Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Táillí

Naisc gaolmhara
Táillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte
Táillí Oifig na Rialacha
Táillí Oifig an tSuíocháin
Táillí Iarratais Phearsanta

 

Tá táillí iníoctha mar atá forordaithe in Ordú na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte (Táillí).

Táillí le haghaidh cuardach agus cóipeanna de cháipéisí

Maidir le faisnéis lena mbaineann iarratas a dhéanamh ar chuardaigh agus ar chóipeanna de cháipéisí, féach Foirm PAS1. Léigh na nótaí faisnéise atá ar ceangal leis an iarratas sula gcomhlánaítear an céanna.

Ba cheart seiceanna nó orduithe poist maidir le cuardaigh agus cóipeanna de cháipéisí a bheith iníoctha leis ‘an tSeirbhís Chúirteanna’. Glactar le cártaí táille (de ghnáth i measc aturnaetha amháin).

Le héifeacht ón 5 Eanáir 2015 glacann an Oifig Phrobháide híocaíocht le cárta creidmheasa ó chustaiméirí ag freastal go pearsanta ag an Oifig Phrobháide i mBaile Átha Cliath. Ní féidir íocaíochtaí le cártaí creidmheasa a ghlacadh insna Clárlanna Probháide Ceantair.

Táillí na hOifige Taifead (táillí cuardaigh agus cóipeanna de cháipéisí):

 • Táille cuardaigh le haghaidh gach cuardaigh a dhéantar - €10.00
 • Íoctar an táille cuardaigh le haghaidh gach cuardaigh a dhéantar tríd an bpost - €15.00
 • Deonú cóip oifigiúil - €10.00
 • Cóip oifigiúil d'uacht - €10.00
 • Cóip shéalaithe agus dheimhnithe de dheonú - €15.00
 • Cóip shéalaithe agus dheimhnithe d'uacht - €15.00
 • Cóip shéalaithe agus dheimhnithe d'uacht agus de dheonú - €20.00
 • Sceideal sócmhainní (miondealú ar eastát an mhairbh) - €15.00
 • Cóip oifigiúil den fhoirm iomardaithe, de mhionn, de bhanna etc. gach leathanach- €6.50
 • Cóip oifigiúil de doiciméidí eile (d'uachtanna neamhchruthaithe etc.) - €10.00

Tá táillí na hOifige Rialacha (caveat, iarratais chúirte agus a leithéid) thíos.

An méid a leanas a chomhdú:

 • Caveat - €50.00
 • Foláireamh - €25.00
 • Lua - €25.00
 • Láithreas - €25.00
 • Tairiscint - €40.00
 • Mionnscríbhinn - €20.00
 • Subpoena - €25.00
 • Toiliú - €15.00
 • Fógra um athrú aturnae - €25.00
 • Fógra iarratais - €20.00
An méid a leanas a bhailiú:
 • Ordú cúirte - €20.00
 • Ordú taoibhe - €20.00
 • Ordú toilithe - €25.00
 • Deimhniú neamhláithris - €20.00
 • Ordú oifigigh phrobháide - €25.00
An méid a leanas a aistarraingt:
 • Caveat - €20.00
 • Iarratas Probháide  - €20.00

 

Táillí Oifig an tSuíocháin (iarratais aturnae ar dheonuithe):

Leagtar amach na táillí atá iníoctha ar Bhundeonú Ionadaíochta in Ordú na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte (Táillí), ag Sceideal 1, Cuid 8, Mír 7 agus 8.

Sa chás nach sáraíonn
glanluach an eastáit

Táille

€75,000.00

€100.00

€87,500.00

€110.00

€100,000.00

€120.00

€112,500.00

€125.00

€125,000.00

€135.00

€137,500.00

€147.00

€150,000.00

€159.00

€162,500.00

€171.00

€175,000.00

€183.00

€187,500.00

€195.00

€200,000.00

€207.00

€212,500.00

€219.00

€225,000.00

€231.00

€237,500.00

€243.00

€250,000.00

€255.00

€262,500.00

€267.00

€275,000.00

€279.00

€287,500.00

€291.00

€300,000.00

€303.00

 

I gcás inar mó an glanluach de réir an eastát ná €300,000.00 :-

(i) don chéad €300,000.00, caithfear táille €303.00 a íoc

agus

(ii) do gach €31,250.00 nó céadchodán (/céadatán) den tsuim sin ar mó ná €300,000.00 a luach - táille breise €12.00

e.g.
€331,250.00 (€315.00)
€362,500.00 (€327.00)

Do gach deonú ionadaíochta dúbailte, cessate, neamhriartha nó dúblach - táille €120.00

Gach uair a chuirtear iarratas faoi bhráid an Oifig Probháide nó An Chlárlann Phrobháide Ceantair - táille €40.00

Táillí iarratais phearsanta (iarratais phearsanta ar dheonuithe):

Leagtar amach na táillí atá iníoctha ar bhundeonú ionadaíochta in Ordú na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte (Táillí), ag Sceideal 1, Cuid 8, Mír 8 agus 9.

Cuirtear tábla tagartha ar fáil thíos ar mhaithe le tagairt fhurasta a dhéanamh d’iarratais phearsanta:

Sa chás nach sáraíonn 
glanluach an eastáit

Táille

€75,000.00

€200.00

€87,500.00

€220.00

€100,000.00

€240.00

€112,500.00

€250.00

€125,000.00

€270.00

€137,500.00

€294.00

€150,000.00

€318.00

€162,500.00

€342.00

€175,000.00

€366.00

€187,500.00

€390.00

€200,000.00

€414.00

€212,500.00

€438.00

€225,000.00

€462.00

€237,500.00

€486.00

€250,000.00

€510.00

€262,500.00

€534.00

€275,500.00

€558.00

€287,500.00

€582.00

€300,000.00

€606.00

 

I gcás inar mó anglanluach de réir an eastát ná €300,000.00 :-

(i) don chéad €300,000.00, caithfear táille €606.00 a íoc

agus

(ii) do gach €31,250.00 nó céadchodán (/céadatán) den tsuim sin ar mó ná €300,000.00 a luach - táille breise €24.00

e.g.

€331,250.00 (€630.00)
€362.500.00 (€654.00)

Do gach deonú ionadaíochta dúbailte, cessate, neamhriartha nó dúblach - táille €240.00

go bharr