Seirbhís 
Chúirteanna na hÉireann

English


Baile  |  Déan Teaghmáil Linn  |  Nuacht  |  Léarscáil Láithreáin  |  Cuardach


D'úsáideoirí na cúirte:

 · Táillí Cúirte

 · Foirmeacha Cúirte

 · Rialacha Cúirte

 · Dlí Teaghlaigh

 · Seirbhís Ghiúiré

 · Nós Imeachta na hArd-Chúirte

 · Oifigí & Léarscáileanna

 · Treoracha Cleachtais

 · Probháide

 · Éilimh Bheaga

 · Téarmaí & Suíonna

 · Na Cúirteanna

Eolas ginearálta:

 · Fúinne

 · Tuarascáil Bhliantúil

 · Saoráil Fáisnéis

 · Oidhreacht

 · Deiseanna Fostaíochta

 · Naisc

 · Foilseacháin

 · Scoileanna

meirge

Nuacht Reatha

Foilseacháin:

01/08/2017 Tríú Scéim na Seirbhíse Cúirteanna faoi a. 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 
25/07/2017 Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 

Oifigí:

22/05/2017 Oifig Cúirte Chluain Meala - athrú uaireanta gnó

Téarmaí & Suíonna:

25/09/2017 Luimneach: An Chúirt Chuarda - athrú dáta 
12/09/2017 An Clár: Cúirt Cuarda Inis - suíonna speisialta 
11/09/2017 An Mhí: Cúirt Cuarda Bhaile Átha Troim - súi speisialta 
09/08/2017 An Mhí: Cúirt Cuarda Bhaile Átha Troim - súi speisialta 
11/10/2017 Ros Comáin: Suíonna Chláraitheoir an Chontae - athrú 
25/07/2017 Baile Átha Cliath: An Chúirt Dúiche - suíonna saoire 
06/03/2017 Ciarraí: Teach Cúirte Chill Orglan - dúnadh sealadach  

 

Ar líne:
· Cuardach Ard-chúirte
· Breithiúnais & Cinntí
· Dialann Dlí
· Íocaíocht Fíneála ar líne
· Small Claims Online

Treoir maidir le:
· Rochtain
· Do ainm a athrú
· Bannaí
· Coimeád
· Colscaradh
· Foréigean teaghlaigh
· An Chúirt Chóireála Drugaí - BÁC
· Caomhnóireacht
· Idirscaradh breithiúnach
· Ceadúnú - An Chúirt Chuarda
· Ceadúnú - An Chúirt Dúiche
· Cothabháil 

_____________________________

Facebook YouTube 
eJustice Portal

Inrochtaineacht | Seirbhís Custaiméara | Séanadh | Aiseolas | Ráiteas Príobháideachais | Athúsáid Faisnéise


 

© An tSeirbhís Chúirteanna 1999 - 2017