Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... achomharc ón gCúirt Chuarda

Déantar achomharc ón gCúirt Chuarda faoi Ordú 61 de Rialacha na nUaschúirteanna. Ní mór Fógra Achomhairc a chomhdú laistigh de 10 lá den ordú nó breithiúnas cúirte cuarda. Ní mór an fógra a sheirbheáil agus déantar an tseirbheáil a fhormhuiniú ar chúl an fhógra sula ndéantar é a chur i dtaisce /a chomhdú. Tá sampla d’fhormhuiniú seirbheála leagtha amach thíos.

Cá háit ar chóir fógra achomhairc a thaisceadh?

Braitheann sé seo ar cibé an bhfuil fianaise ó bhéal sa chás nó nach bhfuil.

  • Má tá fianaise ó bhéal ann déantar an t-achomharc a thaisceadh leis an Oifig Cúirte Cuarda agus tabharfaidh Breitheamh den Ard-Chúirt ar Cuaird éisteacht dó

  • Mura bhfuil aon fhianaise ó bhéal ann déantar an t-achomharc a thaisceadh le Príomhoifig na hArdchúirte agus tugtar éisteacht dó i mBaile Átha Cliath

  • Más rud é gur tugadh éisteacht don chás Cúirte Cuarda i mBaile Átha Cliath i dtosach déantar an t-achomharc a taisceadh i gcónaí le Príomhoifig na hArdchúirte

  • Ceadaíonn Ordú 61 riail 3 10 lá chun an t-achomharc a sheirbheáil agus a thaisceadh leis an bPríomh-Oifig, más ag seirbheáil tríd an bpost ní mór an t-achomharc a sheoladh ar an 9ú lá

 

Bac ar an Ordú Cúirte Cuarda

Ní fheidhmíonn achomharc a dhéanamh ar chás mar bhac ar an ordú Cúirte Cuarda.

  • Ní mór iarratas ar bhac ar an ordú a dhéanamh sa Chúirt Chuarda.

  • Má dhiúltaítear an t-iarratas ar bhac, déantar achomharc den diúltiú sin a thaisceadh leis an bPríomh-Oifig, foráiltear dó sin in Ordú 61 riail 6.

  • Ceadaíonn Ordú 61 riail 6 4 lá chun an t-achomharc a sheirbheáil agus a thaisceadh leis an bPríomh-Oifig

D’fhéadfadh sé go ndéanfaí dhá achomharc a thaisceadh, in dhá shuíomh, ó chás Cúirte Cuarda amháin mar thoradh ar sin.

Síneadh ama chun Ordú Cúirte Cuarda a achomharc

Má tá tú lasmuigh de na teorainneacha ama atá leagtha amach thuas, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar shíneadh ama inar féidir an t-achomharc a thionscnamh.

  • Déan fógra foriarratais agus mionnscríbhinn forais a chomhdú sa Phríomh-Oifig , chun iarratas a dhéanamh chuig Máistir na hArd-Chúirte ar shíneadh ama inar féidir an t-achomharc a thaisceadh

  • Má dheonaítear an síneadh ama ní mór an fógra achomhairc chomh maith leis an ordú ón Máistir a sheirbheáil, ba cheart an fógra a fhormhuiniú agus a thaisceadh san oifig chuí.

 

Fógra Achomhairc Samplach

AN ARDCHúIRT

ACHOMHARC CUARDA

UIMH. CHUARDA

CUAIRD

CONTAE

IDIR:

GEARÁNAI/ICANT

agus

COSANTÓIR/FREAGRÓIR

 

Tabhair ar aird go ndéanann ­­­­_______ achomharc chuig suí na hArdchúirte i _______ an chéad uair a gheofar deis tar éis deich lá ón dáta seirbheála seo ó ________ a tugadh anseo an ___________

Arna dhátú an

Sínithe: _____________________

Chuig:
  An Príomhchláraitheoir
  An Príomhoifig
  An Ardchúirt
  Na Ceithre Cúirteanna
  Baile Átha Cliath 7.

Chuig:
  _____________
  _____________
  _____________
  _____________
  _____________

 

  

Formhuiniú Seirbhíse Samplach

Sheirbheáil mé, __________, an Fógra Achomhairc seo an ___________ag _____________ ar an __ lá de ______ 20__.

Sínithe ___________ an __ lá de _________ 20__.

 

Achomharc Cuarda d’Ordú Cúirte Cuarda

Ordú 61 Rialacha na nUaschúirteanna

Achomharc Cuarda maidir le diúitiú ar bhac

Ordú 61 Rialacha na nUaschúirteanna

Achomharc cuarda maidir le diúltiú ar bhac

 

____________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 5 Aibreán 2017