Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Seicliosta riarathóir ad litem - iarratas aturnae

• Déan athbhreithniú iomlán ar d’iarratas sula seolann tú ar aghaidh é.
Seiceáil d'iarratais dhiúltaithe: na cúiseanna is coitianta lena chinntiú nach ndiúltófar d’iarratas.
• Úsáid an seicliosta thíos lena chinntiú go bhfuil agat na cáipéisí go léir.
• Eagraigh do chuid páipéar san ord ina bhfuil siad sa liosta thíos (cibé acu má tá páipéir á seoladh ar aghaidh agat tríd an bpost nó ag an gcuntar).

Na cáipéisí a theastaíonn

Nóta: Ní theastaíonn mionnscríbhinn um ioncam intíre

1. Foirm S1 (foirm iarratais poist)

Ní mór Foirm S1 arna comhlánú le gach iarratas a sheoltar ar aghaidh sa phost.

2. Táillí

Féach an mhír táillí le teacht ar a thuilleadh faisnéise.

3. Teastas báis

Glacfar le teastas eatramhach báis ó phríomhscrúdaitheoir leighis sa chás nár eisíodh an teastas deiridh báis go fóill.

4. Mionn

Foirm Uimh. 5 Aguisín Q Rialacha na nUaschúirteanna.

Sá chás go bhfaigheann an marbh bás díthiomnach nó mura cinnte ar fhág sé/sí uacht nó nár fhág, nó gur fhág an marbh uacht ach go bhfuil an t-iarratas ag leanúint ar aghaidh ar riaradh gan bhonn maille le huacht, úsáid mionn (oiriúnaithe) riarthóra (Foirm 5) agus sa chás gur cuí, scrios na tagairtí do ‘tiomnach’ sa mhionn céanna. Athluaigh dáta an ordaithe sa mhionn mar aon le gach teorainn ar an deontas a rinne an chúirt.

Úsáid mionn (oiriúnaithe) riarthóra le huacht (Foirm 4) sa chás go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh 'le huacht'. (Is rí-annamh don saghas seo d'iarratas ad litem) .

Soláthair an bhunuacht/an bhunchodaisíl amhail is cuí agus seol ar aghaidh an léirscríbhinn. [Féach Uimh. 3 agus Uimh. 5 seiclíosta seiceadóra chun teacht ar bhreis riachtanas sa chás gurb ann d'uacht (is é sin, chun teacht ar thuilleadh faisnéise ar an mbunuacht a sholáthar agus léirscríbhinn a chomhdú).

Luach an eastáit: iontráil suim ainmniúil le haghaidh ‘eastát pearsanta’ agus ‘neamhní’ le haghaidh eastát réadach.

5. Dhá chóip den mhionn

6. Banna

Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna.

Úsáid an fhoirm chuí bhanna de réir dháta an bháis atá curtha in oiriúint go hoiriúnach i bhfoirm shingil más cuí.

Tá fáil ar fhoirmeacha anseo.

Tá 3 fhoirm ann: ceann amháin le haghaidh básanna an 1/1/1967 nó ina dhiaidh sin, ceann amháin le haghaidh básanna idir an 1/6/1959 agus an 31/12/1966 agus ceann amháin le haghaidh básanna roimh an 1/6/1959.

Cuir isteach an phiansuim le híoc as dúbailt na n-ollsócmhainní (lena n-áirítear dúbailt luach reatha na maoine do-aistrithe) .

Ba cheart don iarratasóir an banna a chomhlíonadh roimh an gcoimisinéir céanna ar mionnaíodh an mionn roimhe/roimpi (Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna)

Ní féidir an banna a chomhlíonadh roimh aturnae nó gníomhaire an pháirtí a chomhlíonann é (Ordú 79, Riail 29, Rialacha na nUaschúirteanna)

7. Fírinniú an urra

Teastaíonn seo má ghníomhaíonn duine mar urra le banna (Ní theastaíonn urraí níos mó mura n-ordaíonn an tOifigeach Probháide go dteastaíonn. Más ann d'urra leis an mbanna, áfach, teastaíonn fírinniú urra).

Ní féidir le duine a dhéanann mionnscríbhinn luach margaidh a mhionnú gníomhú mar urra.

Ní féidir le haturnae nó cléireach nó aturnae printísigh cleachtach gníomhú mar urra gan cead ón gcúirt nó ón Oifigeach Probháide - Ordú 79, Riail 73).

8. Ordú Cúirte

Cóip fhianaithe