Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Coiste Rialacha na nUaschúirteanna

Scéim Foilsitheoireachta an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014

Coiste a bhunú

Bunaíodh Coiste Rialacha na nUaschúirteanna faoi alt 67 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936.

Feidhmeanna an Choiste

Faoi alt 68 den Acht sin sannadh an chumhacht do Choiste Rialacha na nUaschúirteanna (cumhacht a bhí ag an Aire Dlí agus Cirt faoi alt 36 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924), infheidhme le comhthoiliú an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, chun rialacha cúirte a dhéanamh, a chur ar neamhní, nó a athrú, agus chun rialacha nua a dhéanamh, go háirithe maidir le:

(i) pléideáil, cleachta agus nós-imeachta i gcoitinne (maraon le breith d'iontráil agus breith ar an slí achmair do dheona i gcásanna oiriúnacha) i ngach cás síbhialta, maraon le cásanna ioncuim agus imeachta i dtaobh dleathacht aon dlí fé sholus forálacha an Bhunreachta agus imeachta i bhfuirm achuinghe cirt;

(ii) pléideáil, cleachta agus nós-imeachta i gcoitinne i ngach cás coiriúil i láthair na Príomh-Chúirte Coiriúla no aon chúirt den Chuaird Ard-Chúirte no na Cúirte Athchomhairc Choiriúla;

(iii) Coimisinéirí den Chuaird Ard-Chúirte do chur amach ar pé uaire, go pé áiteanna agus i gcóir pé ceanntracha có-nasctha a chífar a bheith oiriúnach;

(iv) suidheanna na Príomh-Chúirte Coiriúla do Bhaile Atha Cliath agus do pé contaethe comhursanachta a ceapfar leis na rialacha san agus na cásanna a chríochnóidh sí, ar a mbeidh gach cás ná beidh críochnuithe ag Coimisinéirí den Chuaird Ard-Chúirte no in ar haistríodh ionad a thrialta chun na Príomh-Chúirte Coiriúla ar iarratas an Phríomh-Atúrnae no an duine chúisithe;

(v) teanga náisiúnta Shaorstáit Éireann d'úsáid sna cúirteanna san;

(vi) an cuma ina mbeannófar do sna breithimh agus na róbaí agus an gléas éadaigh oifigiúil a bheidh le caitheamh ag na Breithimh agus ag na hAbhcóidí;

(vii) tosach agus faid na suidheanna agus na n-aimsir shaoire;

(viii) táillí do cheapa agus do bhailiú;

(ix) an t-oiriúnú no an t-atharú is gá a dhéanamh ar aon reacht chun aon chríche de chrícheanna an Achta so agus gach mion-rud a bhaineann leis sin;

(x) maidir le himeachtaí agus ábhair (nach imeachtaí ná ábhair choiriúla ná ábhair a bhaineann le saoirse an duine) san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Uachtarach a údarú do Mháistir na hArd-Chúirte agus do phríomh-oifigigh eile, feidhmeanna, cumhachtaí agus dlínse a oibriú i gcásanna neamhchonspóidithe agus cuntais a ghlacadh, fiosrúcháin a dhéanamh agus orduithe de chineál idirbhreitheach a dhéanamh¹;

(xi) faisnéis agus cáipéisíocht áirithe á nochtadh ag páirtí ar bith do chaingean díobhálacha pearsanta, agus an fhaisnéis agus an cháipéisíocht sin a iontráil mar fhianaise i leith caingean díobhálacha pearsanta, d'ainneoin na rialacha maidir leis an bpribhléid agus in aghaidh na clostráchta².

