Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Cúirt: Uachtarach
Ábhar: Achomhairc
Catagóir: Sibhialta

SC14 - Achomhairc faoi alt 29(2) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 (arna leasú ag an Acht um Cheartas Coiriúil 2006 agus ag an Acht um Cheartas Coiriúil 2007)

1. Baineann Alt 29 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924 ("an tAcht") le hachomhairc chuig an gCúirt Uachtarach ó dhearbhuithe ón gCúirt Achomhairc Choiriúil maidir le hachomhairc nó aon ábhar eile. Cuireadh alt 22 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006 in ionad Alt 29 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924, agus rinne alt 59 den Acht um Cheartas Coiriúil 2007, a tháinig i bhfeidhm ar an 18ú lá de Bhealtaine 2007, tuilleadh leasú air.

2. Go dtí go dtagann rialacháin chúirte a dhéanann mion-bhainistiú ar an nós imeachta in achomhairc den chineál seo i bhfeidhm, ní mór an nós imeachta atá leagtha síos sa treoir chleachtais seo a úsáid i ngach achomharc den chineál seo a thionscnaítear i ndiaidh an dáta seo.

3. Nuair a dhéantar achomharc chuig an gCúirt Uachtarach faoi réir alt 29(2) den Acht, déanfaidh an t-achomharcóir fógra achomhairc a sheirbheáil ar an ionchúisitheoir agus déanfaidh sé/sí an bunteastas a bhaineann leis an bpointe dlí a bhfuil leas eisceachtúil an phobail ag baint leis a lóisteáil in Oifig Chláraitheora na Cúirte Uachtaraí nuair atá an fógra achomhairc á lóisteáil faoi réir Ordú 58, riail 11.

4. Nuair a dhéantar achomharc chuig an gCúirt Uachtarach faoi réir alt 29(3) den Acht, seirbheálfaidh an t-achomharcóir fógra achomhairc chomh maith le cóip den teastas maidir leis an bpointe dlí a mbaineann leas eisceachtúil an phobail leis, ar an duine cúisithe atá i gceist, agus déanfaidh sé/sí an bunchóip den teastas a lóisteáil in Oifig Chláraitheora na Cúirte Uachtaraí nuair atá an fógra achomhairc á lóisteáil aige/aici faoi réir Ordú 58, riail 11.

5. I gceachtar cás, déanfaidh an fógra achomhairc sainiú ar an ordú/na horduithe agus an dearbhú/na dearbhuithe atá á lorg, leagfaidh sé síos na forais achomhairc agus beidh ráiteas mar chuid de go bhfuil an Chúirt Achomhairc Choiriúil, an tArd-Aighne, nó de réir an cháis, an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, tar éis dearbhú go bhfuil pointe dlí a mbaineann leas eisceachtúil an phobail leis i gceist i gcinneadh a rinne an Chúirt Achomhairc Choiriúil agus gur mhaith an rud é ar son leas an phobail go dtabharfadh an t-achomharcóir achomhairc chuig an gCúirt Uachtarach.

6. Nuair a tharlaíonn sé in aon achomharc faoi alt 29(2) nó alt 29(3) den Acht, gur mian leis an achomharcóir, faoi réir alt 29(5A) den Acht, cinneadh a lorg maidir le haon chuid den chinneadh ón gCúirt Achomhairc Choiriúil atá i gceist seachas an pointe dlí a mbaineann leas eisceachtúil an phobail leis atá mar ábhar teastais, déanfaidh an fógra achomhairc sainiú ar an gcuid eile den chinneadh atá i gceist, agus an breithniú atá á lorg ar an gcuid sin. Déanfaidh an t-achomharcóir iarratas chuig an gCúirt Uachtarach, trí fhoriarratas ar fhógra chuig gach duine eile atá i dteideal éisteacht a bheith acu, i gcomhair ordú ag tabhairt cead argóint a éisteacht agus breithniú a dhéanamh i leith na coda siúd.

7. Nuair a tharlaíonn sé, in achomharc faoi réir alt 29(3) den Acht, go bhfuil sé beartaithe ag an duine cúisithe atá i gceist éisteacht a fháil ar an achomharc, tabharfaidh sé féin nó a ionadaí dlí fógra i scríbhinn den chinneadhseo chuig Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ag tréimhse nach déanaí ná ceithre lá déag tar éis don fhógra achomhairc a bheith seirbheáilte air, agus tabharfaidh sé/sí cóip den fhógra seo chuig an achomharcóir taobh istigh den tréimhse céanna.

8. In aon achomhairc faoi alt 29(2) nó alt 29(3) den Acht, i gcás teastais a eisítear tar éis dáta na treorach seo, déanfar an fógra achomhairc a sheirbheáil ag tréimhse nach déanaí ná fiche is a haon lá ó eisiúint an teastais dá dtagraítear in alt 29(2) nó in alt 29(3) den Acht, cibé acu atá i gceist. In aon chás eile ina bhfuil an teastas eisithe roimh dháta na treorach seo agus nach bhfuil fógra achomhairc seirbheáilte, déanfar an fógra achomhairc a sheirbheáil laistigh de fiche is a haon lá de na páirtithe a bheith curtha ar an eolas faoin treoir seo.

9. Is féidir leis an gCúirt Uachtarach, bíodh gur ar iarratas á dhéanamh ag páirtí ar leith ar fhógra chuig gach duine eile atá i dteideal éisteacht a fháil, nó ar a fhoriarratas féin, orduithe a thabhairt agus treoracha a thabhairt maidir le seoladh aon achomharc faoi alt 29(2) nó alt 29(3) den Acht de réir mar is cuí.

10. In achomharc faoi alt 29(3) den Acht, déanfar ordú ag sannadh abhcóide faoi alt 29(5) den Acht, i gcás ceachtar de na cúinsí dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d'alt 29(5) den Acht, ar iarratas a luaitear i mír 9, nó seachas sin ag tréimhse ar bith de fhoriarratais na Cúirte Uachtaraí féin.

11. Nuair a chinneann an Chúirt Uachtarach go bhféadfadh gur mhaith an rud é ordú den chineál sin a dhéanamh nó aon treoir den chineál sin a thabhairt dá fhoriarratas féin agus nach bhfuil aon iarratas os comhair na Cúirte Uachtaraí chun é sin a dhéanamh, is féidir leis an gCúirt Uachtarach féachaint chuige go liostáilfear an t-achomharc le haghaidh a luaite agus go gcuirfear fógra maidir le dáta agus am an liostaithe chuig na páirtithe nó chuig a n-ionadaithe dlí ar mhaithe le héisteacht a thabhairt do na páirtithe ar dhéanamh aon ordú den chineál seo nó ar thabhairt aon treorach den chineál sin.

12. Tiocfaidh an treoir chleachtais seo i bhfeidhm ar an 1ú lá de Dheireadh Fómhair 2007 agus imeoidh sé as feidhm nuair a thagann na rialacha cúirte a luaitear thuas i bhfeidhm.

John L. Murray
Príomh-Bhreitheamh
28 Meán Fómhair 2007