Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Mionnscríbhinn finné fhianaithe

Faoi chúinsí áirithe, is gá mionnscríbhinn(í) finné(ithe) f(h)ianaithe a fháil agus an céanna a sheoladh ar aghaidh le d’iarratas ar dheonú ionadaíochta.

Tá mionnscríbhinn fasaigh finné fhianaithe ar fáil i Rialacha na nUaschúirteanna in Aguisín Q, Foirm 2.

Leagtar amach thíos na príomhchúinsí faoina dteastaíonn mionnscríbhinn finné fhianaithe. Amanna is gá mionscríbhinn finné fhianaithe a fháil ón mbeirt finnéithe.

Sula seolann tú d’iarratas ar aghaidh, moltar go ndéanfaidh tú athbhreithniú ar an uacht agus a dheimhniú an mbaineann aon chinn de na cúinsí thíos (nó arb ann d’aon chinn eile de na tosca óna bhféadfadh mionnscríbhinn finné fhianaithe bheith ag teastáil). Más ann d’aon cheann díobh, ba cheart duit mionnscríbhinn finné fhianaithe a fháil sula seolann tú d’iarratas ar aghaidh chuig an Oifig Promhaidh. Má theipeann ort amhlaidh a dhéanamh, diúltófar d’iarratas.

Cúinsí

Céard is ceart don mhionnscríbhinn finné fhianaithe a chuimsiú

1.

Sa chás nach ann do chlásal fianaithe san uacht.

1. Forghníomhú mar is ceart (de réir mionnscríbhinn finné fhianaithe fasaigh)

2.

Sa chás go bhfuil an clásal fianaithe lochtach ar bhealach áirithe:

e.g. 1- tagraíonn sé do 5 leathanach nuair nach ann ach 4 leathanach

e.g. 2- sa chás nach soiléir don fhoclaíocht go raibh na finnéithe i láthair ag an tráth céanna nuair a rinne an tiomnóir a s(h)íniú nó nuair a d’aithin sé/sí a s(h)íniú

e.g. 3- sa chás go luaitear ainm an tiomnóra go mícheart sa chlásal fianaithe

1. Forghníomhú mar is ceart
  agus
2. Earráid chumhdaigh sa chlásal fianaithe más ábhartha (e.g. 'tagraíonn an clásal fianaithe go hearráideach do 5 leathanach nuair ba cheart go dtagraíonn sé do 4 leathanach')

3.

Sa chás gur shínigh an tiomnóir le marc agus nach gcuimsíonn an clásal fianaithe an chúis a bhí leis seo go leordhóthanach.

1. Forghníomhú mar is ceart   
    agus
2. An chúis ar shínigh an tiomnóir in aice mairc (is é sin, gan bheith in ann scríobh mar gheall ar éineart fisiciúil).
    agus
3. A chur san áireamh (más fíor don mhéid a leanas) ‘sular fhorghníomhaigh an tiomnóir thuasluaite an uacht (codaisíl) sin, gur léigh mise (nó AB i mo láthair) an céanna dó/di go hinchloiste dó/di agus go soiléir agus gur dhealraitheach gur thuig an tiomnóir go hiomlán an céanna agus go raibh sé/sí de shlánmheabhair, de shlánchuimhne agus de shlántuiscint  tráth a rinne sé/sí é a fhorghníomhú.
    agus
4. Má bhí an tiomnóir dall: '… bhí an tiomnóir dall tráth fhorghníomhaithe na huachta (codaisíle) thuasluaite agus shínigh mise agus (ainm eile seachas an finné) ár n-ainmneacha san áit sin go bhféadfadh an tiomnóir sinn a fheiceáil á shíniú dá mbeadh radharc na súl aige/aici'.

4.

Sa chás go bhfuil síniú an tiomnóir lag.

1. Forghníomhú mar is ceart
    agus
2. An chúis a bhfuil an síniú lag
    agus
3. A chur san áireamh (más fíor don mhéid a leanas) ‘sular fhorghníomhaigh an tiomnóir thuasluaite an uacht (codaisíl) sin, gur léigh mise (nó AB i mo láthair) an céanna dó/di go hinchloiste dó/di agus go soiléir agus gur dhealraitheach gur thuig an tiomnóir go hiomlán an céanna agus go raibh sé/sí de shlánmheabhair, de shlánchuimhne agus de shlántuiscint trátha rinne sé/sí é a fhorghníomhú'.

5.

Sa chás gurb ann do leasuithe nó d'idirlíniú nó do dhíobhadh nó do scriosadh san uacht nach ndearnadh a fhorghníomhú i gceart.

1. Forghníomhú mar is ceart
    agus
2. Gach athrú a shonrú
    agus
3. Cuir san áireamh ‘rinneadh an leasú sin (nó an idirlíniú sin agus mar sin de) san uacht sin sula ndearnadh í a fhorghníomhú'.

6.

Sa chás nach bhfuil dáta luaite leis an uacht (nó má táthar in amhras faoin dáta).

Forghníomhú mar is ceart, lena n-áirítear an dáta a forghníomhaíodh an uacht agus míniú a thabhairt ar an gcéanna.

7.

Sa chás go luaitear síniú an tiomnóra i ndiaidh shínithe na bhfinnéithe.

Forghníomhú mar is ceart

8.

Sa chás gur shínigh an tiomnóir faoi dhó.

1. Forghníomhú mar is ceart
    agus
2. '… shínigh an tiomnóir a (h)ainm faoi dhó go hearráideach (nó mar gheall go raibh a s(h)íniú lag nó de réir mar a bheidh) ... ach rinneadh gach rud i ngníomh amháin forghníomhaithe

9.  

Sa chás go bhfuil an uacht scríofa ar líon leathanaigh scaoilte nach bhfuil ceangailte dá chéile.

1. Forghníomhú mar is ceart
    agus
2. Sonraigh an líon leathanach atá san uacht agus deimhnigh go raibh gach leathanach i láthair sa seomra tráth an fhorghníomhaithe.