Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Nós um Ghearáin Chustaiméara

Déanann an tSeirbhís Chúirteanna chuile iarracht chun a chinntiú go gcomhlíonann na seirbhísí a sholáthraímid riachtanais ár gcustaiméirí agus go bhfuil siad ar an gcaighdeán a bhfuil siad ag tnúth leo agus go gcuirtear ar fáil iad ar bhealach cairdiúil, béasach agus éifeachtach.

D’fhéadfadh sé tarlú uaireanta áfach, go mbeadh caighdeán na seirbhíse níos ísle ná an caighdeán a bhfuil tú ag súil leis.

Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís faighte agat ón tSeirbhís Chúirteanna, ba cheart duit do ghearán a dhéanamh chomh luath agus is féidir.

Conas gearán a dhéanamh

» Ar an gcéad ásc ba cheart duit do ghearán a dhéanamh trí dul i dteagmháil leis an mbainisteoir oifige san Oifig Sheirbhíse Cúirteanna ábhartha. Déanfaidh sé/sí iarracht an fhadhb a réiteach gan mhoill, nuair is indéanta.

» Mura bhfaigheann tú réiteach sásúil ar an bhfadhb, nó má bhíonn aon chúis ann go mb’fhearr gan gearán a dhéanamh ag an am sin, ba cheart duit do ghearán a dhéanamh i scríbhinn tríd an bhFoirm oifigiúil um Ghearán Custaiméara a chomhlánú. Déileáilfear le gach gearán go pras agus ar bhealach oibiachtúil agus béasach.

» Cuir d’Foirm um Ghearán Custaiméara ar aghaidh agus í comhlánaithe chuig:

Oifig Chomhordaithe na nGearán Custaiméara
An tSeirbhís Chúirteanna
6ú hUrlár
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7

Rphost: CCCO@courts.ie

Gealltanais na Seirbhíse Cúirteanna maidir le déileáil le gearáin fhoirmiúla

» Réiteoimid gearáin ar an gcéad ásc, nuair is indéanta.

» Admhóimid go bhfuaireamar an gearán laistigh de 3 lá oibre agus leagfar amach ainm agus sonraí teagmhála an oifigigh a dhéanfaidh do ghearán a fhiosrú.

» Déanfaimid gach gearán a fhiosrú agus tabharfaimid freagra ar do ghearán laistigh de 15 lá oibre nó, nuair nach mbeidh sé seo indéanta, tabharfaimid freagra eatramhach ina míneofar   staid an fhiosraithe agus dáta ar a dtabharfar freagra substainteach.

» Caithfear le gach gearán go pras, go cothrom, go neamhchlaonta agus go rúnda.

Conas achomharc a dhéanamh

Má tharlaíonn sé go mothaíonn tú nach bhfuil an cheist réitithe go sásúil i ndiaidh duit cinneadh ar do ghearán a fháil, tá an ceart agat fós achomharc a dhéanamh le hOifig an Ombudsman ag;

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Teil:  (01) 6395600
Íosghlao:  1890 223 030
Facs:  (01) 6395674

R-phost:  info@ombudsman.ie

Cad é nach bhfuil clúdaithe ag an nós gearán:

Faoin mBunreacht, beidh gach breitheamh saor neamhspleách maidir lena fheidhmeanna breithimh a oibriú.

Is ceist don bhreitheamh amháin é seoladh cás cúirte nó aon chinneadh a dhéantar agus ní fhéadfaidh an tSeirbhís Chúirteanna tuairim a thabhairt ar a leithéid de cheist ná idirghabháil ar bith a dhéanamh.

Is trí na cúirteanna amháín a bhféadfar aghaidh a thabhairt ar aon chinneadh, ar aon bhreithiúnas nó ar aon rialú ó na cúirteanna.

Ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an gcúirt ar chinntí gar-bhreithiúnacha a dhéanann oifigigh don Chúirt. D’áireofaí orthu sin cinntí na gCláraitheoirí Contae lena n-áirítear a ról mar Fho-Shirriamaí, Máistir na hArd-Chúirte, na Máistrí Fómhais agus oifigigh eile na hArd-Chúirte ag feidhmiú feidhmeanna gar-bhreithiúnacha. Tá na hoifigigh sin neamhspleách i bhfeidhmiú a gcuid feidhmeanna gar-bhreithiúnacha.

Ní mór gearáin maidir le gairmithe dlí agus comhlachtaí eile a ardú leis an eagraíocht chuí.

 

 

______________________
uasdátaithe: 18 Nollaig 2017