Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... cás a chur síos i gcomhair trialach


Tá dhá chéim sa phróiseas chun cás a chur síos i gcomhair trialach,

 1. an fógra trialach a dhréachtú agus a sheirbheáil

  agus ansin

 2. cóip den fhógra trialach a chomhdú agus an duillín a chur isteach ag Príomh-Oifig na hArdchúirte, na Ceithre Cúirteanna, Cé na gCúirteanna, Baile Átha Cliath 7.


Leagann amach Ordú 36 Rialacha na nUaschúirteanna maidir le trialacha.

Cuirtear síos gach cás a thionscaítear le toghairm iomlánach nó a cuireadh ar atráth d'éisteacht iomlánach (nach caingne probháide nó aimiréalachta iad) i gcomhair trialach sa Phríomh-Oifig.

Go cheart go gceanglófaí na táillí cúirte - féach Sceideal 1 Cuid 4 Ordú um an gCúirt Uachtarach, um an gCúirt Achomhairc agus um an Ard-Chúirt

Ní féidir deimhniú ullmhachta arna shíniú ag abhcóide a comhdaítear sa Phríomh-Oifig ach amháin nuair a comhdaítear an fógra trialach agus an cur síos. Níl táille cúirte ag teastáil do dheimhniú ullmhachta.

Áit na trialach

Ní féidir cúrsaí a bhaineann le fallaí míonchaine, seansaireacth, giúire agus gan-ghiúiré a chur síos ach amháin i mBaile Átha Cliath.

Is féidir cásanna díobhála pearsanta a chur síos in aon cheann de na hionaid (i gcolún 1 den tábla thíos) a bhfuil cónaí ar an ngearánaí nó ar tharla an timpiste/an gortú in aon cheann den na contaetha de réir mar a leagtar amach i gColún 2.

Ag dáta ina dhiaidh sin, d'fhéadfá cur isteach ar an gcúirt chun an ábhar a aistriú chuig áit eile.

Colún 1

Colún 2

Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath, Cill Chainnigh, Cill Mhantáin

Dún Dealgan

an Lú, an Mh,í an Longfort, An Cabhán, Muineacháin

Port Láirge

Port Láirge, Cill Chainnigh, Ceatharlach, Tiobraid Árann, Laoise, Loch Gorman

Corcaigh

Corcaigh, Ciarraí

Luimneach

Luimneach, Tiobraid Árann, Ciarraí, an Clár

Gaillimh

Gaillimh, Maigh Eo, Rós Comáin, an Longfort, Iarmhí, Uíbh Fháilí

Sligeach

Sligeach, Dún na nGall, Liatroim, an Cabhán, an Longfort, an Iarmhí, Ros Comáin, Maigh Eo

 

Fógra na trialach

Tá dhá chineál fhógraí na trialach - seo samplaí don dá dóibh

 1. an ghnáthfhoirm a úsáidtear do ghiúiré seansaireachta agus cúrsaí nach mbaineann le giúiré

  agus

 2. an fhoirm a úsáidtear le haghaidh cásanna díobhála pearsanta

Ba cheart 'gan ghiúiré' a lua (más ábhar sheansaireachta nó ábhar gan-ghúiré) nó, 'os comhair giúiré' (más ábhar í a bhaineann le giúiré).

Déantar fógra na trialach a sheirbheáil ar na aturnaetha ata ag ghníomhú don pháirtí nó an duine aonair más rud é go bhfuil ionadaíocht aige/aici ar a s(h)on. Déantar seo sula gcuirtear na doiciméid isteach sa Phríomh-Oifig.

Ba cheart go n-eisítear fógra na trialach agus an duillín maidir le cur síos laistigh de 14 lá ó seirbheáladh fógra na trialach - más rud é nach bhfuil sé sa tréimhse seo ba cheart fógra na trialach a chur in áirithe.

Cuirtear isteach pléadálacha don bhreitheamh sa triail ar dháta na trialach.

Nuair a dhéantar fógra na trialach a sheirbheáil scríobhtar formhuiniú pearsanta na seirbheála (sampla thíos) ar an taobh eile den doiciméad ag an duine a sheirbheálann an doiciméad. Más rud é go ndéantar an tseirbheáil sa phost, ba cheart fianaise an phoist (duillín poist cláraithe) a cheangal le Fógra na Trialach.

Formhuiniú na seirbheála samplach 

Sheirbheáil mé (an seirbheálaí) fíorchóip d'fhógra na trialach faoi iamh ar an ___ lá de ____  de lámh/nó trí phost cláraithe ar (cuir ainm an aturnae thar ceann an taobh eile) ag (cuir seoladh ar cuireadh an tseirbheáil i bhfeidhm).

Dáta:

Sínithe:

Fógra na trialach sampla don tseansaireacht / cúrsaí giúiré / cúrsaí nach  cúrsaí giúiré iad

 FOGRÁ NA TRIALACH (GNÁTHFHOIRM).

 [Teideal na caingne].

Bíodh seo in fhógra trialach de [*an chaingean seo nó na cúrsaí sa chaingean seo arna ordú i gcomhair trialach nó de réir an cháis] don lá sin, gan bheith níos ísle na **aon lá is fiche ó dháta sheirbheáil an fhógra seo, de réir mar a shocróidh an chúirt.

Dáta

(Sínithe)

Chuig

*cuir isteach mar is cuí

** nuair a thugtar gearrfhógra trialach i gcomhréir le hOrdú 36 Riail 16, cuir isteach an méid fógra is lú a bheidh le tabhairt.

