Baile     |    Seirbhís Custaiméara     |     Inrochtaineacht     |     Séanadh, cóipcheart agus ath-úsáid na fiasnéise     |     Déan Teaghmáil Linn     |     ENGLISH

 

 An tSeirbhís Chúirteanna - logo

  

Ráiteas Príobháideachta

Cosaint Sonraí

 

Forléargas

Tá sé mar aidhm ag an Ráiteas Príobháideachta seo eolas a thabhairt duit maidir le conas a bhailíonn an tSeirbhís Chúirteanna do shonraí pearsanta, lena n-áirítear sonraí ar bith a d'fhéadfá a sholáthar nuair a théann tú ar an láithreán gréasáin seo, nuair a dhéanann tú fiosrúchán maidir le seirbhís nó nuair a úsáideann tú seirbhís, nuair a bhíonn tú ag déileáil lenár bhfoireann agus nuair a thuairiscíonn tú fadhb lenár láithreán gréasáin.

Tá sé tábhachtach go léann tú an Ráiteas Príobháideachta seo mar aon le haon bheartas príobháideachta nó fógra próiseála cothroime eile a d'fhéadfaimis a chur ar fáil ar ócáidí áirithe nuair a bhailímid nó a phróiseálfaimid do shonraí pearsanta ionas go mbeidh tú ar an eolas go hiomlán faoi conas agus cén fáth a mbainimid úsáid as do chuid sonraí . Cuireann an Ráiteas Príobháideachta seo le haon fhógraí eile agus níl sé beartaithe é a chur ina n-ionad.

Cé muid

Conas teagmháil a dhéanamh linn

An fhaisnéis a bhailímid

Conas a bhailímid do shonraí pearsanta

Conas a úsáidimid an fhaisnéis seo

Conas a roinntear an fhaisnéis seo

Slándáil agus rúndacht

Brabhsáil gréasáin

Do chearta

Athruithe ar an ráiteas príobháideachta seo

Ceart gearán a dhéanamh maidir le húsáid do chuid faisnéise pearsanta

Cé muid?

Ar fud an doiciméid seo, tagraíonn 'muid', 'sinn', 'ár' agus 'ár gcuid féin' leis an tSeirbhís Chúirteanna.

Tá an tSeirbhís Chúirteanna freagrach as bainistiú agus riarachán na gcúirteanna. Níl baint ag an tSeirbhís le riar an cheartais mar is ábhar do na cúirteanna agus do na breithiúna amháin iad, atá, faoi réir an Bhunreachta agus an dlí amháin, neamhspleách i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna breithiúnacha. Baineann iompar aon chás cúirte agus na cinntí a dhéantar leis an mbreitheamh ceannais agus níl aon fheidhm ag an tSeirbhís Chúirteanna trácht nó idirghabháil a dhéanamh ar bhealach ar bith i gcúrsaí den sórt sin. Sa chás go gcoimeádtar do chuid sonraí pearsanta mar chuid de thaifead na cúirte, is é ról na Seirbhíse Cúirteanna ná na sonraí seo a phróiseáil.

Conas dul i dteagmháil linn

Is é príomhsheoladh na Seirbhíse Cúirteanna, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha againn atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar cheisteanna maidir le cosaint sonraí agus leis an Ráiteas Príobháideachta seo. Má bhíonn aon cheist agat faoin Ráiteas Príobháideachta seo, lena n-áirítear aon iarratais ar do chearta dlíthiúla a fheidhmiú, téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí agus úsáid na sonraí atá leagtha amach thíos.

Seoladh rphoist: dataprotection@courts.ie Seoladh Poist: An tOifigeach Cosanta Sonraí, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.

An fhaisnéis a bhailímid

Ciallaíonn sonraí pearsanta, nó faisnéis phearsanta, aon fhaisnéis faoi dhuine lenar féidir an duine sin a aithint. Ní chuimsíonn sé sonraí ina bhfuil an céannacht bainte (sonraí anaithnidithe).

