Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... thoghairm speisialta Ardchúirte a eisiúint


Eisítear toghairm speisialta d'imeachta achomair gan phléadáil - is é sin le rá, gan na doiciméid a fheictear i gcásanna eile amhail, ráiteas an éilimh, na cosanta etc. Baineann siad de ghnáth le dlí nó ceist ar leith. Éistear an cás ar mhionnscríbhinn le, nó gan, fianaise bhéil.

Nuair a úsáidtear toghairm speisialta

Soláthraíonn Ordú 3 Rialacha na nUaschúirteanna liosta réimsí ar chuí imeachta trí thoghairm speisialta a eisiúint.

Is iad na réimsí níos coitianta;

An tAcht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996
Na hAchtanna Eadrána 1954, 1980, 1998
Achtanna Uchtála1974 agus 1988
An tAcht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Cothabhála 1991
Na hAchtanna Gárda Síochána (Cúiteamh) 1941 - 1945
Vendor and Purchaser Act 1874 (section 9)
Acht na dTrádmharcanna 1996
Trustee Act 1893
Seilbh maoine de bhun morgáiste
Riaradh eastáit
An tAcht Comharbais 1965
Riaradh iontaobhais
Na hAchtanna Tíolacthaí 1881 - 2009
Na hAchtanna um Thalamh Socraithe 1882 - 1890
Cinntiú maidir le ceist a bhaineann le gníomhas, le huacht nó seachadadh ionstraime i gcló eile a chruthú
Ordú idirphléadála
Orduithe maidir le billí costais a fhómhas agus a sheachadadh
Seachadadh gníomhas, doiciméad agus páipéirí ag aturnae

A bhfuil ag teastáil i dtoghairm speisialta

Soláthríonn Rialacha de chuid na gCúirteanna Uachtaracha in Aguisín A Cuid 1 Uimh. 3 leagan amach na toghairme speisialta

Leathanach a haon

 • Cuirtear an teideal 'Toghairm Speisialta' sa lár ar barr an leathanaigh.

 • Cuir isteach 'Maidir le ... (déan tagairt do Reachtaíocht mar is cuí) ...'

 • Más rud é go bhfuil an cás idir beirt pháirtithe, leag amach teideal an cháis mar;

 

Idir

.... Gearánaí / Gearánaithe

agus

.... Cosantóir

 

Ba cheart ainmneacha na ngearánaithe agus na gcosantóirí a scríobh amach go hiomlán - mar shampla, Ann Black agus Barry Black (ní Ann agus Barry Black) agus ní ceart go n-úsáidtear teidil amhail an tUasal nó an Dr.

 • Más rud é nach bhfuil an cás idir beirt pháirtithe, ba cheart an méid seo a leanas a leagan amach 'Ar an iarratas de ... (cuir an t-ainm iomlán anseo) ...'

 • Ná cuir isteach dáta na heisiúna (i ndiaidh ainm an Phríomh-Bhreithimh) - tabharfaidh Príomh-Oifig na hArdchúirte é sin duit.


Leathanach a dó

 • Is é 'Formhuiniú Speisialta an Éilimh' teideal an leathanaigh seo. Leagtar amach sonraí an teidil - atá ina sonraí sa chás - anseo.
     
 • Soláthraíonn Aguisín B Cuid III an fhormáid maidir le Formhuiniú Speisialta an Éilimh.

 • Ba cheart Ordú 3 agus Ordú 4 Rialacha na nUachúirteanna a úsáid chun cuidiú leis an gcuid seo den toghairm a líonadh.

 • Ag deireadh fhormhuiniú an éilimh, ba cheart go síneofaí an toghairm ag an dlíodóir ar son an ghearánaí nó ag an ngearánaí más rud é go bhfuil ionadaíocht á déanamh aici / aige ar a s(h)on.

 • Ba cheart go leagfar amach sceideal mionnscríbhinní na mionnscríbhinní a mbainfear úsáid astu don chás.

