Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Cúirt Dúiche - Achomhairc chuig an gCúirt Chuarda


Naisc ghaolmhara
Oifigí na Cúirte Dúiche
Oifigí na Cúirte Cuarda

Faisnéis maidir le hachomharc a lóisteáil i gcoinne toradh chás cúirte.

Cén chaoi le hachomharc a lóisteáil

Ba chóir achomharc a lóisteáil san oifig Cúirte Dúiche cuí taobh istigh de 14 lá ón ordú cúirte.

Caithfidh an cosantóir fógra achomhairc a sheirbheáil ar

  1. an gearánaí  / ionchúisitheoir
  2. Príomhchléireach na Cúirte Dúiche

Má tá an t-achomharcóir ag iarraidh achomharc a dhéanamh ar chás agus é nó í taobh amuigh den teorainn de 14 lá is féidir leis nó léi iarratas a dhéanamh leis an gCúirt Dúiche i gcomhair Síneadh Ama chun achomharc a dhéanamh.

Pionóis a ghearrtar sa Chúirt Dúiche

Má lóisteáiltear achomharc in  am - sé sin taobh istigh den tréimhse de 14 lá - ansin ní féidir fhorfheidhmiú a dhéanamh ar na pionóis a ghearrtar sa Chúirt Dúiche go dtí go mbeidh toradh an achomhairc ar eolas.

Má tá an t-achomharcóir dícháilithe ó thiomáint áfach caithfear an t-achomharc a lóisteáil taobh istigh de 14 lá ó dháta Ordú na Cúirte Dúiche ionas nach mbeidh éifeacht ag an ordú dícháilithe.

Má dhéantar achomharc a lóisteáil as am fanfaidh an t-achomharcóir dícháilithe ó thiomáint ar feitheamh toradh an achomhairc.

Teorainn 14 lá

Cuirtear 14 lá ar fáil ó dháta an chiontaithe, chun fógra achomhairc a lóisteáil.

Tá na foirmeacha atá ag teastáil chun achomharc a lóisteáil ar fáil ó oifig na cúirte.

Mura bhfuil aturnae agat, cuirfidh oifig na cúirte cabhair ar fáil, má theastaíonn sé, chun na foirmeacha a líonadh.

Má dhéantar iarratas ar na páipéir a chur amach tríd an bpost, is féidir é sin a dhéanamh agus beidh cóip de threoir i dtaca le nósanna imeachta achomhairc faoi iamh leis na foirmeacha.

Bíonn trí chóip ar fáil den fhógra achomhairc - cóip duitse, ceann do na taifid chúirte agus ceann le seirbheáil ar (nó le tabhairt do) an ngearánaí nó ar an ionchúisitheoir: ní mór do bhreitheamh, feidhmeannach síochána, nó coimisinéir mionnaí an dearbhú reachtúil ina leith sin a shíniú agus caithfidh duine acu bheith ina fhinné nó ina finné air.

Má shocraítear cúirtbhanna achomhairc, ní mór é a chur i gcrích chomh maith laistigh den teorainn ama 14 lá, agus caithfidh breitheamh Cúirte Dúiche nó feidhmeannach síochána aitheantas a thabhairt dó.

Mura gcuirtear aon chúirtbhanna i bhfeidhm, ní mór don chosantóir iarratas a dhéanamh chuig breitheamh Cúirte Dúiche leis an ábhar a bhreithniú.

Má tá an teorainn ama 14 lá um achomharc a dhéanamh caite, féadfar iarratas a dhéanamh chun an tréimhse ama a shíneadh chun achomharc a dhéanamh.

Ní mór an t-iarratas sin a dhéanamh os comhair breithimh Chúirte Dúiche ar fhógra 48 uair an chloig chuig an ngearánaí agus chuig an gcúirt.

Déarfar leat teacht ar ais chuig an oifig nuair a éistfear le hiarratas den sórt sin, áit a gcuirfear cúnamh ar fáil maidir le dul ar aghaidh leis an achomharc. Má dhiúltaítear don iarratas sin, féadfaidh tú an diúltú sin a achomharc.

Ní mór gach páipéar achomhairc chríochnaithe a lóisteáil san oifig laistigh den teorainn ama 14 lá, nó laistigh den tréimhse ama a cheadaítear má cheadaítear síneadh ama.

Ba chóir go mbeadh faisnéis faoin gcás áirithe atá á achomharc ar fáil sna páipéir agus iad sínithe agus dátaithe.

Más ábhar sibhialta é an cás a ndéileáiltear leis in aon cheann de na cúirteanna a luaitear thuas, cuirfear in iúl duit go mbeidh dleacht stampa le híoc. Seachas sin, déanfar an t-achomharc ar an mbealach céanna a luaitear thuas.

Cúirtbhanna

Is ráthaíocht nó gealltanas é cúirtbhanna go dtiocfaidh duine aonair i láthair i gcúirt le haghaidh ionchúiseamh aon chás a bhaineann leis nó léi.

