Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Suíonna Cúirte Dúiche: Aguisíní

Suíonna Cúirte Dúiche

Aguisíní do Chinneadh Uachtarán na Cúirte Dúiche dar dáta 18 Meán Fómhair 2013 arna leathnú agus leasú leis na cinntí dar dáta an 4ú Iúil 2014, an 9ú Meán Fómhair 2015 agus an 23ú Bealtaine 2016.

Aguisín 1 Gnó sibhialta.

Is é a bheidh i gceist le Gnó Sibhialta ná imeachtaí a thionscnaítear le próiseas sibhialta (seachas na himeachtaí sibhialta eisiachtana go léir) agus gach cúis agus ceist a éiríonn as nó a bhaineann le himeachtaí den sórt sin.

Aguisín 2 Gnó na n-óg.

Is é a bheidh i gceist le gnó na n-óg ná:

 1. Leanaí a chur ar aghaidh lena dtriail nó lena ndaoradh i leith coireanna agus cionta indíotáilte a líomhnaítear in aghaidh leanaí, seachas iad sin a bhfuiltear ag déileáil leo go hachomair.

 2. Déileáil go hachomair le coireanna agus cionta indíotáilte a líomhnaítear in aghaidh leanaí de réir an dlí.

 3. Daoine fásta a chur ar aghaidh lena dtriail nó lena ndaoradh i leith coireanna agus cionta indíotáilte a líomhnaítear in aghaidh daoine fásta i gcás go gcúisítear an duine fásta in éineacht le leanbh nó go gcúisítear an duine fásta i gcoir nó cion a tháinig as coir nó cion nó a bhain le coir nó cion a gcúisítear leanbh ina leith, seachas iad sin a bhfuiltear ag déileáil leo go hachomair.

 4. Déileáil go hachomair le coireanna agus cionta indíotáilte a líomhnaítear in aghaidh daoine fásta i gcás go gcúisítear an duine fásta in éineacht le leanbh nó go gcúisítear an duine fásta i gcoir nó cion a tháinig as coir nó cion nó a bhain le coir nó cion a gcúisítear leanbh ina leith de réir an dlí.>

 5. Gach eolas, gearán agus cúiseamh eile i gcoinne daoine fásta áit a gcúisítear an duine fásta i dteannta le leanbh nó áit a gcúisítear é/í i gcoir nó i gcion a éiríonn as nó a bhaineann le coir nó cion a gcúisítear leanbh ina thaobh.

 6. Gach iarratas ar orduithe nó cheadúnais a bhaineann le leanbh nó duine óg áit a n-éilítear go mbeadh an leanbh nó an duine óg i láthair.

 7. Gach eolas, gearán agus cúiseamh faoin An tAcht Oideachais (Leas), 2000 arna leasú leis An tAcht Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2007.

 8. Imeachtaí um eistréatadh aon chúirtbhanna a dhéantar de bhun ordú a rinneadh i ndáil leis an ngnó a luadh in ailt 1, 2 nó 4 de seo.

 

Aguisín 3 Gnó coimeádta.

Is é a bheidh i ngnó coimeádta ná:

 1. Cúisithe a chur ar aghaidh lena dtriail nó lena ndaoradh i leith coireanna agus cionta indíotáilte seachas iad sin a bhfuiltear ag déileáil leo go hachomair, ach amháin i gcás na gcoireanna agus na gcionta indíotáilte sin atá ar áireamh in Aguisín 2.

 2. Déileáil go hachomair le coireanna agus cionta indíotáilte a líomhnaítear in aghaidh cúisithe de réir an dlí, ach amháin i gcás na gcoireanna agus na gcionta indíotáilte sin atá ar áireamh in Aguisín 2.

 3. Cúisimh atá coimhdeach i ndáil le coireanna nó cionta a éisteacht (cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh an cosantóir a thoghairm nó a ghabháil ina leith), ach amháin i gcás na gcoireanna agus na gcionta indíotáilte sin atá ar áireamh in Aguisín 2.

