Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... dhaoine a dhéanann ionadaíocht ar a son san Ardchúirt

 

Más rud é go bhfuil ionadaíocht á déanamh agat ar do shon san Ardchúirt, ba cheart duit do chomhairle agus d'fhaisnéis dhlíthiúil a fháil.

Ní hé mar fheidhm ag an bhfoireann Seirbhíse Cúirteanna comhairle dhlíthiúil a sholáthar, nó treoracha maidir leis na nósanna imeachta cuí a roghnú.

Cé gur féidir leo foirmeacha a aithint duit agus faisnéis a sholáthar maidir le cleachtadh agus nós imeachta na gcúirteanna, ní féidir leo a rá leat cad is cóir a rá sa chúirt, cad is cóir a chur sna foirmeacha, d'fhoirmeacha a líonadh nó aturnaetha a mholadh.

Príomh-Oifig na hArdchúirte

Is é an Phríomh-Oifig an oifig phoiblí don Ardchúirt. Tá sé lonnaithe ag na Ceithre Cúirteanna, Cé na gCúirteanna. Tá sé ar oscailt i rith laethanta oibre na seachtaine ó 10.00 a.m go 4.30 p.m. agus ní dhúnann sé don lón.

Nósanna imeachta san Ardchuirt

Chun do chás a ullmhú lena éisteacht roimh bhreitheamh, is cóir roinnt doiciméad a chomhdú. Soláthraíonn ár dtreoirlínte faisnéis maidir le roinnt de na doiciméid níos coitianta le comhdú i bPríomh-Oifig na hArdchúirte. D'fhéadfaí faisnéis sa bhreis a fhail maidir le nósanna imeachta a bheidh le leanúint i Rialacha na nUaschúirteanna. Is ionstraimí reachtúla iad na rialacha agus aon leasú nó na huasdátaithe go léir. Ba cheart duit tú a chur ar an eolas leis na rialacha seo lena chinntiú go leanann tú iad.

Déileálann Treoracha Chleachtais de chuid na gcúirteanna le himeachta cúirte.

Láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna

Gheobhaidh tú réimse mór faisnéise ar an láithreán gréasáin lena n-áirítear roinnt foirmeacha a úsáidtear san Ardchúirt agus roinnt leabhráin fhaisnéise. Tá roinn ar leith maidir le dhlí teaghlaigh.

Chun faisnéis maidir le do chás a fháil

Taispeánann an Cuardach Ardchúirte teidil gach cás Ardchúirte, seachas iad a éistear go príobháideach, mar shampla, dlí teaghlaigh agus cásanna maidir le cúrsaí tearmainn. Taispeánann sé doiciméid chomhdaithe i ngach cás Ardchúirte ar leith, liostaí de na dátaí ar éisteadh na cásanna sa chúirt, agus na horduithe a rinneadh. Ní sholáthraíonn sé rochtain ar ábhair aon dhoiciméad.

Dátaí éisteachta.

Coimeádtar sa Dialann Dlí faisnéis maidir le dátaí éisteachta (trialacha, glaoch-rollaí, liostaí chun dhátaí a shochrú agus foriarratais). Déantar é a uasdátú gach lá le linn na dtéarmaí dlíthiúla.

Athruithe maidir le dátaí éisteachta

D'fhéadfadh sé tarlú go n-athraítear dátaí ar chúiseanna éagsúla, mar shampla, seans go gcuirfear an éisteacht ar atráth do na páirtithe nó duine dóibh, d'fhéadfadh sé tarlú nach mbeidh fáil ar bhreitheamh más rud é gur lean cás níos luaithe thar am, nó de bharr cúiseanna eile gan choinne amhail aimsir thromchúiseach.

Níl aon fhreagracht ag Príomh-Oifig na hArdhcúirte, ag cláraitheoirí ná ag an seomra liosta de chuid na hArdchúirte maidir le teagmháil a dhéanamh le haon dlíthithe, lena n-áirítear dóibh siúd a bhfuil ionadaíocht á déanamh acu ar a son maidir dátaí éisteachta sa chúirt nó maidir le hathruithe do liostaí cúirte nó cásanna a cuireadh ar atráth.

Foilsítear faisnéis maidir le hathruithe do liostaí cúirte ar an láithreán gréasáin seo. I gcúinsí áirithe, mar shampla, le linn aimsir thromchúiseach, déantar an leathanach baile den suíomh a chur cothrom le dáta ar bhonn rialta maidir le faisnéis i leith cealuithe, más ann dóibh. Ba cheart duit an láithreán gréasáin a sheiceáil go rialta.

Doiciméid i gcásanna sibhialta san Ardchúirt

Sula ndéantar cás a éisteacht san Ardchúirt tá ar na páirtithe doiciméid éagsúla a chomhadú / a thaiseadh n-áirítear iontu sonraí maidir lenár n-éileamh sa Phríomh-Oifig. Ansin, ba cheart dóibh cóipeanna díobh a sheirbheáil ar a chéile. Leagann amach na Rialacha na nUaschúirteanna na doiciméid ar cheart do na páirtithe a thaiseadh agus a sheirbheáil do gach cineál cáis.