Féadfar cúirtbhanna a chur i bhfeidhm i mbanna an chosantóra nó an achomharcóra féin, agus níl i gceist leis ach foirm chúirtbhannaí a shíniú á cheangal ar dhuine i suim áirithe airgid chun an t-achomharc a phróiseáil nó chun teacht i láthair sa Chúirt Dúiche nó sa Chúirt Chuarda le linn aon chás nó triail go dtí go ndéanann an chúirt é a dhiúscairt.

Má bhaineann urra neamhspleách nó urraí neamhspleácha leis an gcúirtbhanna, ní mór do Bhreitheamh Cúirte Dúiche an t-urra a cheadú sula bhféadfar dul i mbun cúirtbhanna.

Má tá lóisteáil airgid thirim i gceist, féadfar an tsuim atá dlite a lóisteáil san oifig, áit a dtugtar fáltas le duine ar féidir leo é a thógáil chuig an chúirt d'fhonn dul i mbun na foirme ábhartha cúirtbhanna ábhartha agus an fhoirm sin a aithint.

Maidir le hachomhairc, cuirfear in iúl duit go gcuireann an cúirtbhanna bac ar an ordú, ar ábhar an achomhairc é, má dhéantar é a lóisteáil laistigh den teorainn ama 14 lá.

Ní mór do bhreitheamh Cúirte Dúiche nó Feidhmeannach Síochána gach cúirtbhanna a aithint.
Bíonn 4 rogha ag an mbreitheamh agus cúirtbhannaí á mbreithniú aige, is iad sin.;

  • Cúirtbhanna ar bith a ligean thar ceal (i gcás achomhairc amháin)
  • Cúirtbhanna a dhaingniú i mbanna an achomharcóra, an chosantóra nó an chúisí féin
  • Banna an achomharcóra, an chosantóra nó an chúisí féin a dhaingniú, chomh maith le hurra nó urraí neamhspleácha
  • Banna an achomharcóra, an chosantóra nó an chiontaí féin a dhaingniú chomh maith le lóisteáil airgid

Is ráthóir é urra i ndáiríre, a gheallann go ndéanfaidh an páirtí céadluaite a chás/a cás nó a achomharc/a hachomharc a ionchúiseamh.

Déantar achomhairc a phróiseáil de réir na Rialacha Cúirte Dúiche 1997 agus tá feidhm dhíreach ag cuid IV de na rialacha sin maidir leis na nósanna imeachta lena mbaineann

Má chuirtear cúirtbhanna i bhfeidhm i mbanna an chosantóra féin, ní gá dóibh ach foirm chúirtbhanna a shíniú, á cheangal orthu i méid áirithe chun an t-achomharc a phróiseáil.

Má bhaineann urra neamhspleách nó urraí neamhspleácha leis an gcúirtbhanna, ní mór do Bhreitheamh Cúirte Dúiche an t-urra a cheadú sula bhféadfar dul i mbun cúirtbhanna.

Má tá lóisteáil airgid tirim i gceist, ba chóir an tsuim atá dlite a lóisteáil ionas gur féidir dul i mbun na foirme ábhartha cúirtbhanna agus aitheantas a thabhairt di. Cuirtear in iúl do chosantóirí, chomh maith, go gcuireann an cúirtbhanna sin bac ar an ordú a bhfuil achomharc á dhéanamh acu ina leith, má lóisteáiltear laistigh den teorainn ama 14 lá é.

Ní mór do bhreitheamh Cúirte Dúiche nó Feidhmeannach Síochána gach cúirtbhanna a aithint.

Ní mór cóip den fhógra achomhairc a sheirbheáil ar an ngearánaí agus ní mór do bhreitheamh nó Feidhmeannach Síochána nó Coimisinéir Mionnaí dearbhú reachtúil ina leith sin a shíniú agus ní mór do dhuine acu bheith ina fhinné nó ina finné air.

An próiseas achomhairc

Cuireann oifig na Cúirte Dúiche na páipéir achomhairc ar aghaidh chuig Oifig  na Cúirte Cuarda.

Tugtar an chéad dáta cúirte eile atá ar fáil do chásanna. Liostálfar achomhairc ón gCúirt Leanaí in camera.

Mar chúirtéis cuirtear achomharcóirí ar an eolas faoina ndáta cúirte i scríbhinn. Ba chóir oifig na cúirte a chur ar an eolas láithreach faoi athrú seoladh ar bith.

Nuair atá an t-achomharc críochnaithe, cuirfear an Chúirt Dúiche ar an eolas faoi thoradh an cháis.

Nuair is cuí é, cuirfear an Oifig Mhótarchánach ar an eolas faoi thorthaí maidir le dícháilíochtaí agus formhuinithe.

Íoctar amach airgead bannaí a lóisteáladh go huathoibríoch, más rud é go raibh an t-achomharcóir i láthair gach lá chun a achomharc/a hachomharc a ionchúiseamh faoi réir a c(h)úirtbhanna.

Bíonn cinneadh na cúirte achomhairc mar chinneadh deireanach, faoi réir iarratas ar eascairí sainphribhléide.

 


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.