an fhíneáil agus go gcuirfear feidhm leis an bpionós príosúnachta in éagmais a íoctha trí bharántas a eisiúint do na Gardaí an fhíneáil a bhailiú nó tú a chur i bpríosún don tréimhse sin a d'ordaigh an chúirt mura n-íocfá í.- (féach thuas - am in éagmais ioctha).

Ceadúnais tiomána.

Tabharfar ordú duit san fhógra fíneálacha do cheadúnas a thabhairt isteach más rud é gur ordaigh an breitheamh go ndícháileofaí tú nó go ndéanfaí formhuiniú ar do cheadúnas.


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.