Féadfaimid na sonraí pearsanta seo a leanas a bhailiú maidir leat a bhailiú agus a phróiseáil:

♦  Sonraí aitheantais agus teagmhála, lena n-áirítear d'ainm, seoladh, uimhir theileafóin, dáta breithe, stádas pósta, uimhir phas, stair fostaíochta, cúlra oideachais nó gairmiúla, Uimhir PSP, teideal poist agus feidhm agus sonraí pearsanta eile a bhaineann le do chuid roghanna maidir lenár seirbhísí;

♦  Sonraí airgeadais agus íocaíochtaí, lena n-áirítear do chuntas bainc agus sonraí eile is gá chun íocaíochtaí a phróiseáil agus chun calaois a chosc, lena n-áirítear uimhreacha cárta creidmheasa/dochair, uimhreacha cód slándála agus faisnéis íocaíochta agus billeála eile a bhaineann leo;

♦  Faisnéis ghnó, lena n-áirítear faisnéis a chuirtear ar fáil le linn an chaidrimh chonarthaigh nó cliaint idir tú féin nó d'eagraíocht agus an tSeirbhís Chúirteanna, nó faisnéis a chuireann tú féin nó d'eagraíocht ar fáil go deonach ar bhealach eile;

♦  Próifíl agus sonraí úsáide, lena n-áirítear pasfhocail chuig láithreáin ghréasáin na Seirbhíse Cúirteanna nó ardáin nó seirbhísí cosanta ag pasfhocail, do chuid roghanna cumarsáide agus faisnéis maidir le conas a úsáideann tú ár láithreáin ghréasáin, lena n-áirítear na seirbhísí ar a d'amharc tú nó a chuardaigh tú, agaí freagartha leathanach, earráidí íoslódála, fad do chuairteanna agus faisnéís idirghníomhaíochta leathanach mar shampla scrolláil, gliogáil, agus ainlithe luiche).

♦  Sonraí teicniúla, lena n-áirítear faisnéis a bailítear le linn do chuairteanna ar ár láithreáin ghréasáin, seoladh Prótacal Idirlín (IP), sonraí logála isteach, cineál brabhsálaí agus leagan, cineál gléas, socrú creasa ama, cineálacha breiseán brabhsálaí agus leaganacha, córas oibriúcháin agus ardán. Sonraí Rochtana Fisiciúla, a bhaineann le sonraí do chuairteanna ar ár n-áitreabh nuair is iomchuí

♦  Sonraí pearsanta íogaire: Le linn ár seirbhísí, d'fhéadfadh go mbeadh gá le faisnéis phearsanta íogair a bhaineann a bhailiú agus a úsáid (mar shampla, faisnéis faoi do bhunús ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creidimh reiligiúnacha, gníomhaíochtaí ceardchumainn, sláinte fhisiciúil nó mheabhrach, saol gnéis , nó sonraí faoi chionta coiriúla, nó sonraí géiniteacha nó bithmhéadracha).

Conas a bhailímid do shonraí pearsanta

I measc na gcúinsí ina bhféadfaimís do shonraí pearsanta a bhailiú tá:

 • nuair a dhéanann tú féin nó d’eagraíocht seirbhísí na Seirbhíse Cúirteanna nó aon cheann dár seirbhísí ar líne a lorg nó a úsáid;

 • nuair a thairiscíonn tú féin nó d’eagraíocht seirbhísí a sholáthar dúinn nó nuair a sholáthraíonn tú serbhísí dúinn;

 • nuair a dhéanann tú comhfhreagras linn ar an bhfón, ar ríomhphost nó trí mhodhanna leictreonacha eile, nó i scríbhinn, nó nuair a sholáthraíonn tú faisnéis eile go díreach dúinn, lena n-áirítear i gcomhrá lenár bhfoireann;

 • nuair a dhéanann tú féin nó d’eagraíocht brabhsáil, foirm a chomhlánú nó fiosrúchán a dhéanamh nó idirghníomhú ar shlí eile ar ár láithreáin ghréasáin nó ar ár n-ardáin ar líne eile;

Conas a úsáidimid an fhaisnéis seo

Ní fhéadfaimid do shonraí pearsanta a úsáid ach amháin chun na críocha a leanas:

 • chun ár gcaidreamh leat a bhainistiú agus a riar, lena n-áirítear íocaíochtaí a phróiseáil, cuntasóireacht, iniúchadh, billeáil agus bailiú agus céimeanna eile a bhaineann le feidhmíocht ár gcaidrimh ghnó, lena n-áirítear daoine atá údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh ar son ár gcliant, soláthróirí nó soláthraithe seirbhíse a aithint;

 • chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh; na cúirteanna a bhainistiú, tacú leis na breithiúna agus seirbhísí a sholáthar d'úsáideoirí cúirte;

 • chun seiceálacha cúlra a dhéanamh, nuair atá sé cheadaithe;

 • chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, lena n-áirítear taifid a choinneáil, seiceálacha comhlíonta nó scagadh agus taifeadadh;

 • chun ár seirbhísí agus ár gcumarsáid a anailísiú agus a fheabhsú agus chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh ár mbeartas agus ár gcaighdeáin;

 • chun rochtain ar ár n-áitreabh a bhainistiú agus chun críocha slándála

 • chun slándáil ár gcumarsáide agus ár gcóras eile a chosaint agus chun bagairtí slándála, calaoisí nó gníomhaíochtaí coiriúla nó mailíseacha eile a chosc agus a bhrath;

 • chun críocha árachais;

 • chun iarratais ar fhostaíocht a phróiseáil;

 • chun ár gcearta dlí a fheidhmiú nó a chosaint, nó chun cloí le horduithe cúirte; agus

 • chun chun críocha ar bith eile a bhaineann/nó atá tánaisteach le haon cheann de na críocha thuasluaite nó le haon chríocha eile ar a soláthraíodh do shonraí pearsanta dúinn.

Féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil i ndáil le haon cheann de na cuspóirí atá leagtha amach thuas nó ar cheann amháin nó níos mó de na cúiseanna dlíthiúla seo a leanas:

 • ní mór dúinn é sin a dhéanamh chun do threoracha nó conradh eile déanta leat féin nó le d'eagraíocht a chomhlíonadh;

 • chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh chomh maith le taifid a choimeád ar ár bpróisis chomhlíonta nó ar thaifid chánach;

 • thug tú do thoiliú go sainráite dúinn do shonraí pearsanta a phróiseáil ar an mbealach sin.

Conas a roinntear an fhaisnéis seo

Féadfaimid do shonraí pearsanta a roinnt:

  • le gníomhaireachtaí agus lecomhlachtaí rialtais nuair a bhíonn ceanglas dlí ann nó nuair is iomchuí, trí thoiliú;

  • le tríú páirtithe lena n-áirítear soláthraithe seirbhíse áirithe a fhostaímid i dtaca leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil, mar shampla abhcóidí, comhairleoirí nó saineolaithe; le speisialtóirí dlíthiúla eile cosúil le gnólachtaí dlí chun comhairle dhlíthiúil speisialaithe a fháil; le haistritheoirí, le teachtairí, nó le haonáin eile de réir mar is gá;

  • le cúirteanna, le húdaráis forfheidhmithe dlí, le rialtóirí, le hoifigigh rialtais nó le páirtithe eile ina bhfuil sé riachtanach go réasúnach chun éileamh dlíthiúil nó cothromasach a bhunú nó a fheidhmiú nó chun críocha próisis díospóide malartaigh rúnda eile;

  • le soláthraithe seirbhíse atá fostaithe againn laistigh nó lasmuigh den tSeirbhís Chúirteanna, mar shampla, ionaid seirbhíse roinnte, chun sonraí pearsanta a phróiseáil d'aon cheann de na cuspóirí atá thuasluaite ar ár son agus de réir ár dtreoracha

 

Slándáil agus rúndacht


♦  Cur chuige:
Déanaimid ár ndícheall bearta slándála teicniúla agus fisiceacha cuí a úsáid chun do shonraí pearsanta (atá tarcurtha, a stóráilte nó a phróiseáilte ar shlí eile againn) a chosaint ó scriosadh, caillteanas, athrú, nochtadh neamhúdaraithe nó rochtain timpisteach nó neamhdhleathach. Roghnaítear ár soláthraithe seirbhíse go cúramach agus is gá iad chun bearta cosanta cuí a úsáid.

Nuair a dhéanann tú teagmháil linn chun fiosrú a dhéanamh maidir le do chuid faisnéise, féadfaimis a iarraidh ort tú féin a aithint. Déantar é seo chun cabhrú le do chuid faisnéise a chosaint.

♦  Teorainneacha :A éifeachtach is atá cleachtais slándála nua-aimseartha, níl aon chóras slándála fisiciúla ná leictreonach go hiomlán slán. Ní féidir ráthaíocht a thabhairt go mbeidh aon tarchur sonraí thar an Idirlíon 100% slán nó rúnda. Cé go ndéanfaimid ár ndícheall chun do chuid sonraí a chosaint, ní féidir linn slandáil nó rúndacht na sonraí a tharchuirtear ar ár suíomh a ráthú. Tá aon tarchur sonraí ar do phriacal féin. Nuair a fhaighimid do chuid sonraí, úsáidfimid na bearta slándála iomchuí chun cosc a chur ar rochtain neamhúdaraithe. Leanfaimid orainn ag déanamh athbhreithnithe ar bheartais agus cuirfimid gnéithe slándála breise i bhfeidhm de réir mar a bheidh teicneolaíochtaí nua ar fáil.