Comhaltas an Choiste amhail an 1 Lúnasa 2017

 • an Príomh-Bhreitheamh, an tOnórach an Breitheamh Frank Clarke (Cathaoirleach)
 • Uachtarán na Cúirte Achomhairc, an tOnórach an Breitheamh Sean Ryan (Leas Chathaoirleach)
 • Uachtarán na hArd-Chúirte, an tOnórach an Breitheamh Peter Kelly
 • an tOnórach an Breitheamh William McKechnie, Breitheamh den Chúirt Uachtarach
 • an tOnórach an Breitheamh Elizabeth Dunne, Breitheamh den Chúirt Uachtarach
 • an tOnórach an Breitheamh Mary Finlay Geoghegan, Breitheamh den Chúirt Achomhairc
 • an tOnórach an Breitheamh Michael Peart, Breitheamh den Chúirt Achomhairc
 • an tOnórach an Breitheamh Anthony Barr, Breitheamh den Ard-Chúirt
 • an tOnórach an Breitheamh Deirdre Murphy, Breitheamh den Ard-Chúirt
 • Máistir na hArd-Chúirte, an tUas Edmund W. Honohan S.C.
 • An tUas Conor Dignam S.C., arna ainmniú ag Comhairle Bharra na hÉireann
 • An tUas Grainne Larkin B.L., arna ainmniú ag Comhairle Bharra na hÉireann
 • An tUas Stuart Gilhooly, Aturnae, arna ainmniú ag Comhairle Dhlí-Chumann na hÉireann
 • An tUas Michael Kavanagh, Aturnae, arna ainmniú ag Comhairle Dhlí-Chumann na hÉireann
 • An tUas Noel Rubotham, Stiúrthóir Athchóirithe agus Forbraíochta, an tSeirbhís Chúirteanna, a bhfuil comhaltas tarmligthe dó ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna faoi Alt 30(2) d'Acht na Seirbhíse Cúirteanna 1998 3
 • Ms Mary Cummins, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit - ceaptha chun feidhmiú in ionad an Ard-Aighne faoi Alt 36(4) d'Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2002 4
 • An tUas John Mahon, Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí

Tacaíocht riaracháin agus eile

Is í Ms Liz Hughes Rúnaí an Choiste. Tá seirbhísí dréachtaithe á gcur ar fáil ag an Uas Sean Barton as McCann FitzGerald Aturnaetha.

Aicmí taifead

» Comhfhreagras
» Miontuairiscí
» Ábhar a bhaineann le moltaí le haghaidh leasuithe ar rialacha cúirte.

Tuarascáil bhliantúil

Tá Tuarascáil Bhliantúil an Choiste i dTuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna.

Eagraíocht agus struchtúir phá agus grádaithe

Níl aon fhoireann á fostú ag an gCoiste. Tá tacaíocht riaracháin á cur ar fáil ag Aonad Tacaíochta an Choiste Rialacha, laistigh de Stiúrthóireacht Athchóirithe agus Forbraíochta na Seirbhíse Cúirteanna.

Suíomh agus sonraí teagmhála

Liz Hughes Rúnaí,
Coiste Rialacha na nUaschúirteanna,
Aonad Tacaíochta an Choiste Tacaíochta,
Stiúrthóireacht Athchóirithe agus Forbraíochta,
An tSeirbhís Chúirteanna,
Teach Cúirte Shráid na Faiche,
Sráid Halston,
Baile Átha Cliath 7.
Teil: 01 888 6762

_______________________________________

¹ Alt 14(3), Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961
² Deonaíodh na cumhachtaí atá liostáilte ag (i) go dtí (ix) le halt 68 (1) d'Acht 1936, trí thagairt d'alt 36 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924. Deonaíodh iad siúd atá luaite ag (xi) le halt 45 (1) agus (4), faoi seach, d'Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995. Áirítear sna cumhachtaí a thugtar le halt 36 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924 (Uimh. 10 de 1924), i leith rialacha cúirte, cumhachtaí comhfhreagracha i leith rialacha cúirte lena bhfuil éifeacht iomlán ag alt 2 d'Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 (Uimh. 27 de 1972) (féach rialachán 3, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialacha Cúirte) 1972 (I.R. 320 de 1972)).
3 Rinneadh an fhoráil sin a aisghairm ó shin agus cuireadh alt 67(9)(c), den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936 ina háit (a cuireadh isteach leis halt 21, den Acht um An Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008).
4 Rinneadh an fhoráil sin a aisghairm ó shin agus cuireadh alt 67(9)(d), den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936 ina háit (a cuireadh isteach leis halt 21, den Acht um An Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008).

 

_________________________________________
Nuashonrú ar an leathanach seo: 16 Lúnasa 2017