Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Ag teach na cúirte

Sa rannóg seo mínímid céard a tharlaíonn nuair a thagann tú chuig teacht na cúirte i bhfreagairt ar thoghairm chuig seirbhís giúiré.

Roghnú giúróirí

Ní mór do gach ball giúiré a fhaigheann toghairm a bheith sa chúirt an chéad lá a dhéantar an painéal.

Chun painéal dáréag giúróir a roghnú i gcomhair cás áirithe, tarraingítear ainmneacha as bosca ballóide. Má ghlaoitear d'ainm, téigh chuig bosca an ghiúiré.

Cé go nglaoitear ort i gcomhair seirbhís giúiré, ní gá go mbeidh tú ag freastal. Is iondúil go nglaoitear ar níos mó daoine ná mar is gá. Ní mór duit dul ar ais chuig an gcúirt gach lá, fiú mura bhfuil tú ar phainéal giúiré, mura ndeir an cúirt a mhalairt leat.

Ag tabhairt an mhionna

Ní giúróir tú go dtí go nglaoitear isteach i mbosca an ghiúiré ort, agus go bhfuil tú tar éis mionna a ghlacadh nó dearbhú go ndéanfaidh tú na saincheisteanna a thriail agus breithiúnas fíor a thabhairt ar ais, de réir na fianaise.

Dúshláin

Is féidir le cúisí "agóid" a dhéanamh i gcoinne suas le seachtar giúróirí ionchasacha, gan chúis ar bith. Is féidir leis an ionchúiseamh "agóid" a dhéanamh i gcoinne seachtar giúróirí. Má éiríonn leis an agóid i gcoinne do láithreacht ar an ngiúiré, beidh ort éirí as.

Ní cóir duit a bheith trína chéile mar gheall air seo, ní breithiúnas pearsanta ortsa é. Ceadaítear agóidí chun cothrom na féinne a chinntiú do na himeachtaí.

Má dhéantar agóid i do choinne gan chúis caithfidh tú imeacht ó áiléar an ghiúiré. Is féidir go nglaofar ort freastal a dhéanamh ar ghiúiré eile i seomra cúirte éagsúil am éigin eile.

Má dhéantar agóid i do choinne le cúis, is é an breitheamh a shocróidh cé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh tú freastal.

Má tá aithne agat ar an gcúisí, ar fhinné nó ar dhuine ar bith eile a bheidh ag glacadh páirte sa triail, nó má tá baint ar bith agat leis an gcás, caithfidh tú an breitheamh a chur ar an eolas sula gcuirtear tú faoi mhionn nó sula ndéantar tú a dhaingniú. Má thagann nasc chun solais duit i ndiaidh thús na trialach, ba chóir duit nóta don bhreitheamh a thabhairt don phríomhghiúróir.

Sula chuirtear tús leis an triail caithfidh an giúiré ball de a thoghadh ina p(h)ríomhghiúróir - is é an duine sin a thabharfaidh fíorasc an ghiúiré ag deireadh na trialach.

Moilliú

Ós rud é nach féidir tuar a dhéanamh cathain a chuirfí tús le cás áirithe nó cá fhad a mhairfidh sé, beidh ort uaireanta fanacht ag an gcúirt ar feadh tréimhse a mheasfá a bheith iomarcach. Déanann foireann na cúirte gach iarracht cinnte a dhéanamh nach mbeidh ar ghiúróirí fanacht agus go ndéanfaí na daoine siúd nach mbeidh orthu freastal a dhéanamh ar ghiúiré ar lá áirithe a scaoileadh chomh luath agus is féidir.

Bíonn cúltaca giúróirí de dhíth i gcónaí de dheasca breoiteachta, agóidí féideartha srl. Bí foighneach le do thoil nuair a tharlaíonn moilliú, de réir mar is gá uaireanta. Déantar gach iarracht, más féidir, freastal a dhéanamh ar riachtanais na ngiúróirí. Má tharlaíonn fadhb thromchúiseach, mar shampla gá práinneach chun glao teileafóin a chur abhaile, ba chóir duit é a chur in iúl don chláraitheoir cúirte agus don gharda.

An tréimhse ama atá le seirbhís ghiúiré

Maireann seirbhís ghiúiré ar feadh 4 lá oibre ar a laghad go hiondúil. Ba chóir duit dul i gcomhairle leis an gcláraitheoir cúirte má tá aon cheist agat maidir leis an tréimhse ama a mhairfidh triail ar glaodh ort chun freastal mar ghiúróir lena haghaidh.