Sa chás go mbíonn idirghabháil nó rochtain neamhúdaraithe ar do shonraí pearsanta, ní bheidh muid faoi dhliteanas nó freagrach as aon mhí-úsáid a eascraíonn as do chuid faisnéise pearsanta.

♦  Cosaintí: Úsáideann an tSeirbhís Chúirteanna cosaintí, pearsanra agus próisis éagsúla chun bacainní doimhne cosanta a chruthú chun do shonraí a chosaint. I measc na gcosaintí a úsáidimid tá ballaí dóiteáin agus rialuithe rochtana faisnéise. Déanann an tSeirbhís Chúirteanna meastóireacht leanúnach ar ár stadas slándála chun slándáil agus rúndacht do chuid sonraí a athfheabhsú.

Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm againn freisin chun déileáil le haon sárú amhrasta sonraí pearsanta agus cuirfimid in iúl duit féin agus d'aon rialtóir is infheidhme maidir le sárú ina bhfuil ceanglas dlí ann go ndéanfaí amhlaidh.

Brabhsáil ghréasáin

Úsáideann láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna Google Analytics, seirbhís anailíse gréasáin a sholáthraíonn Google Inc. ('Google') . Úsáideann Google Analytics 'fianáin', ar comhaid téacs curtha ar do ríomhaire iad, chun cuidiú leis an láithreán gréasáin anailís a dhéanamh ar conas a úsáidtear an láithreán.

Má thoilíonn tú le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo, déanfar an fhaisnéis a ghineann fianán Google Analytics maidir le d'úsáid láithreáin ghréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) a tharchur chuig Google agus í a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo d'fhonn úsáid an láithreáin ghréasáin a mheas, tuairiscí a thiomsú ar ghníomhaíocht láithreáin ghréasáin d'oibreoirí láithreán gréasáin agus seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht láithreán gréasáin agus úsáid idirlín a sholáthar.

Féadfaidh Google an fhaisnéis seo a aistriú chuig tríú páirtithe nuair is gá é sin a dhéanamh de réir an dlí, nó i gcás ina ndéanann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google. Ní dhéanfaidh Google do sheoladh IP a chomhcheangal le haon sonraí eile atá i seilbh Google.

Do chearta

Tá cearta éagsúla agat maidir le húsáid do shonraí pearsanta againn.

♦  Rochtain: Tá sé de cheart agat cóip de na sonraí pearsanta atá againn maidir leat a lorg. Tá eisceachtaí ann maidir leis an gceart seo, ionas go bhféadfar rochtain a dhiúltú dá nochtfaí, mar shampla, sonraí pearsanta faoi dhuine eile tríd an eolas a chur ar fáil duit, nó má chuirtear cosc dlíthiúil orainn an t-eolas sin a nochtadh. Tá tú i dteideal do sonraí pearsanta atá iná seilbh a fheiceáil. Más mian leat é seo a dhéanamh, déan teagmháil linn ag baint úsáide as na sonraí teagmhála atá curta ar fáil.

♦  Cruinneas: Tá sé mar aidhm againn do shonraí pearsanta a choinneáil cruinn, cothrom le dáta, agus iomlán. Molaimid duit teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost a chur chugainn ag na sonraí teagmhála atá curtha ar fáil chun muid a chur ar an eolas más rud é go bhfuil aon cheann de do chuid sonraí pearsanta míchruinn nó athraithe, ionas gur féidir linn do chuid sonraí pearsanta a choinneáil cothrom le dáta.

♦  Agóid a dhéanamh: I gcúinsí áirithe, tá sé de cheart agat freisin agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta agus iarratas a dhéanamh linn í a bhlocáil, iad a scriosadh agus srian a chur ar do chuid sonraí pearsanta. Más mian leat go gcuirfimid stop le do chuid sonraí pearsanta a úsáid, déan teagmháil linn trí ríomhphost a chur chugainn ag na sonraí teagmhála atá curtha ar fáil.

