Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Gníomhas aonpháirtí

Naisc ghaolmhara
Príomh-Oifig na hArd-Chúirte
teimpléad an ghníomhais aonpháirtí do dhaoine fásta
mionnscríbhinn an fhinné atá ag fianú do dhuine fásta
foirm iarratais chun clárú do ghníomhas aonpháirtí
Clár gníomhas aonpháirtí

 

Réamhrá

Is é d’ainm an t-ainm lenar fearr aithne ort, nó an t-ainm a úsáideann tú de ghnáth.

Ní gá aon fhianaise dhoiciméadach a bheith ann chun tacú le húsáid an ainm sin, cé gur minic a theastaíonn a leithéid fianaise i gcás raon leathan ceisteanna riaracháin agus dlí. I gcás fhormhór na ndaoine, soláthraítear an fhianaise sin, agus glactar leis an bhfianaise sin, i bhfoirm teastas breithe de ghnáth, rud lena bhféadfadh teastas pósta a bheith ag gabháil i gcás athrú ainm tar éis pósta.

Níl aon fhoirmiúlacht a fhorordaítear le dlí maidir le hathrú ainm duine ná maidir le glacadh le hainm eile. Is féidir leat an t-ainm a úsáideann tú de ghnáth a athrú trí ghlacadh le hainm nua amháin. Mar sin féin, is dócha go mbeidh deacracht agat an t-athrú sin a fhianú do chomhlachtaí poiblí agus do chomhlachtaí príobháideacha araon in éagmais doiciméid ina dtagraítear don athrú sin. Sa chás go dteastaíonn deimhniú doiciméadach ar athrú ainm uait, ach amháin tar éis pósta, is féidir go mbeidh ort doiciméad ar a dtugtar gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú.

Ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí

Is é is gníomhas aonpháirtí ann ná doiciméad oifigiúil atá tarraingthe suas agus comhlánaithe ag aon pháirtí amháin. Is minic a úsáidtear é chun an rún atá ag duine ainm a athrú a dhearbhú.

Nós imeachta maidir le gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú

Ní gá duit aturnae a threorú ná freastal ar an Ard-Chúirt chun gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú agus ní gá duit an doiciméad a thaisceadh (nó ‘a chlárú’) i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte.

Is próiseas réasúnta simplí é gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú. Dearbhaíonn an duine gur thréig sé iar-ainm agus gur ghlac sé le hainm nua chun gach críche. Ní mór an gníomhas a bheith priontáilte ar Pháipéar Gníomhais (atá ar fáil ó stáiseanóirí dlí) agus a bheith sínithe san iar-ainm agus san ainm nua i láthair finné.

Ní mór don fhinné a bheith 18 mbliana d’aois nó níos sine, ní mór dó/di an gníomhas aonpháirtí a shíniú mar fhinné agus ní mór dó/di mionnscríbhinn (ar a dtugtar ‘mionnscríbhinn an fhinné atá ag fianú’) a mhionnú os comhair aturnae nó coimisinéir mionn, mionnscríbhinn ina luaitear gur fhianaigh sé/sí síniú an ghníomhais aonpháirtí.

Is féidir leat ár ndoiciméid teimpléad gníomhas aonpháirtí agus mionnscríbhinn an fhinné atá ag fianú a úsáid chun do ghníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú.

Ní mór cóip den gníomhas aonpháitrí agus mionnscríbhinn an fhinné atá ag fianú a chur ar fáil don oifig leis na doiciméid bhunaidh.  Ní mór na cóipeanna a bheith ar Pháipéar Gníomhais.

Is féidir na doiciméid sin a úsáid in éineacht le do theastas breithe ansin agus ba chóir iad a bheith inghlactha d’fhormhór na nósanna imeachta riaracháin. Dá bhrí sin, is réiteach éasca neamhchostasach iad ar fhormhór na deacrachtaí a thagann chun cinn agus d’ainm á athrú agat.

Níl aon táille eile i gceist seachas táille íosta a bhaineann leis an mionnscríbhinn a mhionnú os comhair an aturnae nó an choimisinéara mionn.

TABHAIR FAOI DEARA: sa chás nach náisiúnach AE thú, beidh cead an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi alt 9 d’Acht na nEachtrannach, 1935, ag teastáil uait chun d’ainm a athrú.

Nós imeachta breise maidir leis an ngníomhas a chlárú

Ní gá gníomhas aonpháirtí a chlárú chun d’ainm a athrú. Níl gníomhas aonpháirtí atá cláraithe i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte níos éifeachtaí ar bhealach ar bith ná gníomhas aonpháirtí nach bhfuil cláraithe. Is ionann clárú an ghníomhais aonpháirtí sa Phríomh-Oifig agus saoráid a chuireann Cláraitheoir na hArd-Chúirte ar fáil chun gur féidir leat d’athrú ainm a chur ar thaifead atá ar fáil don phobal.

Tugann sé sin fógra don mhórphobal gur chinn tú d’ainm a athrú.

Ina theannta sin, sa chás go gcláraítear an gníomhas aonpháirtí, coinnítear taifead ar an athrú ainm sin le haghaidh aitheantas amach anseo agus is féidir cóip dheimhnithe den bhunghníomhas aonpháirtí cláraithe a fháil más gá.

Chun gníomhas aonpháirtí a chlárú san Ard-Chúirt, mar aon le gníomhas aonpháirtí atá forghníomhaithe i gceart ar an mbealach atá leagtha amach thuas, tá feidhm ag na critéir seo a leanas:

(i) Ní mór duit fianaise ar d’iar-ainm a sholáthar (m.sh. teastas breithe, teastas pósta, athrú ainm roimhe trí ghníomhas aonpháirtí, Teastas Eadóirseachta).

(ii) Sa chás nach náisiúnach AE thú, ní mór duit ceadúnas chun ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí a sholáthar, ceadúnas arna eisiúint ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais de bhun alt 9 d’Acht na nEachtrannach, 1935

(iii) Ní mór duit cruthúnas fótagrafach aitheantais a sholáthar

(iv) Ní mór duit dleacht stampála €60.00 a íoc i leith an ghníomhais aonpháirtí

(v) Ní mór duit foirm iarratais chun ghníomhas aonpháirtí a chlárú a chomhlánú – admhaítear san fhoirm sin go mbeidh sí ar fáil lena himscrúdú poiblí agus go bhfoilseofar í ar shuíomh Ghréasáin na Seirbhíse Cúirteanna tar éis í a chlárú

 Clár gníomhas aonpháirtí

Déanfaimid nuashonrú ar an gclár seo ag deireadh gach míosa.

Enrolled Deeds Poll Register January - July 2019

Enrolled Deeds Poll Register 2018

Enrolled Deeds Poll Register 2017

Enrolled Deeds Poll Register 2016

Enrolled Deeds Poll Register 2015 

Enrolled Deeds Poll Register 2014 

 

Nóta: Tá an seirbhís do chuairteoirí i bpearsa ar Phriomh-Oifig na hArd-chúirte ar fáil ar an Máirt agus ar an Déardaoin ó 10.00 r.n. go 12.30 i.n.

 

__________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 14 Lúnasa 2019