Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treorlínte le haghaidh ... chomhdú neamhphearsanta d'oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArdchúirte

 

Ligeann ordú 117A i Rialacha na nUaschúirteanna d'úsáideoirí an rogha a bheith acu a ndoiciméid a chur isteach ag Oifig na Cúirte Uachtaraí ag na hoifigí a bhaineann leis an Ardchúirte sa phost, nó trí sheirbhís babhtála doiciméad (DX), nó iad a chur isteach sa bhosca a sholáthraítear san oifig don chúis sin.

Cúinsí ginearálta chun comhdú neamhphearsanta a úsáid in oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArdchúirte.

Ba cheart go léifí na coinníollacha le chéile le hOrdú 117A i Rialacha na nUaschúirteanna. Cé dtógfaidh oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArdchúirte gach réamhchúram réasúnta gan na doiciméid atá curtha isteach a dhamáistiú nó a chailleadh, is ar phriacal an úsáideora atá doiciméid a chur isteach trí úsáid a bhaint as an modh seo.

Ní ghlacfar le doiciméid a seoladh chuig oifig ainmnithe na cúirte mura gcuirtear isteach iad i gcomhréir le hOrdú 117A agus na coinníollacha seo.

Treoracha do chomhdú neamhphearsanta a úsáid

 1. Ciallaíonn 'comhdú neamhphearsanta' aon doiciméid a sheoladh chuig oifig de chuid na cúirte sa phost, nó trí sheirbhís bhabhtála doiciméad, nó iad a fhágáil i mbosca taisce daingean don oifig sin.

 2. Sula seolfaidh tú nó sula gcuirfeadh isteach doiciméid, cinntigh gur íoc tú na táillí cúirte réamhshocraithe do gach doiciméad. Ná seol isteach airgead, seiceanna nó orduithe poist do tháillí chuig oifigí de chuid na gcúirteanna. Má dhéanann tú amhlaidh, seolfar an t-airgead, na seiceanna agus na doiciméid ar ais chugat leis na doiciméid agus ní mheasfaí go gcomhdófar iad.

 3. Ba cheart duit litir mhínithe a chur le do dhoiciméid a n-áirítear inti faisnéis a shainaithníonn do chás nó do chásanna arb í an chúis ar comhdaíodh na doiciméid (is é sin le rá, an teideal, uimhir an taifid do chás nó ainm a duine a fuair bás más rud é go mbaineann na doiciméid leis an Oifig Probháide) agus ainm, seoladh, uimhir fóin agus sonraí teagmhála ríomhphoist an gnólacht aturnaetha, nó an ghníomhaí dlí más cuí, nó sonraí an sheoltóra más rud é go ndéanann sé / sí ionadaíocht ar a s(h)on sa chás, ionas gur féidir le hoifig na cúirte cóipeanna de dhoiciméid nó ceisteanna a sheoladh chugat.
 4. Rachaidh oifigí de chuid na gcúirteanna i dteagmháil le aturnaetha a ainmníodh ar dhoiciméid a cuireadh isteach ach amháin má shonraíonn aon ghníomhaí dlí atá páirteach sa chás go soiléir a (h)ainm agus a s(h)eoladh ar gach doiciméad a mbaineann leo.

 5. Seoltar aon doiciméid a seoladh trí chomhdú neamhphearsanta nach bhfuil i gcomhréir le riachtanais den oifig ar ais chuig an seoltóir le nóta le ceist air. Ní mheasfar go raibh siad curtha isteach chuig an oifig ar seoladh iad chuici.

 6. Ní mór duit clúdach litreach sách stampáilte agus do sheoladh féin air a chur le gach doiciméad / cnuasach doiciméad a chuireann tú isteach.

 7. Ba cheart duit na doiciméid a sheolann tú isteach a chur i gclúdach litreach dúnta le do sheoladh luaite air go soiléir a sheoladh chuig an oifig ina gcuireann tú iad isteach. Baineann sé seo le gach cineál comhdú neamhphearsanta, lena n-áirítear comhdú i mbosca taisce daingean a úsáid do haon oifig.