♦  Scriosadh: Tá sé de cheart agat do chuid sonraí pearsanta a scriosadh nuair nach bhfuil na sonraí pearsanta riachtanach a thuilleadh chun na críocha arna bailíodh bailíodh iad, nó nuair a rinneadh do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil go neamhdhleathach i measc rudaí eile.

♦  Taifid chúirte:

Tá na taifid chúirte faoi rialú na gcúirteanna agus ní faoi rialú na Seirbhíse Cúirteanna

I gcás sonraí pearsanta a phróiseáiltear thar ceann cúirte nuair a ghníomhaíonn an chúirt ina cáil bhreithiúnach, cuirtear srian ar chearta an ábhair shonraí agus ar oibleagáidí rialtóir na sonraí pearsanta sin dá dtagraítear in alt 158(1) den Acht um Chosaint Sonraí, 2018 a mhéid agus is gá agus is comhréireach chun neamhspleáchas breithiúnach agus imeachtaí cúirte a chosaint.

Rinneadh na rialacha seo a leanas faoi alt 158(3) den Acht um Chosaint Sonraí, 2018 ar mhaithe lena chinntiú go gcuirtear srian i bhfeidhm go héifeachtach faoi alt 158(1):

S.I. No. 658 of 2018 Data Protection Act 2018 (Section 158(3)) Rules 2018.pdf

Ba cheart do dhaoine ar mian leo teacht ar thaifead cúirte in imeachtaí cúirte lena bhfuil siad mar pháirtí fiosrúcháin a dhéanamh i dtosach leis an oifig chúirte a bhíonn i gceist.

Baineann na rialacha seo a leanas le hiarrataí chun sonraí pearsanta a rochtain a chuimsítear i dtaifead cúirte ag baill bona fide den phreas nó de na meáin chraolta:

S.I. No. 660 of 2018 Data Protection Act 2018 (S 159(7): Superior Courts) Rules 2018.pdf

S.I. No. 662 of 2018 Data Protection Act 2018 (S 159(7): Circuit Court) Rules 2018.pdf

S.I. No. 664 of 2018 Data Protection Act 2018 (S 159(7): District Court) Rules 2018.pdf

Rinneadh na rialacha seo a leanas a rialaíonn sonraí pearsanta a phróiseáil thar ceann cúirte a dhéanann na sonraí pearsanta siúd a rialú nuair a ghníomhaíonn sí ina cáil bhreithiúnach:

Sonraí pearsanta a phróiseáil a chuimsítear i dtaifead na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc nó na hArd-Chúirte;

S.I. No. 659 of 2018 Data Protection Act 2018 (Section 159(1)) Rules 2018.pdf

Sonraí pearsanta a phróiseáil a chuimsítear i dtaifead na Cúirte Cuarda;
S.I. No. 661 of 2018 Data Protection Act 2018 (Section 159(2)) Rules 2018.pdf

Sonraí pearsanta a phróiseáil a chuimsítear i dtaifead na Cúirte Dúiche;
S.I. No. 663 of 2018 Data Protection Act 2018 (Section 159(3)) Rules 2018.pdf

Sonraí pearsanta a phróiseáil, seachas taifead cúirte, a rialaíonn cúirt nuair a ghníomhaíonn sí ina cáil bhreithiúnach;

S.I. No. 665 of 2018 Data Protection Act 2018 (Section 159(4)) Rules 2018.pdf

Athruithe ar an ráiteas príobháideachta seo

Déanfaimid athruithe ar an bhfógra seo ó am go ham, go háirithe nuair a athróimid mar a n-úsáidimid do chuid faisnéise, agus nuair a dhéanfaimid ár dteicneolaíocht agus ár dtáirgí a nuashonrú.

An ceart gearán a thaisceadh maidir le húsáid do chuid faisnéise pearsanta

Má tá gearán agat maidir le húsáid do chuid faisnéise pearsanta, cuir in iúl do bhaill foirne ag suíomh na Seirbhíse Cúirteanna is gaire duit, ag tabhairt deise dóibh rudaí a chur i gceart a luaithe agus is féidir.

Is féidir leat gearán a chlárú leis an Oifigeach Cosanta Sonraí i scríbhinn nó trí ríomhphost. Bí cinnte go ndéanfar imscrúdú iomlán ar gach gearán a fhaightear.

Iarraimid ort an oiread eolais agus is féidir a thabhairt chun cabhrú lenár bhfoireann do ghearán a réiteach go tapa.

Is féidir dul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí in Éirinn chomh maith www.dataprotection.ie.