Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Coiste Rialacha na Cúirte Dúiche

Scéim Foilsitheoireachta an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014

Coiste a bhunú

Bunaíodh Coiste Rialacha na Cúirte Dúiche faoi alt 71 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936.

Feidhmeanna an Choiste

Faoi alt 72 den Acht sin sannadh an chumhacht do Choiste Rialacha na Cúirte Dúiche (cumhacht a bhí ag an Aire Dlí agus Cirt faoi alt 90 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924), infheidhme le comhthoiliú an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Go háirithe féadfar rialacha a dhéanamh le haghaidh gach ceann nó ceann ar bith de na hábhair seo a leanas, is é sin na foirmeacha próisis, toghairme, cáis sonraithe, achomhairc nó eile, agus na coinníollacha ar gá do pháirtí a bhfuil sé ag teastáil uaidh cás a bheith sonraithe nó achomharcóir cloí leo i gcásanna sibhialta nó i gcásanna coiriúla nó i gcásanna ceadúnaithe cibé cé acu a bheadh ann agus cloí le gnás agus nós imeachta na Cúirte Dúiche i gcoitinne, lena n-áireofar ceisteanna a bhaineann le costais agus le tréimhse ama chun céim ar bith a thabhairt sa Chúirt Dúiche, iontráil bhreithiúnais agus breithiúnas achomair i gcásanna iomchuí, úsáid na teanga náisiúnta ann, táillí a shocrú agus a bhailiú agus aon reacht a athchóiriú nó a athrú a d'fhéadfadh a bheith riachtanach chun na gcríocha thuasluaite agus gach ábhar chúnta. Tá na feidhmeanna seo a leanas fágtha amach as an údarás sin: rialacha a dhéanamh maidir le hachomhairc ón gCúirt Dúiche a éisteacht sa Chúirt Dúiche agus cásanna atá sonraithe ag an Chúirt Dúiche a éisteacht san Ard-Chúirt.

Comhaltas an Choiste amhail an 1 Lúnasa 2017

 • Uachtarán na Cúirte Dúiche, an tOnórach an Breitheamh Rosemary Horgan (Cathaoirleach)
 • an Breitheamh Mary Devins, Breitheamh den Chúirt Dúiche
 • an Breitheamh Brian Sheridan, Breitheamh den Chúirt Dúiche
 • an Breitheamh Conal Gibbons, Breitheamh den Chúirt Dúiche
 • an Breitheamh Anne Watkin, Breitheamh den Chúirt Dúiche
 • an tUas. Shane McCarthy, Aturnae, arna ainmniú ag Comhairle Dhlí-Chumann na hÉireann
 • an tUas. Riobard Peirse, Aturnae, arna ainmniú ag Comhairle Dhlí-Chumann na hÉireann
 • an tUas. Dean Kelly B.L. arna ainmniú ag Comhairle Bharra na hÉireann
 • an tUas Roy Pearson, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, ceaptha chun feidhmiú in ionad an Ard-Aighne faoi Alt 36(4) d'Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2002 1
 • an tUas Noel A. Doherty, Stiúrthóir Athchóirithe agus Forbraíochta, an tSeirbhís Chúirteanna, a bhfuil comhaltas tarmligthe dó ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin faoi Alt 30(2) d'Acht na Seirbhíse Cúirteanna, 1998 2
 • Ms. Michelle Johnston, Leas Phríomh-Chléireach, Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath

Tacaíocht riaracháin agus eile

Is í Ms Liz Hughes Rúnaí an Choiste. Tá seirbhísí dréachtaithe á gcur ar fáil ag an Uas Sean Barton as McCann FitzGerald Aturnaetha.

Aicmí taifead

» Comhfhreagras
» Miontuairiscí
» Ábhar a bhaineann le moltaí le haghaidh leasuithe ar rialacha cúirte.

Tuarascáil bhliantúil

Tá Tuarascáil Bhliantúil an Choiste i dTuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna.

Eagraíocht agus struchtúir phá agus grádaithe

Níl aon fhoireann á fostú ag an gCoiste. Tá tacaíocht riaracháin á cur ar fáil ag Aonad Tacaíochta an Choiste Rialacha, laistigh de Stiúrthóireacht Athchóirithe agus Forbraíochta na Seirbhíse Cúirteanna.

Suíomh agus sonraí teagmhála

Liz Hughes, Rúnaí Coiste Rialacha na Cúirte Dúiche, Aonad Tacaíochta an Choiste Tacaíochta, Stiúrthóireacht Athchóirithe agus Forbraíochta, an tSeirbhís Chúirteanna, Teach Cúirte Shráid na Faiche, Sráid Halston, Baile Átha Cliath 7. Teil: 01 888 6762

_________________________________________________

1 Rinneadh an fhoráil sin a aisghairm ó shin agus cuireadh alt 71(9)(c), den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936 ina háit (a cuireadh isteach leis halt 21, den Acht um An Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008).
2 Rinneadh an fhoráil sin a aisghairm ó shin agus cuireadh alt 71(9)(b), den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936 ina háit (a cuireadh isteach leis halt 21, den Acht um An Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008).

 

_________________________________________
Nuashonrú ar an leathanach seo: 16 Lúnasa 2017