 4. Gach eolas, gearán agus cúiseamh achomair a ngabhadh an gearánaí ina dtaobh ach amháin:

  (i) eolas, gearáin nó cúisimh achoimre atá áirithe in Aguisín 2, agus

  (ii) imeachtaí faoi alt 8 den Acht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940 arna leasú le halt 5(4) d’Acht na gCúirteanna (Uimh. 2) 1986 agus le halt 2(2)(a) d’Acht um Fhorfheidhmiú Orduithe Cúirte (Leasú) 2009.

  (iii) Gach cúiseamh achomair faoi alt 220 [a aisghaireadh leis an tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005] go 225, go huile den Acht Loingis Cheannaíochta, 1894, agus alt 65 den Acht Loingis Cheannaíochta, 1906/1983.

 5. Gach iarratas ar bharántas gabhála nó cuardaigh.

 6. Orduithe a dhéanamh maidir le bia galraithe, lochtach nó neamhfholláin a scrios, faoi na hAchtanna Sláinte Poiblí.

 7. Gach iarratas faoin Acht Póilíní (Maoin) , 1897.

 8. Imeachtaí um eistréatadh aon chúirtbhanna a dhéantar de bhun ordú a rinneadh i ndáil leis an ngnó a luadh in ailt A agus B de seo agus atá curtha i dtaisce le Príomhchléireach Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath.


Aguisín 4 Gnó Achoimre.

Is é a bheidh i gceist le gnó achoimre ná:

 1. A. Gach gearán a bhaineann le cúrsaí coiriúla a bhfuiltear ag plé leo ar bhealach achomair agus gach cúiseamh achomair a n-eisíodh toghairmi gcoinne an chosantóra ina thaobh ach amháin gearáin nó cúisimh achoimre den sórt atá áirithe in Aguisín 2 nó A guisín 3

 2. (1) Gach próiseas sibhialta i dtaobh eisiachtana.

  (2) Imeachtaí faoi Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982.

  (3) Gearáin trí mheán toghairmeacha a thógann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Fhine Ghall, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas nó Comhairle Contae Dhún Laoghaire Rath an Dúin le rátaí a aisghabháil.

  (4) Gearáin trí mheán toghairmeacha faoin Acht um Both-Thionóntaí (Éire) , 1856 agus alt 81, 84, 85 agus 86 (faoi mar a síneadh i gcás an ceann deireanach a luadh faoi alt 7 den Acht Dlí Thalmhan (Éire), 1887)  den Acht um Dlí Tiarnaí Tighe agus Tionóntaí (Éire) (Leasú) (1887) den Acht um Dlí Tiarnaí Tighe agus Tionóntaí (Leasú) (Éire) 1860.

  (5) Imeachtaí in eisiachtain a thionscnaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 3. (1) Iarratas ar aistriú sealadach ceadúnas, orduithe díolúine speisialta, teastais bhialainne, teastais um cheadúnais déileálaithe mórdhíola beorach agus ceadúnais ócáideacha a bhronnadh, ceadúnais hallaí rince poiblí agus údarú faoi alt 21 den Acht Deochanna Meisciúla (Ginearálta), 1924 arna leasú le halt 8 d’Acht 1962 agus le halt 23 d’Acht 2003 agus le Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986 le deochanna ionmháile a sholáthar i gclubanna cláraithe, ceadúnais déileálaithe cluichí agus gach iarratas ceadúnaithe eile nár sonraíodh roimhe seo.

  (2) An Chúirt Dúiche Bhliantúil um Cheadúnú le n-éisteacht le hiarratais ar theastais aistrithe, ceadúnais carachtair ag fíoncheannaithe ceadúnaithe, grósaeirí biotáille, déileálaithe beorach mórdhíola agus miondíola, ar orduithe díolúine ginearálta, teastais bhialainne agus ceadúnais hallaí rince poiblí.

  (3) An Chúirt Dúiche um Cheadúnú le n-éisteacht le hiarratais ar theastais carachtair ag geallearbóirí ceadúnaithe.

