Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Seirbhís Custaiméara

Nós um ghearáin chustaiméara
Foirm Gearáin
an Oifigeach Seirbhíse Custaiméara

Tá an tSeirbhís Chúirteanna tiomanta do sheirbhís ard-cháilíochta agus ghairmiúil a sholáthar d'úsáideoirí uilig na cúirte.

Leagann ár gcairt chustaiméara amach an caighdeán seirbhíse gur chóir duit a bheith ag súil leis agus tú ag déileáil linn;

Eitic agus Gairmiúlacht.

Déanfaimid ár ngnó sa chaighdeán eiticiúil agus gairmiúil is airde in atmaisféar ina léirítear béasa agus cúirtéis.

Cúirtéis

Cuirfimid ár seirbhísí ar fáil le sciobthacht, cúirtéiseacht, éifeachtacht agus chomh maith agus is féidir linn. Beimid gairmiúil agus dea-bhéasach inár ngnóthaí ar fad leat.

Feidhmeoimid le hionracas, go neamhchlaonta agus go cothrom i gcónaí.

Pléifear le meas, cúirtéis agus go héifeachtúil le gach cuairteoir ar ár n-oifigí. Déanfaimid ár ndícheall chun do ghnó a choimeád agus a dhéanamh go príobháideach inár n-oifigí.

Comhionannas agus Éagsúlacht

Pléifimid leat ar mhodh cothrom agus oscailte is cuma cén cine, gnéas, nó sochaí eacnamaíochta, teanga, míchumas, agus/nó tréithe sóisialta eile.

Comhfhreagras

Tabharfaimid freagra ar litreacha laistigh de 15 lá oibre. Mura mbeimid ábalta freagra iomlán a chur chugat, cuirfimid freagra sealadach chugat ag míniú an scéil.

Aithneofar inár gcomhfhreagras ainm agus post an scríbhneora, seoladh oifig na cúirte, uimhir ghutháin dhíreach agus seoladh ríomhphoist. Is i dteanga shoiléir ar intuigthe achomair í a bheidh ár gcomhfhreagras.

sonraí teagmhála do gach oifig cúirte liostaithe ar an láithreán seo.

Guthán

Cuirfidh na baill foirne a fhreagróidh an guthán a n-ainm agus a n-oifig in iúl. Mura féidir lenár bhfoireann cuidiú leat go láithreach, tógfaidh siad do chuid mionsonraí uait agus tabharfaidh siad dáta duit a mbeifeá ag dúil le freagra uainn.

Déanfaimid iarracht do ghlao a thógáil gan mhoill mhíchuí. Na hoifigí le háis teachtaireachta iontu; tabharfaidh siad glao fillte ort gan mhoill mhíchuí.

Eolas

Soláthróimid eolas ar soiléir agus ceart é go pras duit. Sna cásanna nach féidir linn scaoileadh le heolas, míneoimid an fáth duit.

Cuirfimid bileoga eolais na Seirbhíse Cúirteanna agus na foirmeacha cúirte go léir ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Cé go bhfuilimid sásta faisnéis a sholáthar, ní féidir leis an tSeirbhís Chúirteanna comhairle dlí a sholáthar.

Seirbhís trí Ghaeilge

Má scríobhann tú chugainn sa Ghaeilge, freagróimid sa Ghaeilge freisin. Déanfaimid gach iarracht na custaiméirí ar mian leo a gcuid gnóthaí adhéanamh trí mheán na Gaeilge a shásamh.

Foilsímid ár gcáipéisí corparáideacha sa Ghaeilge (m.sh. Plean Straitéiseach, agus an Tuarascáil Bhliantúil).

Bainfimid amach ár ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Rochtain fhisiceach

Táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil áiseanna cúirte sábháilte, inrochtana agus áisiúla ar fáil le húsáid. Beidh comharthaí soiléire chun tacú leat do shlí a dhéanamh laistigh d'fhoirgnimh na cúirte.

Is í an aidhm atá againn ná rochtain ardchaighdeáin do dhaoine faoi mhíchumas, san áireamh iadsan le lagú éisteahcta nó radhairc, a sholáthar. Cuirimid fáilte ar leith roimh mholtaí ónár gcustaiméirí a thabharfadh cabhair dúinn rochtain ní b'fhearr a chur ar fáil laistigh dár bhfoirgnimh.

Comhairliúchán

Rachaimid i gcomhairle leis na gheallsealbhóirí sular athruithe móra a chur i bhfeidhm.

Cuir in iúl dúinn

Cuirimid fáilte roimh do mholtaí, do thuairimí agus do léargas ar aon rud bainteach lenár seirbhís mar creidimid go gcabhróidh sin linn chun seirbhís níos fearr a chur ar fáil.

Cuir in iúl dúinn má tá tú sásta go speisialta le haon ní bainteach lenár seirbhís.

 

Gearáin

Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís ón tSeirbhís Chúirteanna ba cheart duit do ghearán a dhéanamh chomh luath agus is féidir leat tríd an nós um ghearáin chustaiméara.

Is féidir leat é seo a dhéanamh trí iarraidh labhairt leis an mbainisteoir oifige. Chomh fada agus is féidir, déanfaidh sé/sí iarracht chun an fhadhb a réiteach. Mura bhfaigheann tú freagra sásúil, nó murarbh fhearr leat gan an gearán a dhéanamh ag an am sin, ba cheart duit gearán scríofa a dhéanamh faoin nós um ghearáin chustaiméara foirmiúil agus an foirm gearáin chustaiméara.

Freagrófar le gach gearán go pras, go cúirtéiseach agus go cothrom.

Tá an tSeirbhís Chúirteanna faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman maidir le comhlíonadh feidhmeanna riaracháin.

Nóta:

Tá na breithiúna neamhspleách ina gcuid feidhmeanna. Dá réir sin, ní féidir déileáil le cinneadh, toradh, breithiúnas nó rialú na gcúirteanna ach amháin tríd na cúirteanna.

Ní féidir achomharc a dhéanamh ar chinntí gar-bhreithiúnacha áirithe atá déanta ag foireann na Seirbhíse Cúirteanna ach amháin chun na cúirte (mar shampla, cinntí atá déanta ag oifigigh áirithe na hArd-Chúirte agus Cláraitheoirí Contae).

Caithfear déileáill e gearáinfaoi phroifisiúnaigh dlí nó comhlachtaí eile tríd an eagraíocht oiriúnach.

 

 

_______________________
Nuashonrú: 15 Eanáir 2018