Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Oifigí probháide

Naisc gaolmhara
Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath
Clárlanna Probháide Ceantair

 

Oifig Probháide.

Ní dhéileálann an Oifig Phrobháide ach le dlínse ‘neamhchonspóideach’ phrobháide na hArd-Chúirte.

Is iad príomhfheidhmeanna na hoifige:

Ceadú uachtanna lena gcruthú.
Deonuithe probháide agus riaracháin a eisiúint.
Caomhnú taifid phrobháide lena n-imscrúdú agus cóipeanna deimhnithe cáipéisí probháide a sholáthar.
Próiseáil iarratais chúirte chuig an mbreitheamh probháide.

Ról an Oifigigh Phrobháide agus an Oifigigh Chúnta Phrobháide.

Ta an tOifigeach Probháide agus an Oifigeach Cúnta Probháide sannta d’Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath. Tá an chumhacht acu leis an méid a leanas a dhéanamh:

  • Uachtanna a chruthú agus a cháineadh
  • Deonuithe probháide agus riaracháin a eisiúint
  • Lua agus subpoena a eisiúint
  • Orduithe agus rialúcháin a dhéanamh de bhun Rialacha na nUaschúirteanna, 1986.

 

Ní fhéadtar cinntí agus orduithe an Oifigigh Phrobháide, an Oifigigh Chúnta Phrobháide nó an Leas-Oifigigh Phrobháide a chur ar leataobh ach amháin le hordú cúirte.

Tá ceithre oifig phoiblí san Oifig Phrobháide.

An Oifig Ghinearálta:

Tá an oifig seo freagrach as taifid ar gach deonú ionadaíochta a choimeád a eisíodh agus as cóipeanna de cháipéisí probháide a sholáthar. Chun iarratas a dhéanamh ar chuardaigh agus/nó ar cháipéisí sa phost, comhlánaigh Foirm PAS1 agus seol ar aghaidh í chuig ‘an Oifig Taifead’.

Oifig an tSuíocháin:

Tá an oifig seo freagrach as measúnú a dhéanamh ar iarratais ar dheonuithe probháide nó riaracháin a sheolann aturnaetha agus a ngníomhairí ar aghaidh. Féach an mhír iarratais aturnae chun teacht ar bhreis faisnéise.

An Oifig Rialacha:

Tá an oifig seo freagrach as taifid a chuardach lena chinntiú nach ann d’aon bhac ar eisiúint deonú ionadaíochta. Táthar freagrach, chomh maith, as lua, caveat, subpoena, tairiscintí cúirte  agus tairiscintí na hOifige Probháide a eisiúint. Ina theannta sin, táthar freagrach as orduithe cúirte ó liosta na cúirte probháide, orduithe oifigeach probháide agus orduithe taoibhe a eisiúint a rinneadh de bhun Rialacha na Cúirte. Maidir le hiarratais phoist chuig an Oifig Rialacha, comhlánaigh Foirm PAS2.

Rannóg na nIarratasóirí Pearsanta Probháide:

Féadfaidh iarratasóírí ar dheonuithe probháide nó riaracháin iarratas pearsanta a dhéanamh trí rannóg na n-iarratasóirí pearsanta probháide den oifig a fheidhmíonn de bhun ordú 79, riail 74-80 de Rialacha na nUaschúirteanna. Féach an mhír iarratais phearsanta chun teacht ar bhreis faisnéise.

Clárlanna Probháide Ceantair

 

Anuas ar an Oifig Phrobháide, tá ceithre Chlárlann déag Phrobháide Cheantair lonnaithe lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. Féach na naisc ar thaobh na láimhe deise chun teacht ar shonraí ar na clárlanna éagsúla.

Tá na clárlanna seo nasctha le hOifigí na Cúirte Cuarda faoi rialú na gCláraitheoirí Contae.

Tá acu an t-údarás chun deonuithe ionadaíochta a eisiúint sa chás go raibh áit chónaithe sheasta ag an marbh, tráth a b(h)áis, laistigh de limistéar dlínse na Clárlainne Ceantair.

Mar shampla, má fuair an duine bás agus áit chónaithe sheasta acu i gContae an Chláir, féadtar an t-iarratas ar dheonú probháide a dhéanamh leis an gClárlann Phrobháide Cheantair ag Luimneach.

Féadtar an t-iarratas a dhéanamh trí bhualadh isteach tú féin nó trí aturnae.

Clárlanna probháide ceantair
Maigh Eo
An Cábhán/Longfort
Tiobraid Árann
Corcaigh
An Lú/Muineachán
Gaillimh/Ros Comáin
Cill Chainnigh/Ceatharlach/Laois
Dún na nGall
Luimneach/An Clár
An Iarmhí/Uíbh Fháilí
Sligeach/Liatroim
Ciarraí
Port Láirge
Loch Garman