Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2017

 

 

Brollach leis an bPríomh-Bhreitheamh agus le Cathaoirleach an Bhoird

 

 
Frank Clark
Príomh-Bhreitheamh

Cé nach féidir scéal iomlán obair na gcúirteanna a insint riamh le huimhreacha agus staidrimh, is féidir léargas ginearálta a thabhairt ar na leibhéil ghníomhaíochta leo.

Fuair ár gcúirteanna os cionn 655,000 ábhar nua i 2017 - astu sin, bhain os cionn 425,000 le cionta coiriúla agus os cionn 228,000 le hábhair sibhialta. Sa Chúirt Uachtarach, bhí ardú 16% in achomhairc nua, agus dhá oiread achomhairc nua réitithe.  D’ainneoin úsáid a bhaint as  gach acmhainn atá ar fáil, sháraigh líon na n-achomharc a rinneadh a thaisceadh sa Chúirt Achomhairc an líon achomharc a bhí beartaithe. Ag leibhéal na hArd-Chúirte agus na Cúirte Cuarda, bhí arduithe i líon na gcásanna clúmhillte agus díobhála pearsanta, agus laghduithe beaga in iarratais bhreithiúnacha chun idirscartha agus colscartha. Agus tar éis cúpla bliain arduithe, tháinig ísliú ar líon na n-orduithe seilbhe déanta ar an dá dhlínse. Ag leibhéal na Cúirte Dúiche, bhí ardú beag i líon na n-iarratas faoi reachtaíocht a bhaineann leis an bhforéigean baile.  Seans go léiríonn na harduithe agus laghduithe sin athruithe ar an dlí, nó ar an timpeallacht ina ndéanaimid idirbhearta tráchtála nó ina bhfuil an tsochaí eagraithe.

Rinne 160 breitheamh na hábhair a tháinig roimh na cúirteanna a riar agus a éisteacht, faoi thacaíocht ag os cionn 1,025 ball foirne, 48 cúntóir breithiúnach agus 50 bolscaire cúirte. Lean Uachtarán na ndlínsí ag cur tionscnaimh i bhfeidhm chun feabhas a chur ar dhiúscairt éifeachtach na gcásanna le tionscnaíocht ar an liosta tearmainn san Ard-Chúirt, éifeachtach go háirithe ag ísliú aga feithimh. Cé is moite de sin, is gá dúinn a rá go raibh níos mó deacrachta againn i mbun earcaíochta agus traenála i gcomhair cúntóirí breithiúnacha.

Ba é €85 an glanchostas a bhain le hoibriúchán ar struchtúr iomlán na gcúirteanna, agus infheistíocht san áireamh in infreastruchtúr agus tionscadail chaipitil. Bhailigh na cúirteanna breis is €10 milliún d'fhíneálacha, agus gineadh €45 milliún d'fhíneálachacúirte. Leis sin, láimhsigh na cúirteanna €17 milliún in íocaíochtaí dlí teaghlaigh, agus thacaigh siad le hinfheistíocht agus bainistíocht ar €1.8 i gcistí á gcoinneáil i gcomhair Mionaoiseach agus Coimircithe Cúirte.

Oibrímid chun tuiscint níos fearr a fháil ar ár gcúirteanna trí rochtain ar chláir do mhic léinn agus do ghrúpaí pobalbhunaithe. Táimid ag cur feabhais lenár láithreacht ar ngréasáin shóisialta agus ar shuímh físeáin, agus leanfaimid linn ag roinnt nuachta trínár ríomhiris ráitheacháin. Rinneadh craoladh ar chinntí na Cúirte Uachtaraí ar an teilifís den chéad uair i 2017 mar thionscnamh amháin chun rochtain a thabhairt do na cúirteanna agus tuiscint an chórais cirt do phobal níos leithne. Mar gheall ar ár gclár infheistíochta caipitil, bhí trí theach cúirte críochnaithe i 2017, ag cur áiseanna agus seirbhísí den scoth ar fáil d’úsáideoirí na cúirte. I ngach ceann dár gcuid tograí infheistíochta, déanaimid iarracht freastal ar riachtanais gach duine a úsáideann ár gcúirteanna. Is dea-scéal é go bhfuil seomraí anois chun tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh agus finnéithe leochaileacha eile in os cionn 50 teach cúirte timpeall na tíre.

Ar mo chéad bhliana mar Phríomh-Bhreitheamh agus mar Chathaoirleach ar Bhord na Seirbhíse Cúirteanna, fuair mé léargas nua ar fhuinneamh agus tiomantas ár bhfoirne. Tá a gcuid cruthaitheachta agus solúbthacht rí-thábhachtach ionas go n-éireoidh leis na pleananna agus tascanna leagtha amach ag an CEO, a Fhoireann Bhainistíochta agus Bord na Seirbhíse.  Aithním obair mo bhreithiúna chomhoibrithe, baill le Bord na Seirbhíse Cúirteanna agus iadsan a fhreastalaínn ar choistí an Bhoird. Tá mé buíoch as an tacaíocht leanúnach ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus óna Roinn, chomh maith leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe as ár riachtanais a chur san áireamh le linn acmhainní a chionnroinnt.  Mar gheall ar chur chuige comhpháirtíochta, is féidir leis an  tSeirbhís Chúirteanna na dúshláin reatha a chomhlíonadh agus bainistíocht a dhéanamh ar na cúirteanna ionas go mbeidh rochtain leanúnach ar an dlí. Tá ár gcomhpháirtíocht le gníomhaithe ar fud an phobail chirt rí-thábhachtach freisin ionas go n-éireoidh leis sin. Táim buíoch as gach duine bainteach leis na hiarrachtaí a bhfuiltear ag déanamh. 

Molaim an tuarascáil seo mar léargas luachmhar ar cé chomh casta, gnóthach is atá ár gcúirteanna.

Frank Clarke