Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Conas iarratas a dhéanamh

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 tá sé de cheart agat iarratas a dhéanamh le haghaidh rochtain ar fhaisnéis nach gcuirtear ar fáil don phobal de ghnáth.

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Foilsitheoireachta faisnéis a chur ar fáil don phobal le linn a cuid gnáthghníomhaíochta gnó. Déantar faisnéis a fhoilsítear mar chúrsa gnáthaimh a rangú faoin Scéim Foilsitheoireachta agus d'fhéadfadh sé go mbeadh an fhaisnéis atá á lorg agat ar fáil cheana féin.

Chun iarratas Saoráil Faisnéise a dhéanamh, ní mór duit iarratas i scríbhinn a dhéanamh agus a léiriú go bhfuil an fhaisnéis á lorg agat faoin an Acht um Shaoráil Faisnéise.

I do chomhfhreagras ba cheart duit a oiread faisnéise is féidir a chur ar fáil ar na taifid atá á lorg agat agus a shonrú cén bealach arbh fhearr leat na taifid a fháil - mar shampla, fótachóip, diosca ríomhaire. Ba cheart duit uimhir teileafóin i rith an lae a chur ar fáil le go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh duit más gá.

Féadfaidh tú d'iarratas a dhéanamh sa phost nó tríd an ríomhphost ach na sonraí teagmhála thíos a úsáid.

Tabharfaimid freagra ar gach iarratas laistigh de 4 seachtaine ón dáta a gheofar an t-iarratas.

Tá sé de cheart agat:

» taifid a rochtain atá i seilbh na Seirbhíse Cúirteanna, faoi réir fhorálacha an Achta
» faisnéis phearsanta ort féin a bheith ceartaithe atá i seilbh na Seirbhíse Cúirteanna i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin mícheart, neamhiomlán nó míthreorach
» cúiseanna le cinntí a dhéanann an tSeirbhís Chúirteanna agus a mbíonn tionchar díreach ort acu.

Taifid a bhaineann le himeachtaí cúirte

Tá taifid chúirte faoi rialú na gcúirteanna agus níl siad faoi rialú na Seirbhíse Cúirteanna.

Go ginearálta, bheadh ort iarratas a dhéanamh don chúirt (seachas don tSeirbhís Chúirteanna) chun faisnéis a fháil maidir le taifead cúirte. Tá sé sin ar aon dul le halt 65 d'Acht na nOifigeach Cúirte, 1926 ina luaitear

'Gach cruthúnas agus gach scríbhinn agus páipeur eile a lóisteálfar in aon chúirt no a sínfar isteach chúichi i dtaobh no le linn éisteacht aon chúise dlí no ní, cimeádfar iad i seilbh no fé ordú agus fé dheighleáil an bhreithimh no sinsir na mbreithiún ag á mbeidh no gur ina láthair a bheidh an chúis no an ní sin á éisteacht.'

Is iad seo a leanas na taifid a bhíonn faoi choimirce an Achta

» Gach taifead atá i seilbh na Seirbhíse Cúirteanna ina bhfuil faisnéis phearsanta ort
» gach taifead eile a chruthaigh an tSeirbhís Chúirteanna ó dháta tosaigh an Achta, is é sin an 21 Aibreáin 1998 (de réir theorainneacha an Achta)
» taifead ar bith eile is gá chun cuidiú le tuiscint taifid reatha

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise de chuid na Seirbhíse Cúirteanna

Ba cheart d'iarratas ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

Ms. Linda Memery,
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise,
An tSeirbhís Chúirteanna,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
Fón + 353 1 888 6464
Ríomhphoist: foi@courts.ie