Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Táillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte

de réir I.R. Uimh. 492 de 2014

Táillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-chúirte: Treoracha agus díolúintí

Sceidil 1

Cuid 1 — Na Táillí is iníoctha sna hOifigí a ghabhann leis an gCúirt Uachtarach agus leis an Ard-Chúirt agus sna Clárlanna Probháide Ceantair ar chóipeanna de dhoiciméid
Cuid 2 — Na Táillí is iníoctha in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí
Cuid 3 — Na Táillí is iníoctha in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc
Cuid 4 — Na Táillí is iníoctha sa Phríomh-Oifig agus in Oifig an Scrúdaitheora

A Toghairmeacha Tionscnaimh, etc.
B Láithris
C Mionnscríbhinní, etc.
D Fógraí Foriarratais, etc.
E Cur Síos, etc.
F Orduithe
G Deimhnithe, etc.
H Cuardach agus Iniúchadh
I Bille Díolacháin
J Bannaí, etc.
K Cumhachtaí Aturnae
L Rollú
M Aimiréalacht
N Féimheacht
O Achainíocha, Iarratais agus Achomhairc faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 2011

Cuid 5 — Na Táillí is iníoctha in Oifig an Chuntasóra
Cuid 6 — Na Táillí is iníoctha in Oifig na Máistrí Fómhais
Cuid 7 — Na Táillí is iníoctha in Oifig na gCoimircithe Cúirte 
Cuid 8 — Na Táillí is iníoctha san Oifig Phrobháide agus sna Clárlanna Probháide Ceantair

Sceideal 2: Na céatadáin is iníoctha in Oifig na gCoimircithe Cúírte

Cuid 1: Céatadáin ghealtachta
Cuid 2: Céatadáin mhionaoise
Cuid 3: Ríomh, bailiú agus diúscairt

Sceideal 2

Na céatadáin is iníoctha in oifig na gcoimircithe cúírte

Cuid 1: Céatadáin ghealtachta

  1. Sa Chuid seo, ní fholaíonn “glanioncam bliantúil” na híocaíochtaí seo a leanas:

(a)  cúnamh dífhostaíochta;
(b)  pinsean seanaoise (neamhranníocach);
(c)   pinsean baintrí (neamhranníocach) ;
(d)  pinsean baintrí fir (neamhranníocach);
(e)   liúntas banchéile thréigthe;
(f)   liúntas do bhanchéile príosúnaigh;
(g)  íocaíocht  teaghlaigh aontuismitheora;
(h)  pinsean dall.

  1. Faoi réir mhír 3, beidh céatadán iníoctha de réir na rátaí seo a leanas ar ghlanioncam bliantúil gach coimircí cúirte a chinnfear a bheith mímheabhrach agus a bhfuil glanioncam bliantúil €900 ar a laghad aige:

(a)  i gcás nach lú ná €900 an glanioncam bliantúil ach gur lú ná €2,250 é, 2.5 faoin gcéad den ghlanioncam bliantúil;
(b)   i gcás nach lú ná €2,250 an glanioncam bliantúil ach gur lú ná €4,500 é, 3 faoin gcéad den ghlanioncam bliantúil;
(c)   i gcás nach lú ná €4,500 an glanioncam bliantúil, 4 faoin gcéad den ghlanioncam bliantúil, ach gan níos mó ná €750 a íoc.

Ní áireofar aon chodán de €1.00 nuair a bheidh méid an chéatadáin á ríomh agus ní thoibheofar ná ní íocfar é.

Cuid 2 : Céatadáin mhionaoise

  1. Beidh céatadán ar ghlanioncam bliantúil gach mionaoisigh a ghlacfar faoi choimircíocht na hArd-Chúirte iníoctha ag na rátaí céanna a bhaineann le hioncaim coimircithe cúirte atá mímheabhrach, ach amháin nach muirearófar an céatadán ach ar an gcuid sin den ghlanioncam bliantúil is mó ná €900.
  2. I gcás mionaoiseach a bhfuil leas aige i maoin, féadfaidh Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte cibé cuid de na brabúis a fhabhróidh chuige ón maoin is dóigh leis an gCláraitheoir a bheith réasúnach a chionroinnt mar luach saothair as ucht aon seirbhísí a rinne an mionaoiseach i dtaca leis an maoin sin agus ní mhuirearófar céatadán ar bith ar an méid a bheidh cionroinnte amhlaidh.

 

Cuid 3 : Ríomh, bailiú agus diúscairt

Leanfaidh na rialacha a bhí i ngníomh go dtí seo faoin Lunacy Regulation (Ireland) Act, 1871 maidir le modh ríofa, bailithe agus diúscartha an chéatadáin ar ioncaim daoine  mímheabhracha  d’fheidhm a bheith  acu maidir  leis  an gcéatadán a mhuirearaítear ar na hioncaim sin faoin Ordú seo agus beidh feidhm acu sa tslí chéanna nó ina samhail de shlí maidir leis an gcéatadán a mhuirearaítear ar ioncaim mionaoiseach faoin Ordú seo. Aon uair a dhéanfar tagairt, in aon riail den sórt sin, do bhás duine mhímheabhraigh, folóidh an tagairt, más le mionaoiseach a bhaineann sí, tagairt do shlánú 18 mbliana d’aois ag an mionaoiseach.