Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Deontais theoranta

Nasc gaolmhar
Orduithe oifigeach probháide

Faoi chúinsí áirithe níor cheart deonú iomlán a eisiúint.

Bronntar an chumhacht ar an Ard-Chúirt faoi Alt 26(1) den Acht Comharbais chun teorainn a chur ar dheonú ar aon bhealach a mheasann siad is cuí. Ina theannta sin, déanann Ordú 79 de Rialacha na nUaschúirteanna Soláthar d'eisiúint deonuithe speisialta faoi chúinsí, nach mór a theorannú mar gheall ar a gcineál.

Leagtar amach thíos na príomhchúinsí faoina n-eiseofar deonú teoranta;

Deonú aturnae

Luafar chun tosaigh, leis an saghas deonaithe seo, go bhfuil teorainn air d'úsáid agus chun sochair deontóir ainmnithe na cumhachta aturnae (i.e. an duine atá i dteideal agus a chomhlánaigh an fhoirm um chumhacht aturnae) agus go dtí go ndéanann an duine sin iarratas ar dheonú iomlán.

Féach an mhír cumhachtaí aturnae chun teacht ar bhreis faisnéise.

Deonú coiste

Luafar chun tosaigh leis an saghas seo deonaithe go bhfuil teorainn air d’úsáid agus chun sochair an duine aonair ainmnithe (atá i dteideal an deonú a bhaint ach atá éagumasach) agus go bhfuil teorainn air le linn éagumas an duine aonair sin.

Sa chás nach coimircí cúirte an duine éagumasach, féadtar ordú oifigeach probháide a fháil chun coiste a cheapadh.

Sa chás gur coimircí cúirte an duine éagumasach, féadfaidh an coiste san ábhar coimircíochta iarratas a dhéanamh gan ordú oifigeach probháide. Teastóidh cruthúnas, áfach, ón Oifig Probháide gur tugadh fógra do Chláraitheoir na gCoimircí Cúirte go mbeartaíonn an coiste iarratas a dhéanamh ar an deontas. Glacfaidh an Oifig Probháide leis na hearraí a leanas mar chruthúnas:

  1. cóip thiomnaithe den ordú cúirte a thugann an tsaoirse don choiste ainmnithe chun an deonú a bhaint in eastát ar leith
  2. litir ón Oifig Coimircí Cúirte a thoilíonn an t-iarratas ar dheonú san eastát ar leith.


Deonú caomhnóra

Luafar chun tosaigh, leis an saghas deonaithe seo, go bhfuil teorainn air d'úsáid agus chun sochair an mhionaoisigh ainmnithe agus go dtí go mbaineann sé/sí 18 mbliana d’aois amach, agus tar éis dó/di an aois siúd a bhaint amach, go dtí go ndéanann an mionaoiseach sin iarratas ar dheonú iomlán.

Go ginearálta, teastaíonn ordú oifigeach probháide sula ndéantar iarratas ar an saghas deonaithe seo. Féach an fhaisnéis ar dheonú caomhnóra sa mhír orduithe oifigeach probháide chun teacht ar bhreis faisnéise.

Ní theastaíonn ordú oifigeach probháide:-

  1. má ceapadh caomhnóir tiomnach ag uacht
  2. má cheap Uachtarán na hArd-Chúirte caomhnóir
  3. ceapadh caomhnóir faoin Acht um Chaomhnóireacht Leanaí, 1964


Deonú sa chás gur cailleadh an bhunuacht

Luafar chun tosaigh leis an saghas seo deonaithe go bhfuil teorainn air go dtí go dtugtar an bhunuacht nó cóip níos aiceanta di isteach agus go bhfágtar í san Oifig Probháide.

Sula leantar ar aghaidh le hiarratas chun uacht a chruthú i leith cóipe, teastaíonn ordú oifigeach probháide nó ordú cúirte.

Tá teorainn ar an deonú i leith an eastáit dho-aistrithe

Luafar chun tosaigh leis an saghas seo deonú go bhfuil teorainn air i leith eastát do-aistrithe an mhairbh.

Is cuí don deonú seo faoi chúinsí ina raibh sainchónaí ar an marbh lasmuigh den dlínse tráth dháta an bháis agus sa chás nach bhfuil ach eastát do-aistrithe san eastát sa dlínse seo agus sa chás nach bhfuil an t-iarratasóir in ann ach teideal a léiriú faoi dhlí na hÉireann.

Teastaíonn ordú oifigeach probháide chun teorainn a chur ar an deonú i leith an eastáit dho-aistrithe.

Féach an mhír sainchónaí iasachta chun teacht ar bhreis faisnéise.

Tá teorainn ar an deonú i leith eastát do-aistrithe

Luafar chun tosaigh leis an saghas seo deonaithe go bhfuil teorainn air i leith eastát do-aistrithe an mhairbh.

Is cuí don deonú seo faoi chúinsí ina raibh sainchónaí ar an marbh lasmuigh den dlínse tráth dháta an bháis agus sa chás nach bhfuil ach eastát do-aistrithe san eastát sa dlínse seo agus sa chás nach bhfuil an t-iarratasóir in ann ach teideal a léiriú faoi dhlí na hÉireann.

Teastaíonn ordú oifigeach probháide chun teorainn a chur ar an deonú i leith an eastáit dho-aistrithe.

Féach an mhír sainchónaí iasachta chun teacht ar bhreis faisnéise.

Deonú ad litem riarthóra

Luafar chun tosaigh leis an saghas seo deonaithe go bhfuil teorainn air ar mhaithe le himeachtaí ainmnithe a chosaint agus ina theannta sin, d’fhéadfadh sé breis teorainneacha a athlua ar a gcuimsítear san ordú cúirte.

Is cuí don deonú seo faoi chúinsí inar mian le gearánaí beartaithe imeachtaí a eisiúint i leith eastát duine mhairbh agus nach bhfuarthas deonú san eastát céanna.

Sula leantar ar aghaidh le hiarratas ad litem riarthóra, teastaíonn ordú cúirte.

Deonú ad colligenda bona

Luafar chun tosaigh leis an saghas seo deonaithe go bhfuil teorainn air i leith an chuspóra lena mbaineann bailiú agus caomhnú gan eastát an mhairbh a athdháileadh.

Sula leantar ar aghaidh le hiarratas ar dheonú ad colligenda bona, teastaíonn ordú cúirte.

Deonú le haghaidh cuspóir ar leith

Luafar chun tosaigh leis an saghas seo deonaithe go bhfuil teorainn air i leith cuspóir ar leith. Teastaíonn ordú cúirte sula leantar ar aghaidh le hiarratas ar an saghas seo deonaithe.