  (4) An Chúirt Dúiche um Cheadúnú le teastais a bhronnadh ar iarratasóirí ar cheadúnais iasachtóirí.

  (5) An Chúirt Dúiche um Cheadúnú le ceadúnais déileálaithe ginearálta a bhronnadh.

  (6) Achomhairc faoin Acht um Gheall-Chur, 1931, a bhfuil an dlínse éisteacht leo bronnta ar an gCúirt Dúiche faoin Acht luaite.

  (7) Iarratais ar theastais chláraithe clubanna a athnuachan, dul in aghaidh iarratas den sórt sin, gearáin faoi alt 9(1) den Acht um Chlárú Clubanna (Éire), 1904 mar atá leasaithe ag an Acht Deochanna Meisciúla, 1988, cealú teastais chláraithe clubanna faoi alt 9(2) agus déanamh agus cealú ordaithe faoi alt 9(3) den Acht céanna.

  (8) Iarratais ar theastais Cháilithe faoin Acht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947, 1967 agus 1973.

  (9) Iarratais faoi na hAchtanna um Chearrbhachas agus Crannchuir 1956 - 2003.

 4. (1) Iarratais agus imeachtaí faoi alt 8 den Acht um Fhorfheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940, arna leasú le halt 5(4) d’Acht na gCúirteanna (Uimh.  2), 1986 agus le halt 2(2)(a) d’Acht um Fhorfheidhmiú Orduithe Cúirte (Leasú) 2009; Cuid II agus Cuid III den Acht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964; an tAcht um Orduithe Cothabhála, 1974; an tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976; an tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976; an tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cosaint Céilí agus Leanaí), 1976; an tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 1981; an tAcht um Stádas Leanaí, 1987; an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1993; an tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 1995; an tAcht Foréigin Teaghlaigh, 1996 agus Achtna Leanaí, 1997.

  (2) Toghairmeacha i dtaobh sláintíochta agus foirgneamh contúirteach agus gearáin de bharr neamhchomhlíonadh orduithe a rinneadh ar thoghairmeacha sláintíochta.

  (3) Iarratais ag Údaráis Ch únaimh Phoiblí ar chostais (a) cúnaimh phoiblí; (b) cúnaimh ghinearálta a aisghabháil, faoi fhorálacha alt 29 den Acht um Chongnamh Phuiblí, 1939 arna leasú le alt 222 d’Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1981.

  (4) Gearáin faoi alt 16 den Summary Jurisdiction (Ireland) Act 1851 (i.e. gearáin i dtaobh pá, táillí fostaithe agus teagaisc a aisghabháil) agus faoi alt 17(1) den Summary Jurisdiction (Ireland) Act 1851 (i.e. díospóidí ag díolacháin ag aonaigh agus margaí).

  (5) Iarratais agus imeachtaí faoin Acht um Fhorfheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926, 1940 agus faoi Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986.

  (6) Imeachtaí i dtaobh díospóidí nó ceisteanna a dtugtar dlínse ina dtaobh do Chúirt Dlínse Achoimre ag an Acht Fostóirí agus Lucht Oibre, 1875.

  (7) Éilimh faoi alt 164, 167(1) agus 167(2) den Acht Loingis Cheannaíochta, 1894/1983.

  (8) Imeachtaí um eistréatadh aon chúirtbhanna a dhéantar de bhun ordú a rinneadh i ndáil leis an ngnó a luadh in alt A, D agus E de seo agus atá curtha i dtaisce le Príomhchléireach Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath.

  (9) Imeachtaí faoin Acht Díobhálacha Mailíseacha, 1981/1986.

 5. Gach cúis, ceist nó díospóid, bíodh gur de nádúr sibhialta nó coiriúil iad, laistigh de dhlínse na Cúirte Dúiche, nár luadh go sonrach roimhe seo agus nár luadh go sonrach in Aguisín 1, Aguisín 2 ná Aguisín 3.

 

________________________________________
Nuashonrú ar an leathanach seo: 6 Feabhra 2017