Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Mionnscríbhinní ceartaithe

Amanna, is gá mionnscríbhinn cheartaithe a chomhdú i ndiaidh gur eisíodh deonú ionadaíochta in eastát.

Foráiltear in Alt 48(4) den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003:

'If at any time it shall appear that any material error or omission was made in an affidavit or account referred to in this section (48), the persons liable to deliver an affidavit or account shall be liable to deliver an additional affidavit or an additional account, correcting the error or omission'

Áirítear le samplaí d’earráid nó d’fhaillí ábhartha na nithe seo a leanas:

Réadmhaoin breise nach raibh ar eolas ag na hionadaithe pearsanta

Réadmhaoin a áiríodh leis an mionscríbhinn bhunúsach (Foirm CA24) nach bhfuil mar chuid d'eastát an té nach maireann.

Níor cheart leas a bhaint as mionscríbhinn cheartaitheach ach amháin mar a ndearnadh earráid nó faillí sa bhun-mionscríbhinn, agus ní mar thoradh ar imeachtaí a tharlaíonn tar éis an dáta báis, ar nós díolacháin réadmhaoine.

Ní mheastar luaineachtaí sa mhargadh réadmhaoine de bheith ina n-earráidí ábhartha.

Seiceáil www.revenue.ie lena dheimhniú cathain is cuí an mhionnscríbhinn sin a chomhdú.

Más an 5/12/2001 nó ina dhiaidh sin dáta an bháis

Má fuair an marbh bás an 5/12/2001 nó ina dhiaidh sin, ba cheart na hearraí a leanas a chur faoi bhráid na hOifige Probháide:

  1. mionnscríbhinn cheartaithe (2 bhunchóip agus cóip amháin)
  2. bundeonú ionadaíochta nó cóip oifigiúil séalaithe agus deimnithe de bundeonú (ón Oifig Probháide)
  3. íostáille de €30.00 iníoctha. Má thagann méadú ar ghlanluach an eastáit - déanfar aon táillí breise a ríomh dé réir I.R. Uimh. 239 de 2013.
  4. banna (más ábhartha). Beidh seo i gceist i gcásanna riaracháin sa chás gur tháinig méadú ar luach an eastáit. Ní mór don phiansuim sa bhanna nua bheith le haghaidh dhúbailt na n-ollsócmhainní breise.
  5. Teastaíonn litir ina ndeimhnítear go bhfuil an deonaí/na deonaithe fós beo ach amháin má tá breis agus 6 mhí caite ó shínigh an deonaí/na deonaithe an mhionnscríbhinn cheartaithe.


Nuair a bheidh an Oifig Probháide tar éis na páipéir thuas a mheas (agus glactar leis nach dtiocfaidh aon fhiosrúcháin chun solais), síneoidh an tOifigeach Probháide an teastas ag bun na mionnscríbhinne ceartaithe agus seolfaidh siad an céanna ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Seolfar cóip ar ais chuig na haturnaetha ar mhaithe lena dtaifid.

Más an 5/12/2001 nó roimhe sin dáta an bháis

Má fuair an marbh bás roimh an 5/12/2001, seiceáil www.revenue.ie chun teacht ar an bhfoirm chuí. Faoi na cúinsí seo, ba cheart duit na hearraí a leanas a chur faoi bhráid na hOifige Probháide:

  1. mionnscríbhinn cheartaithe mar aon le cóip di
  2. earraí dá dtagraítear ag 2), 3), 4), agus 5) thuas.


Deimhneoidh an Oifig Probháide an méid táillí breise atá le híoc agus síneoidh an tOifigeach Probháide an teastas ar an mbunmhionnscríbhinn cheartaithe (nó an Cláraitheoir Probháide Ceantair). Coimeádfaidh an Oifig Probháide an chóip den mhionnscríbhinn agus seolfar an bhunmhionnscríbhinn ar ais chugat lena cur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim.