Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... athbhreithniú breithiúnach a eisiúint faoi ordú 84 riail 20 Rialacha na nUaschúirteanna.

Is é is athbhreithniú breithiúnach ná próiseas inar féidir le duine iarratas a chur faoin gcúirt chun cinneadh ó chomhlacht poiblí nó riaracháin a chur ar ceal. Féadfar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh i gcás inar theip ar chomhlacht poiblí nó riaracháin cinneadh a dhéanamh.

1. Chun an cás maidir le hathbhreithniú breithiúnach a thosú beidh na trí dhoiciméad a leanas uait

  • Ráiteas ar na forais
  • Mionnscríbhinn forais
  • Duillín ex parte


2. Déantar na doiciméid le haghaidh athbhreithnithe breithiúnaigh a chomhdú i bPríomh-Oifig na hArdchúirte, na Ceithre Cúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

3. Ba cheart go mbeadh na doiciméad a chomhdaítear ar pháipéar ar méid A4.

4. Chun na doiciméid a eisiúint ba cheart duit an méid a leanas a sheiceáil;

  • Go bhfuil an táille cúirte cheart íoctha agat

  • Gur chuir tú dhá chóip de do dhoiciméid san áireamh - a chuirfear ar ais chugat

  • Go chuir tú clúdach faoi stampa is seoladh san áireamh, más rud é go bhfuil an doiciméad á comhdú agat trí phost

  • Más mionúir é an t-iarratasóir, ní mór foirm toilithe mionúir a chur i gceangal, atá sínithe ag an gcéad chara eile


5. Déan do dhoiciméid a chomhdú sa Phríomh-Oifig na hArdchúirte agus maidin Dé Luain sa téarma, cuir an t-iarratas ex parte faoi bhráid na cúirte le haghaidh cead chun cás maidir le hathbhreithniú breithniúnach a thabhairt. Foilseofar an t-am agus an t-ionad don iarratas seo sa dialann dlí. Bronnfar nó diúltófar an t-iarratas ar athbhreithniú breithiúnach a thabhairt agus eiseofar ordú cúirte lena ndeimhneofar an méid sin.

6. Cuirtear tuilleadh eolais faoi leagan amach an ráitis ar na forais agus céard atá de dhíth uaidh ar fáil in ordú 84 riail 20 agus in Aguisín T foirmeacha uimh. 13 & 14 de Rialacha na nUaschúírteanna.

Ní chumhdaítear sa liosta seiceála seo ach pointí nós imeachta amháin - beidh gá le tuilleadh breithnithe i gcás cásanna eisceachtúla. Leagtar amach ann na híoscheanglais atá i Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986). Leagtar amach mionsonraí faoi tháillí cúirte in Ordú um Tháillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArdchúirte.

 

Nóta: Ní doiciméad dlíthiúil é seo agus ní cheart a mheas gur comhairle dhlíthiúil atá inti. Más rud é go bhfuil comhairle dhlíthiúil uait ba cheart duit dul i gcomhairle le haturnae.

 

 

 

___________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017