Doiciméid a chomhadú / a thaisceadh san Ardchúirt

D'fhéadfá teacht chuig an Phríomh-Oifig tú féin chun na doiciméid sa chás s'agat a chomhdú / a thaisceadh nó d'fhéadfá na doiciméid a theastaíonn uait a eisiúint / a chomhdú / a thaisceadh sa phost chuig an Phríomh-Oifig.

Is é an seoladh poist Príomh-Oifig na hArdchúirte, na Ceithre Cúirteanna, Cé na gCúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

Murar feidir leat freastal ar an oifig ach mura bhfuil tú in ann fanacht sa Príomh-Oifig le haghaidh seirbhíse ag an gcuntar, d'fhéadfá do dhoiciméid a chur i gclúdach litreach dúnta sa bhosca taisce daingean ag an Phríomh-Oifig ar mhaithe leis an gcúis luaite. Má sheolann tú nó má chuireann tú doiciméid sa bhosca taisce daingean, tá ort an táille cúirte cheart orthu a íoc ar dtús agus ba cheart go líonfaí, go síneofaí agus go dátófaí iad. Ba cheart clúdach sách stampáilte agus do sheoladh féin air le do dhoiciméid a sholáthar.

Más rud é nach n-íoctar an táille shocraithe ar na doiciméid, athsheolfar iad chugat gan iad a sheiceáil, agus athsheolfar aon doiciméid nach bhfuil déanta amach go hiomlán nó líonta go mícheart chugat le bileog cheist lena rá na fadhb(anna) a ghabhann leo.

Tá ort na táillí a íoc ar an-chuid doiciméad a chomhdaíonn tú (féach thíos) . Cuirtear stampa de chuid na Phríomh-Oifige agus an dáta ar dhoiciméid a nglacann an Phríomh-Oifig leo le haghaidh chomhdú. Tá ort a chinntiú go bhfuil do dhoiciméid ceart agus déanta amach go hiomlán. Fiú má chomhdaíonn tú doiciméad sa Priomh-Oifig, ní chiallaíonn sé seo go bhfuil sé cruinn agus/ná déanta amach i gceart.

Más rud é gur iarr tú cóip de dhoiciméad ar leith ar an gcomhad do do chás, tá ort teacht chuig an oifig lena fháil (tugann 'bespeaking' ar chóip a iarradh).

Táillí do dhoiciméid a chomhdú nó a thaisceadh i gcásanna sibhialta san Ardchúirt.

Tá ort táillí cúirte a íoc (tugtar 'dleacht stampa' orthu) ar dhoiciméid a thaisceadh i bhformhór cineálacha cásanna, seachas formhór cineálacha cásanna a bhaineann le dlí teaghlaigh.

Leagtar amach sonraí maidir leis na táillí seo in ionstraim reachtúla ar a dtugtar Ordú um Tháillí. Tá na táillí don Ardchúirt san tOrdú um an gCúirt Uachtarach, um an gCúirt Achomhairc agus um an Ard-Chúirt (Táillí). Ní féidir táillí a sheachaint in aon chúinsí.

Más rud é go bhfuil sé ar intinn agat ionadaíocht a dhéanamh ar do shon in imeachtaí san Ardchúirt.

Más rud é go ndéantar toghairm Ardchúirte a sheirbheáil ort agus go bhfuil sé i gceist agat tú féin a chosaint seachas aturnae a fháil chun ionadaíocht a dhéanamh ar do shon, tá ort doiciméad a thaisceadh ar a dtugtar meabhrán ar taifeadadh láithris i bPríomh-Oifig na hArdchúirte (tugtar 'láithreas a thaifeadadh' air seo).

Leagtar amach an nós imeachta maidir leis seo in Ordú 12 Riail 4 (a) (b) agus (c) Rialacha na nUaschúirteanna. Tá ort an fhoirm a mholtar in Aguisín A Cuid II Rialacha na gUaschúirteann a úsáid. Léigh na treoirlínte le haghaidh láithreas san Ardchúirt a thaifeadadh, le do thoil.

Tá ort an láithreas s'agat a sheirbheáil ar aturnae an ghearánaí ionas go dtuigfidh sé / sí go bhfuil an cás á chosaint agat. Gheobhaidh tú ainm agus seoladh an aturnae ar leathanach 3 den toghairm. Agus é seo déanta agat, déanfaidh an aturnae aon doiciméid sa bhreis a sheirbheáil ort sa chás.

Toghairm Ardchúirte a sheirbheáil

Coimeádtar riachtanais maidir le toghairm Ardchúirte a sheirbheáil in Ordú 9 Rialacha na nUaschúirteanna. D'fhéadfadh éinne níos sine ná 16 bliana d'aois toghairm Ardchúirte a sheirbheáil.

