Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Ailtireacht agus oidhreacht

Bhí Oifig na nOibreacha Poiblí agus na hÚdaráis Áitiúla freagrach as foirgnimh chúirte a sholáthar agus a chothabháil go dtí mí na Samhna 1999 nuair a bunaíodh an tSeirbhís Chúirteanna. Cé go raibh go leor dul chun cinn déanta sna blianta díreach roimh 1999, bhí easpa suntasach maoinithe i gceist i gcláir thógála agus cothabhála tithe cúirte le blianta fada roimhe sin. Tá an tSeirbhís tar éis an deis a thapú tithe cúirte a chur ar fáil, a bhainistiú agus a chothú, ionas gur féidir ceartas a riaradh ar lucht úsáidte na cúirte i bhfoirgnimh atá feiliúnach, lánfheistithe agus a bhfuil dínit ag baint leo.

Tá 148 teach cúirte ainmnithe a bhfuil tábhacht áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta ag baint leo. Breathnaítear ar na foirgnimh seo mar chuid d'oidhreacht ailtireachta na cathrach nó an bhaile, agus mar gheall ar sin, is struchtúir chosanta iad. Is iondúil go mbíonn na tithe cúirte suite i suíomh feiceálach, agus mar sin cuireann siad le carachtar amhairc na mbailte, mar is cuí d'institiúid phoiblí thábhachtach, agus braistint staire agus leanúnachais ag dul léi.

Tá roinnt nasc anseo do thithe cúirte ar fud na hÉireann, a thugann blas de chúlra stairiúil agus ailtireachta na struchtúr mórthaibhseach seo.

Teach Cúirte Bhaile Átha Fhirdia, Co. an Lú

Teach Cúirte Bhaile Átha Í  

Teach Cúirte Bhéal Átha Seanaidh

Teach Cúirte Bhaile Bhlainséir 

Teach Cúirte Bhré 

Teach Cúirte Cheatharlaigh

Castlebar courthouse Co Mayo 

Teach Cúirte Chluain Meala, Co. Thiobraid Árann

Teach Cúirte Chnoc na Seimre

Teach Cúirte Sráid Washington, Chorcaí

Teach Cúirte Sráid Anglesea, Chorcaí

Teach Cúirte Charraig Mhachaire Rois

Na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, Baile Átha Cliath

Teach Cúirte Dhroichead Átha, Co. Lú

Teach Cúirte Chathair na Gaillimhe

Teach Cúirte Mhainistir Fhear Maí

Teach Cúirte Leitir Ceannain

Teach Cúirte Luimnigh, Sráid Mulgrave

Teach Cúirte Lios Mór

Teach Cúirte Longfoirt

Teach Cúirte An Aonaigh

Teach Cúirte Bhaile Átha Troim

Teach Cúirte Thulach Mhór

Teach Cúirte Phort Láirge

Teach Cúirte Loch Garman