Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... thoghairm achomhairc Ardchúirte a eisiúint


Úsáidtear toghairm achomhairc chun cás a thabhairt do shuim leachtaithe, figiúr socraithe gan, nó le hús.

Soláthraíonn Rialacha na nUaschúirteanna Aguisín A Cuid I Uimh. 2 leagan amach na hachoimre.

A bhfuil ag teastáil i dtoghairm achomhairc

Leathanach a haon:

 • Cuirtear an teideal 'Toghairm Achomhairc' sa lár ar barr an leathanaigh.

 • Ba cheart go leagtar teideal an cháis amach mar seo a leanas;

Idir

..... Gearánaí / Gearánaithe

and

.... Cosantóir


Ba cheart ainmneacha na ngearánaithe agus na gcosantóirí a scríobh amach go hiomlán - mar shampla, Ann Black agus Barry Black (ní Ann agus Barry Black) agus ní ceart go n-úsáidtear teidil amhail an tUasal nó an Dr.

 • Ná cuir dáta na heisiúna isteach (i ndiaidh ainm an Phríomh-Bhreithimh) - déanfaidh Príomh-Oifig na hArdchúirte é seo duit.


Leathanach a dó:

 • Is é teideal an leathanaigh seo 'Formhuiniú Speisialta an Éilimh'  leagtar amach sonraí an éilimh - arb iad sonraí an cháis iad - anseo.

 • Soláthraíonn Aguisín B Cuid III an fhormáid maidir le Formhuiniú Speisialta an Éilimh

 • Ba cheart ordu 3 agus ordú 4 de Rialacha na nUaschúirteanna a úsáid chun cuidiú leis an gcuid seo den toghairm a líonadh

 • Ag deireadh fhormhuiniú an éilimh ba cheart go sínítear an toghairm ag aturnae an ghearánaí nó ag an ngearánaí más rud é go bhfuil ionadaíocht á déanamh aige/aici ar a s(h)on. 


Leathanach a trí:

 • Déantar foráil san Ordú 4 riail 5 Rialacha na nUaschúirteanna nuair atá toghairm á heisiúint do shuim leachtaithe - suim airgid shocraithe gan aon éileamh do dhamáistiú ginearálta - ba cheart a bhfuil a leanas a chur mar fhormhuiniú do chostais

  'Agus € .... do chostais, ó íocaíocht €... (méid fiachais) don éileamh agus €... do chostais laistigh de thréimhse sé lá i ndiaidh seirbheála, beidh imeachtaí sa bhreis i gceist'

 • Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a chur anseo;

  'eisíodh an toghairm seo ag cuir ainm gnólacht aturnaetha anseo a bhfuil áit chláraithe ghnó acu ag cuir seoladh gnólacht aturnaetha anseo aturnae don ghearánaí a chónaíonn ag cuir seoladh an ghearánaí anseo agus a oibríonn mar cuir slí beatha an ghearánaí anseo '
  (Más rud é go bhfuil an gearánaí fireann, ba cheart 'fear uasal' a úsáid. Más rud é go bhfuil an gearánaí baineann agus nach bhfuil slí beatha aici, d'fhéadfaí an focal 'bean tí' a úsáid)  'Eisítear an toghairm seo ag an ngearánaí i bpearsa a chónaíonn ag cuir seoladh an ghearánaí anseo agus a oibríonn mar cuir slí beatha an ghearánaí anseo'
  (Más rud é go bhfuil an gearánaí fireann agus nach bhfuil slí beatha aige, ba cheart an focal 'fear uasal' a úsáid. Más rud é go bhfuil an gearánaí baineann agus nach bhfuil slí beatha aici, d'fhéadfaí an focal 'bean tí' a úsáid)

 • Nuair a dhéantar toghairm a sheirbheáil ar chosantóir ba cheart go ndéantar taifead na toghairme sin ar an tseirbheáil sin.  Déantar é seo laistigh de 3 lá na seirbheála ag an duine a dhéanann an toghairm.
   
  Ba cheart formhuiniú na seirbheála a chur anseo
  'eisítear an toghairm agam ar an gcosantóir ag (cuir áit na seirbheála anseo)
  ar an (cuir dáta anseo) lá de (cuir an mhí agus an bhliain anseo)
  arna formhuiniú ar an (cuir an dáta anseo) lá de (cuir an mhí agus an bhliain anseo)
  Sínithe: (síníonn an duine a sheirbheáil an toghairm anseo)
  Seoladh:  cuir seoladh an duine a sheirbheáil an toghairm anseo)'


Leathanach a ceathair:


Cuirtear ainm agus seoladh an aturnae ag bun an leathanaigh (tá sé seo ar an leachanach chúil den doiciméad). Más rud é go n-eisítear an toghairm ag an ngearánaí i bpearsa, ba cheart go gcuirfí seoladh an ghearánaí.

An toghairm achomhairc a eisiúint ag Príomh-Oifig na hArdchúirte


1. Comhdaítear agus eisítear an toghairm achomhairc sa phost, nó i bpearsa, ag Príomh-Oifig na hArdchúirte, na Ceithre Cúirteanna, Cé na gCúirteanna, Baile Átha Claith 7.

2. Ba cheart go mbeadh doiciméid chumhdaithe ar pháipéar A4.

3. Chun toghairm achomhairc Ardchúirte a eisiúint ba cheart duit an méid seo a leanas a sheiceáil;

 • Tá an táille cúirte cheart curtha agat.

 • Sholáthair tú clúdach réamhíoctha le do sheoladh féin air más rud é go bhfuil sí á heisiúint agat sa phost.

 • Tá an toghairm achomhairc san fhormáid chuí de réir mar a leagtar amach sa nasc thuas.

 • Tá trí chóip de do thoghairm achomhairc curtha isteach agat, dúnfar ceann dóibh agus déanfar é a athsheoladh chugat - is ionann seo agus an 'toghairm bhunaidh' agus ba cheart go gcoimeádtar é. Ba cheart cóip amháin den toghairm a úsáid chun seirbheáil ar an gcosantóir agus coimeádfar ceann san oifig.

 • Tá na treoirlínte maidir le céard a tharlaíonn nuair a tá toghairm eisithe agat léite agat.

 

 

Nóta: Ní doiciméad dlíthiúil é seo agus ní cheart a mheas gur comhairle dhlíthiúil atá inti. Más rud é go bhfuil comhairle dhlíthiúil uait ba cheart duit dul i gcomhairle le haturnae.

 

___________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017