Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Toghairmeacha na Cúirte Dúiche


Naisc ghaolmhara
Oifigí na Cúirte Dhúiche

Baineann formhór na dtoghairmeacha le hiarratais an Gharda Síochána ar ionchúisimh de thoradh cionta a bhaineann le trácht bóithre agus cionta coiriúla eile.

Baineann cásanna eile le hionchúisimh a chuireann eagraíochtaí Stáit agus eagraíochtaí Státurraithe agus na húdaráis áitiúla tús leo. Cásanna sibhialta agus cásanna coiriúla iad seo.

Is achomhairc chun na Cúirte Dúiche agus gearáin a dhéanann daoine aonair iad a lán de na cásanna eile.

Tá na foirmeacha cúirte maidir leis na hiarratais seo le fáil ón oifig nó is féidir iad a íoslódáil ónár suíomh i rannóg na bhFoirmeacha Cúirte.

Léiríonn an tOrdú um Tháillí Cúirte Dúiche reatha an dleacht stampa cuí a bhaineann leis.

Ní mór dul i gcomhairle leis an oifig i ngach cás chun dáta, am agus cúirt oiriúnach a shocrú d'éisteacht an iarratais nó an ghearáin.

Má eisítear toghairm i d'aghaidh

Má eisítear toghairm i d'aghaidh beidh breacchuntas inti faoin ngearán nó faoin líomhain agus inseoidh sí an áit, an lá agus an t-am a chaithfidh tú teacht os comhair cúirte le haghaidh éisteacht an cháis.

Ní mór cóip den toghairm a sheirbheáil ort, agus ní foláir an toghairm bunaidh mar aon le dearbhú reachtúil gur seirbheáladh ort é a lóisteáil san oifig 4 lá ar a laghad roimh dháta na cúirte.

Má sheirbheáiltear toghairm ort, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an oifig maidir le ceist ar bith atá agat.

Beidh breacchuntas i gcorp na toghairme faoin ngearán nó faoin líomhain, agus tabharfaidh sí le fios an áit, an lá agus an t-am a chaithfidh an cosantóir nó an cúisí nó an freagróir teacht os comhair cúirte le haghaidh éisteacht an cháis.

Ní mór cóip den toghairm a sheirbheáil ar an gcosantóir nó ar an gcúisí nó ar an bhfreagróir, agus ní foláir an toghairm bunaidh mar aon le dearbhú reachtúil gur seirbheáladh ort é a lóisteáil san oifig 4 lá ar a laghad roimh dháta na cúirte.

Fothram

Féadfaidh duine gearán a dhéanamh leis an gcúirt in aghaidh páirtí eile maidir le Fothram faoi chuid 108(3) den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil,1992.  Ní mór fógra a sheirbheáil ar an bpáirtí eile go bhfuil sé beartaithe gearán a dhéanamh.

Rialú madraí

Is féidir gearáin a dhéanamh chun na cúirte faoin Acht um Rialú Madraí, 1986. Tá foráil in alt 22(1) (a) maidir le gearán a dhéanamh faoi mhadra baolach agus baineann alt 25 le madra a bhíonn ag tafann an iomarca. Ní mór a chur in iúl d'úinéir an mhadra go bhfuil sé ar intinn agat gearán a dhéanamh.

Ionsaí - briseadh síochána

Féadfaidh duine gearán a dhéanamh go díreach le breitheamh na Cúirte Dúiche in aghaidh duine eile ag líomhain go ndearnadh ionsaí nó briseadh na síochána. Má bhíonn an breitheamh féachfaidh sé nó sí chuige go n-eiseofar toghairm chuig an bpáirtí eile.

Eile

Is féidir achomhairc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche faoi roinnt Achtanna éagsúla, ina measc An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981, An tAcht um Fhiadhúlra, 1976 agus na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 - 1987. Achomhairc in aghaidh diúltú Ceadúnas Tiomána le haghaidh Feithicil Bheag Seirbhíse Poiblí nó diúltú Deimhniú Inniúlachta a eisiúint na cinn is coitianta agus déantar iad faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre.

I measc na n-iarratas eile a dhéantar chun na Cúirte Dúiche tá iarratais ar ordú eisiata faoi Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997 ar féidir le húdarás áitiúil nó duine aonair iad a dhéanamh, nó iarratais go gcuirfí imeachtaí ar ceal faoi alt 22(6)(a) d'Acht na gCúirteanna, 1991.

 


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.