Doiciméid a bheidh le húsáid sa chúirt

Leagann amach Rialacha na nUaschúirteanna na doiciméid ar cheart a líonadh ag Príomh-Oifig na hArdchúirte. Caithfidh tú cóipeanna de gach ceann de na doiciméid sin uile agus cóipeanna de na foilseáin a sheirbheáil ar an bpáirtí eile nó ar na páirtithe sa chás. Caithfidh tú cóipeanna de na doiciméid a bhfuil sé i gceist agat brath orthu a thabhairt leat sa chúirt ar lá na héisteachta le go bhféadfá iad a thabhairt don bhreitheamh. Níl sé de dhualgas ar fhoireann Seirbhíse Cúirteanna cóipeanna de aon doiciméid a thabhairt go dtí an chúirt ar mhaithe leis an gcúis sin, is ortsa atá sé.

Costais a thabhaítear i bhfreastal cúirteanna agus oifigí cúirte

Níl aon fhreagracht ag an tSeirbhís Cúirteanna do chostais a thabhaítear ag éinne trí thaisteal go dtí aon chúirt nó oifige cúirte maidir le cás a bhaineann leo, mar pháirtí, mar fhinné nó mar cháilíocht eile.

Breithimh

Tá breithimh neamhchlaonta i riarachán ceartais. Ar son na cúise seo, ní bhíonn aon chomhfhreagras acu le páirtithe maidir le cásanna ag na cúirteanna agus níl sé cuí scríobh chucu. Ba cheart duit aon doiciméad ar mhian leat go ndéanfaidh an breitheamh machnamh air a thabhairt don bhreitheamh sa chúirt oscailte.

Tá breithimh faoi cheangal Bhunreacht agus an dlí amháin agus tá siad neamhspleách i ngníomh a gcuid feidhmeanna breithiúnacha. Baineann sé leis an mbreitheamh amháin aon riaradh nó cinneadh a ghlacfar in aon chás cúirte. Ní féidir déileáil le haon chinneadh nó rialú ach amháin trí na cúirteanna agus is ar an duine atá bainteach comhairle a lorg más rud é gur mian léi / leis achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh sin i gcúirt níos airde.

Glao a chur ar Phriomh-Oifig na hArdchúirte

In aon lá amháin, buaileann suas le 100 duine isteach chuig an Phríomh-Oifig. Is é tosaíocht fhoireann na Phriomh-Oifige an tseirbhís atá á lorg acu a sholáthar, rud a chiallaíonn go bhfuil seans ann nach bhféadfaí glaonna a fhreagairt ag buaic-amanna. Más féidir, ba cheart dul i dteagmháil leis an Phriomh-Oifig trí ríomhphost ag HighCourtCentralOffice@courts.ie

Liostú cásanna

Más mian leat faisnéis maidir le dáta ar liostaíodh do chás a fháil, d'fhéadfá seiceáil ar líne Cuardach Ardchúirte nó ríomhphost a sheoladh chuig ListRoomHighCourt@courts.ie.

Más maith leat dul i dteagmháil leis an gcláraitheoir a bhí sa chúirt do do chás;

1. Breathnaigh ar do chás ar Cuardach na hArdhcúirte. Ar an scáileán 'Order Details', tiocfaidh na hinisealacha don chlárlann aníos faoin teideal 'Registrar'.

2. Cuir rphost le haghaidh aird an chláraitheora chuig: highcourtcentraloffice@courts.ie

3. Féadtar do cheist nó iarratas ar leith a chur isteach i gcorp an rphoist.

Foinsí úsáideacha faisnéise

Faisnéis do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie 
Bord um Chúnamh Dlíthiúil www.legalaidboard.ie
Seirbhís um Chomhairle Airgeadais agus Buiséadach, (arna mhaoiniú ag Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh) www.mabs.ie
Ionstraimí Reachtúla agus Reachtaíocht na hÉireann www.irishstatutebook.ie

Cabhraigh linn chun cabhrú leat

Chuireamar an fhaisnéis seo le chéile chun roinnt de na ceisteanna is mó a chuirtear sna cúirteanna agus in oifigí cúirte a fhreagairt.

Ní hionann seo agus comhairle dhlíthiúil, agus ní treoir é chun ionadaíocht a dhéanamh ar do shon san Ardchúirt.

Is í aidhm na faisnéise seo d'aird a tharraingt ar roinnt de na gnéithe is cóir a bheith ar eolas agat má dhéanann tú ionadaíocht ar do shon.

Más rud é go bhfuil aon mholtaí maidir le feabhsuithe a d'fhéadfaimis a chur leis an bhfaisnéis, seol sonraí chuig an tSeirbhís Cáilíochta do Chustaiméirí sa tSeirbhís Cúirteanna, le do thoil, leis an seoladh, uimhir fóin nó seoladh ríomhphoist thíos.

Oifigeach QCS
An tSeirbhís Cúirteanna
Teach an Fhionnuisce
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliatha
Fón: 8886000
Ríomhphost: QCSO@courts.ie

 

___________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017