Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... thoghairm iomlánach Ardchúirte a eisiúint

Úsáidtear toghairm iomlánach i gcásanna a n-éistfear fianaise bhéil.

Is toghairm réamhshocraithe toghairm iomlánach agus úsáidtear í i ngach cás a bhfuil toghairm achomair, toghairm speisialta nó toghairm díobhála pearsanta riachtanach go sonrach.

Soláthraíonn Rialacha na nUaschúirteanna Aguisín A Cuid 1 Uimh. 1 leagan amach na toghairme iomlánaí.

A bhfuil ag teastáil i dtoghairm iomlánach

Leathanach a haon

 • Cuirtear an teideal 'Toghairm Iomlánach' sa lár ar barr an leathanaigh.

 • Ba cheart go leagtar teideal an cháis amach mar seo a leanas

Idir

..... Gearánaí / Gearánaithe

agus

.... Cosantóir


Ba cheart ainmneacha na ngearánaithe agus na gcosantóirí a scríobh amach go hiomlán

- mar shampa, Ann Black agus Barry Black (ní Ann agus Barry Black) agus ní cheart go n-úsáidtear teidil amhail an tUasal nó an Dr.

 • Ná cuir dáta na heisiúna isteach (i ndiaidh ainm an Phríomh-Bhreithimh) - tabharfaidh Príomh-Oifig na hArdchúirte é seo duit.

Leathanach a dó

 

 • Is é 'Formhuiniú Ginearálta an Éilimh' teideal an leathanaigh seo. Leagtar amach sonraí an teidil - atá ina sonraí sa chás - anseo.

 • Soláthraíonn Aguisín B Cuid II an fhormáid maidir le formhuiniú ginearálta an éilimh.

 • Ba cheart go n-úsáidtear ordú 1 agus ordú 4 de Rialacha na nUaschúirteanna chun cuidiú leis an gcuid seo den toghairm a líonadh.

 • Ag deireadh fhormhuiniú an éilimh ba cheart go sínítear an toghairm ag aturnae an ghearánaí nó ag an ngearánaí más rud é go bhfuil ionadaíocht á déanamh aige/ aici ar a s(h)on.

 

Leathanach a trí

 • Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a chur anseo;

  'Eisíodh an toghairm ag cuir ainm gnólacht aturnaetha anseo áit chláraithe ghnó cuir seoladh an dlíodóra anseo aturnae don ghearánaí a chónaíonn ag cuir seoladh an ghearánaí anseo a oibríonn mar cuir slí beatha an ghearánaí anseo'
  (más rud é go bhfuil an gearánaí fireann agus nach bhfuil slí beatha aige, ba cheart an focal 'fear uasal' a úsáid. Más rud é go bhfuil an gearánaí baineann agus nach bhfuil slí beatha aici, d'fhéadfaí an focal 'bean tí' a úsáid)  'Eisítear an toghairm seo ag an ngearánaí é/í féin a chónaíonn cuir sealadh an ghearánaí anseo agus a oibríonn mar cuir slí beatha an ghearánaí anseo'
  (más rud é go bhfuil an gearánaí fireann agus nach bhfuil slí beatha aige, ba cheart an focal 'fear uasal' a úsáid. Más rud é go bhfuil an gearánaí baineann agus nach bhfuil slí beatha aici, d'fhéadfaí an focal 'bean tí' a úsáid)

 • Nuair a dhéantar toghairm a sheirbheáil ar chosantóir ba cheart go ndéantar taifead na toghairme sin ar an tseirbheáil sin. Déantar é seo laistigh de 3 lá na seirbheála ag an duine a dhéanann an toghairm.

 • Ba cheart formhuiniú na seirbheála a chur anseo:

  'Rinne mé an tseirbheáil seo ar an gcosantóir ag cuir áit na seirbheála anseo ar an (cuir an dáta anseo) de (cuir an mhí agus an bhliain anseo)

  Sínithe: (síníonn an duine a sheirbheáil an toghairm anseo)
  Seoladh (cuir seoladh an duine a sheirbheáil an toghairm anseo)'

 

Leathanach a ceathair

Cuirtear ainm agus seoladh an aturnae ag bun an leathanaigh (tá sé seo ar an leathanach chúil den doiciméad). Más rud é go ndéantar an toghairm a eisiúint ag an ngearánaí i bpearsa, ba cheart seoladh an ghearánaí a sholáthar.

An toghairm iomlánach a eisiúint i  i bPríomh-Oifig na hArdchúirte

1. Comhdaítear agus eisítear an toghairm iomlánach sa phost, nó i bpearsa ag Príomh-Oifig na hArdchúirte, Na Ceithre Cúirteanna, Cé na gCúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

2. Ba cheart go mbeadh na doiciméad chomhdaithe a chur a leathanach A4

3. Chun toghairm iomlánach Ardchúirte a eisiúint ba cheart duit an méid seo a leanas a sheiceáil;

 • Tá an táille cúirte cheart íoctha agat

 • Más rud é go bhfuil tú á híoc sa phost ba cheart clúdach réamhíoctha agus do sheoladh air a chur leis

 • Tá an toghairm iomlánach san fhormáid cheart de réir mar a leagtar amach san fhoirm Aguisín A Cuid I Uimh. 1 

 • Tá tú tar éis trí chóip den toghairm iomlánach s'agat a chur léi, dúnfar ceann dóibh agus seolfar é ar ais chugat - aithnítear seo mar an 'toghairm bhunaidh' agus ba cheart é a choinneáil. Ba cheart cóip amháin den toghairm a úsáid chun an cosantóir a sheirbheáil agus coimeádfar ceann san oifig.

 • Tá na treoirlínte maidir céard a tharlaíonn nuair a tá toghairm eisithe agat léite agat.

 

Nota:

Clúdaíonn an seicliosta seo faisnéis maidir le nósanna imeachta amháin, beidh machnamh sa bhreis ag teastáil ag cásanna ar leith.

Leagann sé na bunriachtanais is ísle i Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986).

Leagtar sonraí maidir le táillí cúirte amach in Ordú um Tháillí na Chúirte Uachtaraí, na Cúirte Acomhairc agus na hArdchúirte.

 

Nóta: Ní doiciméad dlíthiúil é seo agus ní cheart a mheas gur comhairle dhlíthiúil atá inti. Más rud é go bhfuil comhairle dhlíthiúil uait ba cheart duit dul i gcomhairle le haturnae.

 

 

____________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017