Leathanach a trí

 • Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a chur anseo;

  'eisíodh an toghairm seo ag cuir ainm chomhlacht an dlíodóra anseo a bhfuil áit chláraithe ghnó acu ag cuir seoladh an dlíodóra anseo dlíodóirí don ghearánaí a chónaíonn ag cuir seoladh an ghearánaí anseo agus a oibríonn mar cuir slí beatha an ghearánaí anseo'
  (más rud é go bhfuil an gearánaí fireann, ba cheart 'fear uasal' a úsáid. Más rud é go bhfuil an gearánaí baineann agus nach bhfuil slí beatha aici, d'fhéadfaí an focal 'bean tí' a úsáid)  'Eisítear an toghairm seo ag an ngearánaí i bpearsa, a chónaíonn ag cuir seoladh an ghearánaí anseo agus a oibríonn mar cuir slí beatha an ghearánaí anseo'
  (más rud é go bhfuil an gearánaí fireann agus nach bhfuil slí beatha aige, ba cheart an focal 'fear uasal' a úsáid. Más rud é go bhfuil an gearánaí baineann agus nach bhfuil slí beatha aici, d'fhéadfaí an focal 'bean tí' a úsáid)

 • Nuair a dhéantar toghairm a sheirbheáil ar chosantóir ba cheart go ndéantar taifead na toghairme sin ar an tseirbheáil sin. Déantar é seo laistigh de 3 lá na seirbheála ag an duine a dhéanann an toghairm.

 • Ba cheart formhuiniú na seirbheála a chur anseo:

  'eisítear an toghairm agam ar an gcosantóir ag (cuir áit na seirbheála anseo) ar an (cuir dáta anseo) lá de (cuir an mhí agus an bhliain anseo)

  Sínithe: (síníonn an duine a sheirbheáil an toghairm anseo)
  Seoladh: (cuir seoladh an duine a sheirbheáil an toghairm anseo)'


Leathanach a ceathair


Cuirtear ainm agus seoladh an dlíodóra ag bun an leathanaigh (tá sé seo ar an leathanach chúil den doiciméad). Más rud é go n-eisítear an toghairm ag an ngearánaí i bpearsa, ba cheart go gcuirfí seoladh an ghearánaí.

Toghairm speisialta a eisiúint i bPríomh-Oifig na hArdchúirte


1. Comhdaítear agus eisítear an toghairm speisialta sa phost, nó i bpearsa ag Príomh-Oifig na hArdchúirte, Na Ceithre Cúirteanna, Cé na gCúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

2. Ba cheart go mbeadh doiciméid chumhdaithe a bheith ar pháipéar A4.

3. Chun toghairm speisialta Ardchúirte a eisiúint ba cheart duit an méid seo a leanas a sheiceáil;

 • Tá an táille cúirte cheart íoctha agat.

 • Más rud é go bhfuil tú á heisiúint sa phost ba cheart clúdach réamhíoctha le do sheoladh féin air a sholáthar.

 • Tá an toghairm speisialta san fhormáid chuí de réir mar a leagtar amach in Aguisín B Cuid II.

 • Tá tú tar éis trí chóip den toghairm speisialta s'agat a chur léi, dúnfar ceann dóibh agus seolfar é ar ais chugat. Is ionann seo an 'toghairm bhunaidh' agus ba cheart go gcoimeádtar é.

 • Tá na mionnscríbhinní liostaithe i sceideal na mionnscríbhinní ar leathanach a dó.

 • Sheiceáil tú treoirlínte le haghaidh mionnscríbhinn na hArdchúirte a chomhdú

 • Tá na treoirlínte léite agat maidir lena céard a tharlaíonn nuair a tá toghairm eisithe agat

 

Nóta:

Clúdaíonn an seicliosta seo faisnéis maidir le nósanna imeachta amháin, beidh machnamh sa bhreis ag teastáil ag cásanna ar leith. Leagann sé na bunriachtanais amach sa Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986). Tá sonraí maidir leis na táillí cúirte san Ordú um tháillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte.

 

Nóta: Ní doiciméad dlíthiúil é seo agus ní cheart a mheas gur comhairle dhlíthiúil atá inti. Más rud é go bhfuil comhairle dhlíthiúil uait ba cheart duit dul i gcomhairle le haturnae.

 

___________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017