Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Trialacha bréige

Spórt do chách i gComórtas na Trialach Bréige

Is é Comórtas Náisiúnta na dTrialacha Bréige do dhaltaí idirbhliana an comórtas is mó atá ann dóibh sa tír. Ceann fíor-thábhachtach atá ann agus lena chois sin is mór an spórt é agus baineann siad an-taitneamh as. Bíonn lucht na meán ann lena gcuid ceamaraí, is iad na céadta daoine óga féin a chuireann an drámaíocht go léir ar siúl agus iad ag rith ó sheomra cúirte amháin go seomra eile ag iarraidh teacht ar an gcás atá acu, iad ar a ndícheall ag iarraidh cuimhneamh ar a línte nó ag iarraidh múinteoir a sheachaint a thug íde béil dóibh de bharr úll a ithe sa chúirt nó de bharr leabhar mór dlí a chaitheamh le namhaid ó thaobh thall na habhann.

Lena chois sin bíonn daoine móra le rá i measc na mbreithiúna agus lucht dlí i láthair mar aon le méara na cathrach, agus beidh comórtas eile ar siúl chun tuarascálacha cúirte a scríobh do nuachtán náisiúnta agus ceann eile chun na himeachtaí a thaifeadadh ar cheamara chun go mbainfidh duine iomráiteach éigin ó RTÉ nó ó TV3 leas astu ar an teilifís, agus lena chois sin tabharfar treoracha maidir le díospóireacht agus croscheistiú do na mic léinn agus beidh an-spórt agus greann ag daoine á ngléasadh féin i ngúnaí agus fuigeanna.

Bíonn seal ag na mic léinn gach ról cúirte a bheith acu lena n-áirítear comhairle ionchúisimh, comhairle cosanta, ball den ghiúiré, giolla cúirte agus cláraitheoir. Murar leor é sin bíonn an seans acu an t-iomlán a chur ar siúl os comhair fíor-bhreithiúna ? is ea, breithiúna a shuíonn sa chúirt gach lá ag éisteacht le gach cineál cás. Is breá le lucht teilifíse an comórtas agus cuireadh ar taispeáint é ar nuacht an tráthnóna uaireanta.

Gach eolas atá uait faoi Chomórtas na dTrialacha Bréige

Is é Public Access to Law a eagraíonn Comórtas Náisiúnta na dTrialacha Bréige gach bliain. Ba é an tUas. Vincent P. Martin, B.L. a bhunaigh an eagraíocht seo. Tugann an tSeirbhís Chúirteanna tacaíocht dó, agus tugann an comórtas deis uathúil do mhic léinn idirbhliana radharc ón taobh istigh a fháil ar an gcaoi a fheidhmíonn ár gcóras dlíthiúil. Is éard atá i gceist ná go mbeadh na mic léinn san iomaíocht le scoileanna eile agus iad ag déanamh aithrise ar ról aturnaetha, abhcóidí, lucht an ghiúiré, finnéithe agus tuairisceoirí cúirte i gcás cúirte bréige.

16 mac léinn a bheidh ar fhoireann gach scoil - 6 ar an giúiré, 1 cláraitheoir cúirte, 4 finnéithe , 1 aturnae, 2 abhcóidí, 1 tuairisceoir dlí agus 1 tuairisceoir teilifíse. Beidh aturnae cleachtais nó abhcóide ag gach foireann le labhairt leo faoi na cásanna a thriailfear le linn an chomórtais. Tabharfaidh siad comhairle dóibh freisin faoin dlí i gcoitinne agus faoi nósanna imeachta agus béasaíocht chúirte.

Féadfaidh na mic léinn páirt a ghlacadh in ceithre chomórtas bhreise mar aon le Comórtas na dTralacha Bréige:

Comórtas Tuairisceoir Dlí

Cuireann an comórtas seo deis do na hiomaitheoirí a scileanna mar thuairisceoirí nuachtáin a thástáil. Féachann ball amháin den fhoireann ar chéad chásanna na maidine agus scríobhann tuairisc faoi a bheadh oiriúnach do nuachtán ardchaighdeáin. Ní mór an tuairisc a thabhairt d'eagarthóirí na n-imeachtaí ag deasc faisnéise na gCeithre Chúirt. Beidh duine de na hiriseoirí is mó le rá ina m(h)oltóir ar an gcomórtas.

Comórtas Tuairisceoir Teilifíse

Comórtas é seo dóibh siúd ar geal lena gcroí seasamh os comhair ceamara teilifíse. Féachann ball amháin den fhoireann ar chéad chás na maidine agus téann os comhair ceamara le coimriú a thabhairt air i bhfoirm tuarascála dlí. Níor chóir go leanfadh an tuairisc thar 100 soicind. Éiríonn leis na heagarthóirí de ghnáth duine mór le rá ó shaol na teilifíse a fháil le moltóireacht a dhéanamh ar an gcomórtas seo.

Comórtas Ealaíne

Comórtas Grianghrafadóireachta

An bhfuil aon tairbhe oideachasúil i gComórtas na dTralacha Bréige?

Ba chóir gnáthchúrsaí dlí a bheith mar chuidd en oideachas. Baineann na Trialacha Bréige an rúndacht de chúrsaí dlí. Cabhraíonn na trialacha cúirte seo le daoine óga tuiscint a fháil ar an gcaoi a fheidhmíonn dlí na hÉireann, agus cuireann siad leis an eolas atá acu ar an gcóras dlíthiúil. Déanann na mic léinn forbairt ar na scileanna atá acu maidir le réasúnaíocht agus cur i láthair gan trácht ar smaoineamh as a seasamh. Cothaítear muinín agus meanma foirne ina measc siúd atá ag glacadh páirte.

Céard a fhoghlaimeoidh na mic léinn?

 -coincheap an cheartais
 -tabhairt isteach agus sainmhíniú ar an dlí 
 -rialacha, béasaíocht agus traidisiúin an dlí
 -faoi phríomhchúirteanna na hÉireann
 -faoi na breithiúna
 -faoin dualgas cruthúnais sa dlí sibhialta agus sa dlí coiriúil 
 -faoin bhfianaise 
 -rialacha agus teicníochtaí maidir le ceistiú díreach agus croscheistiú
 -faoin gcásdlí
 -scileanna na meán

Fiosruithe

Ba chóir gach ceist faoin gcomórtas a sheoladh chuig:
An tUasal Vincent P. Martin, B.L., Stiúrthóir Public Access to Law, An Leabharlann Dlí, Na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath 7. Email: vpmartin@eircom.net.  Teil: 087 2312105. Láithreán Gréasáin: www.palddp.ie.