 8. Más rud é go bhfuil doiciméad á seoladh agat chuig níos mó ná oifig amháin, nó mór duit clúdaigh litreach indibhidiúla a úsáid. Más sheolann tú doiciméid chuig an oifig mhícheart, nó mar chuireann tú doiciméid do roinnt oifigí in aon chlúdach litreach amháin, seolfaidh an oifig na doiciméid sin ar ais chugat agus ní mheasfar gur comhdaíodh na doiciméid sin.

 9. Do gach cineál comhdú neamhphearsanta, seolfar na doiciméid a seoladh sa phost ar ais sa phost nó seolfar iad ag DX más rud gur úsáideadh DX lena seoladh ar ais chuig an duine a sheol iad.

 10. Seolfar ar ais doiciméid a cuireadh isteach i mbosca taisce daingean sa phost ach amháin más rud é gur soláthraíodh seoladh DX. Níl aon áis ar fáil d'úsáideoirí cúirte chun doiciméid a cuireadh isteach a bhailiú trí aon chineál comhdú neamhphearsanta, lena n-áirítear doiciméid a cuireadh isteach i mbosca taisce daingean.

 11. Beidh gach oifig ar oscailt don phobal i gcomhréir le hOrdú 118 i Rialacha na nUaschúirteanna (ó 10.00 a.m. go 4.30 p.m. Luan go hAoine)

D'fhéadfaí coinníollacha speisialta a bhaineann le comhdú neamhphearsanta i bPríomh-Chlárlann Probháide a fháil ar an leathanach ar a dtugtar Reachtaíocht agus Rialacháin den láithreán gréasáin seo.

Earráidí coitianta i gcomhdú neamhphearsanta


1. Sula seolfaidh tú doiciméid ar aghaidh, cinntigh:

 • gur íoc tú an táille cúirte cheart agus go bhfuil gach doiciméad stampáilte.

 • nár sheol tú airgead, seiceanna nó orduithe poist le haghaidh tháillí chuig na hoifigí cúirte. Má dhéanann tú amhlaidh, seolfar iad ar ais chugat agus ní chomhdófar do dhoiciméad.

 • gur chuir tú clúdach litreach sách stampáilte agus do sheoladh féin air le gach doiciméad / cnuasach doiciméad a chuireann tú isteach. Mura ndéanann tú seo, ní chomhdófar na doiciméid agus seolfar ar ais chugat iad.

2. Seolfar doiciméid nach bhfuil i gcomhréir le riachtanais den oifig ar ais chuig an seoltóir le bileog cheist. Ní chomhdófar iad. Leagtar amach na ceisteanna is coitianta thíos:

 • Ba cheart uimhir an taifid cheart a chur ar an doiciméad.

 • Gur cuireadh an teideal ceart ar an doiciméad.

 • Ba cheart seoladh na haturnaetha ar taifead thar ceann an taobh eile a chur ar fhógra i gceart nó ag an duine i bpearsa.

 • Gur sheoltar an Príomh-Chláraitheoir ar an foriarratas.

 • Más rud é go seolann tú toghairm díobhála pearsanta isteach, cinntigh go mbaineann tú úsáid as formáid na hArdchúirte agus ní an fhormáid don Chúirt Chuarda.

 • An toghairm bhunaidh, an leagan gan táille cúirte.

 • Tá seoladh, cur síos / slí beatha an teisteora ar an mionnscríbhinn agus luann sí go bhfuil sé / sí níos sine ná 18 mbliana d'aois.

 • Cuimsíonn an jurat sa mhionnscríbhinn:

» an seoladh ar cuireadh an mhionnscríbhinn faoi mhionn

» an dáta ar cuireadh an mhionnscríbhinn faoi mhionn

» ainm an aturnae / an choimisinéara ar os a gcomhair a mhionnófar an mhionnscríbhinn faoi mhionn agus is cóir gur féidir seo a léamh go soiléir

3. Ní ghlacfar ach le doiciméid ón aturnae ar taifead.

4. Do gach cineál chomhdú neamhphearsanta, seolfar aon doiciméid ar ais chuig an duine sa phost más rud é gur seoladh iad sa phost, nó trí DX más rud é go ndearnadh iad a sheoladh ag DX.

 

 

____________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017