Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Breathnaímis ar an dlí

MODÚL DO DHALTAÍ DARA LEIBHÉAL

Scoileanna: Breathnaímis ar an Dlí graific.gif

 

movie graphic.gif

Breathnaímis ar an dlí
 Breathnaímis ar an dlí

 

Is é Breathnaímis ar an Dlí modúl arna dhearadh ag an tSeirbhís Chúirteanna i gcomhairliúchán le múinteoirí, daoine gairmiúla sa saol dlí agus an comhordaitheoir náisiúnta don Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil (O.S.S.P.) ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Soláthraíonn sé sraith dhinimiciúil agus fíoridirghníomhach de cheachtanna nach gá don mhúinteoir aon eolas dlíthiúil a bheith aige nó aici roimh ré.

Is é ár n-aidhm ná oideachas a chur ar dhaltaí faoi réimsí sonracha de chóras dlí na hÉireann agus iad a a chumhachtú mar shaoránaigh ghníomhacha na hÉireann. Cuirfidh daltaí corp eolais le chéile i gcaitheamh chúrsa an mhodúil chun cur ar a gcumas triail bhréagach a reáchtáil agus tionscadail ghníomhartha eile a eagrú.

As measc na seacht gcoincheap sa siollabas O.S.S.P., is é ár modúlna is mó a bhaineann le coincheap an 'Dlí'. Pléann sé coincheapa an 'Daonlathais' agus 'Cearta agus Freagrachtaí' freisin áfach. Baineann sé, ar bhealaí, le ceithre aonad uile an tsiollabais, ach leis 'An Duine agus an tSaoránacht' agus 'An Stát - Éire' ach go háirithe. Tá súil againn nach mbeidh spéis inár modúl teoranta dóibh siúd a bheidh ag plé le O.S.S.P. a mhúineadh. Tá cuid mhór ann a bheidh tarraingteach dóibh siúd a bheidh ag múineadh daltaí na hidirbhliana, dóibh siúd a bheidh ag plé le grúpaí óige agus d'aon duine a bhíonn ag plé le hoideachas an tsaoránaigh óig go ginearálta.

Tá an Pacásannate seo na Múinteoirí deartha le bheith a inrochtana agus a shothuigthe agus is féidir agus tagann sé ina thrí chodanna shuaithinseacha:

  1. Tá pleananna atá roinnte ina chéimeanna le haghaidh ceachtanna i Lámhleabhareabhrán na Múinteoirí chun cabhrú leis an múinteoir na daltaí a threorú trí chóras dlí na hÉireann. Tá nótaí ann freisin a ghabhann le gach plean ceachta le faisnéis fhorlíontach a d'fhéadfadh bheith ag teastáil ón múinteoir le gach ceacht a reáchtáil.
  2. Rogha d'áiseanna do mhúinteoirí le bheith ina bhforlíonadh do phleananna sonracha ceachtanna. Is féidir leis an múinteoir iad seo a fhótachóipeáil agus a dháileadh i measc na ndaltaí.
  3. Acmhainn idirghníomhach mhúinteoireachta is ea an DVD chun cabhrú le go leor gnéithe de chóras dlí na hÉireann a shoiléiriú agus a mhíniú. Tá sé deartha chun tacú leis an múinteoir seachas le bheith mar fhócas an mhodúil. Go ginearálta, beidh an DVD ina chúnamh mór ag múinteoirí sa chás go mbaintear úsáid as le coincheap a mhíniú agus a léiri ú go gonta agus go leantar é le gníomhaíocht sa seomra ranga a bhaineann leis na topaicí a tarraingíodh anuas dá bharr.


Thar aon rud eile, tá súil againn go mbeidh an modúl seo spéisiúil, faisnéiseach agus spraoiúil do dhaltaí agus mhúinteoirí araon agus go gcabhróidh sé le bealaí a oscailt go dtiocfaidh daoine óga ar fud na tíre ar an dlí. Tar éis an tsaoil, is é ár gcóras dlíne é!

Chun Pacásannate na Múinteoirí a fháil chuir glaoch ar;

Oifig Faisnéise na Seirbhíse Cúirteanna,
Teach an Fhionnuisce,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
Teil: +353 1 888 6459
rPhoist: PublicationsUnit@courts.ie