 

Fógra na trialach samplach do chúrsaí díobhála pearsanta

FÓGRA NA TRIALACH (DÍOBHÁLACHA PEARSANTA)

[Teideal na caingne].

Bíodh seo in fhógra trialach de [*an chaingean seo nó na cúrsaí sa chaingean seo arna ordú i gcomhair trialach nó de réir an cháis] don lá sin, gan bheith níos ísle na **aon lá is fiche ó dháta sheirbheáil an fhógra seo, de réir mar a shocróidh an chúirt.

ag cuir cathair nó baile ag a mbeidh imeachta na trialach i gcomhréir le hOrdú 36 riail 2

Contae a bhfuil cónaí ar an nGearánaí:.................

Chontae a líomhnaítear gurb ann a rinneadh an éagóir:..........

Más rud é go bhuil ordachán tugha faoi Ordú 36 riail 2 alt (c) nó (d) i Rialacha na nUaschúirteanna go mbeidh an triail ar siúl i gcathair nó baile seachas a fhorordaítear le Ordú 36 riail 2 alt (b), sonraigh an dáta ar tugadh an treoir sin: ....................

Dáta

(Sínithe)

* cuir isteach mar is cuí

** nuair a thugtar gearrfhógra trialach i gcomhréir le hOrdú 36 Riail 16, cuir isteach an méid fógra is lú a bheidh le tabhairt.

 

Fógra na trialach faoi Ordú 36, Riail 6.

FÓRGRA NA TRIALACH FAOI ORDÚ 36, RIAIL 6. 

[Teideal na Caingne]. 

Bíodh seo in fhógra trialach de [*an chaingean seo nó na cúrsaí sa chaingean seo arna ordú i gcomhair trialach nó de réir an cháis] don lá sin, gan bheith níos ísle na **aon lá is fiche ó dháta sheirbheáil an fhógra seo, de réir mar a shocróidh an chúirt.

ag

Agus tabhair faoi deara, sa chás nach sonraíonn tú an mhian s'agat, trí fhógra i scríbhinn, chun an cás céanna a thriail le giúiré laistigh de cheithre lá ó seirbheáladh fógra na trialach seo [nó i gcás ghearrfhógra trialach, dhá lá] cuirfear an chaingean [nó de réir may atá] chun trialach ag breitheamh gan ghiúiré.

Dáta

(Sínithe)

* cuir isteach de réir mar is cuí

** nuair a thugtar gearrfhógra trialach i gcomhréir le hOrdú 36 Riail 16, cuir isteach an méid fógra is lú a bheidh le tabhairt.

 

An duillín a chur síos

Ní sheirbheáiltear an duillín a chur síos agus tá táille cúirte ag teastáil uaidh - féach Sceideal 1 Cuid 4 Ordú um Tháillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArdchúirte.

Sonraítear an dáta agus áit don éisteacht ar an taobh tosaigh den duillín.

Ba cheart go gcuirtear an fhaisnéise seo a leanas go soiléir ar an taobh cúl den duillín:

 • Dáta agus ionad don éisteacht
 • Teideal iomlán na caingne
 • Uimhir taifid an cháis
 • Dáta ar seirbheáladh fógra na trialach
 • Cúis na caingne
 • Ainm agus seoladh aturnae an ghearánaí
 • Ainm agus seoladh aturnae an chosantóra


Is don bhreitheamh atá leabhar na bpléadálacha agus níl sé ag teastáil go dtí dáta an trialach.

Duillín samplach maidir leis an gcur síos

AN ARDCHÚIRT

CUR SÍOS DON TRIAIL

UIMHIR AN TAIFID ... (cuir uimhir an taifid anseo)

IDIR:

(cuir ainm an ghearánaí anseo)

GEARÁNAÍ

agus

(cuir ainm an chosantóra anseo)

COSANTÓIR

A Dhuine Uasal,

Iarraim go gcuirfidh tú an Chaingean seo ar aghaid i gcomhair Trialach ar ........... (cuir dáta sonraithe ar fhógra na trialach anseo)

I gContae ....... (cuir ionad a cuireadh ar fhógra na trialach anseo)

 

Sínithe:­­­­­­­­­­­­­­­­________________
Aturnae thar ceann an Ghearánaí

Chuig:
Príomh-Chláraitheoir
An Phríomh-Oifig
An Ardchúirt
Na Ceithre Cúirteanna
Baile Átha Cliath 7   

 

Don triail ar an  ........(cuir dáta mar a iontráladh ar fhógra na trialach anseo)

Roimh  ...........(cuir breitheamh / giúiré mar a iontráladh ar fhógra na trialach anseo)

I gContae .......... (cuir ionad mar a iontráladh ar ar fhógra na trialach anseo)

.......(cuir ainm an ghearánaí anseo)

agus

..... (cuir ainm an chosantóra anseo)

Uimhir an Taifid: ...... (cuir uimhir an taifid anseo)     

Dáta ar seirbheáladh Fógra na Trialach: (cuir dáta na seirbheála anseo)

Cúis na Caingne:.....(cuir cúis na caingne anseo)

Aturnaetha an Ghearánaí:...... (cuir aturnaetha an ghearánaí agus seoladh anseo)

Aturnaetha an Chosantóra:...... (cuir aturnaetha an chosantóra agus seoladh anseo)

       

 

 

 

____________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017