Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Tuarascáil Bhliantúil 2018

 

Brollach leis an bPríomh-Bhreitheamh agus Cathaoirleach an Bhoird

 


An Breitheamh Onórach
Frank Clarke
Cathaoirleach
Príomh-Bhreitheamh na hÉireann
 

Dúshlán don tSeirbhís Chúirteanna gach bliain is ea na cúirteanna a bhainistiú agus tacú leis na breithiúna. Ní féidir é a thomhas de réir líon na gcásanna sibhialta a eisíodh nó líon na gcionta a chuirtear i láthair ár gcúirteanna coiriúla.

D'fhéadfadh an t-ualach cásanna a bheith éagsúil - suas nó síos - ach tá an gá le foireann agus áiseanna oilte chun tacú leis na cúirteanna seasmhach. Éiríonn dlíthíocht níos casta fós agus tá ionchais dlíthíochta ag méadú i gcónaí. San aois dhigiteach seo againn, mar a bhfuil daoine cleachtaithe an lá le rochtain ar sheirbhísí an lá ar fad, ní mór do na cúirteanna déileáil leis an dúshlán dúbailte a bhaineann le rochtain den sórt sin a éascú agus ag an am céanna a chinntiú go bhfuil próiseas na cúirte slán agus go ndéantar an t-am is gá agus an breithiúnas a dháileadh ar chásanna.

Le leithdháileadh na n-acmhainní breise, agus ríthábhachtacha le blianta beaga anuas tá an tSeirbhís Chúirteanna in ann a lán tionscadal a bhí faoi bhreithniú le fada an lá a chur chun cinn. Díríodh go leor iarrachtaí i rith 2018 ar na hathruithe sin a aithint agus a phleanáil a bhfuil gá againn leo go léir le tamall anuas. Tá súil againn go dtiocfaidh feabhas suntasach ar an mbealach a n-oibrímid agus a sheachadtar seirbhísí don phobal mar thoradh ar thionscadail lena n-áirítear comhdú leictreonach doiciméad, rochtain ar líne ar chláir chúirte, agus córais chun íocaíocht ar líne a chumasú.

Leanann na breithiúna ar aghaidh ag forbairt bealaí níos sruthlínithe le haghaidh fheidhmiú na gcúirteanna. Áirítear leis sin athbhreithniú leanúnach ar an gcaoi a ndéanaimid liostaí cúirte a bhainistiú, treoracha cleachtais a eisiúint chun éifeachtúlachtaí a fheabhsú, agus rannpháirtíocht i gcoistí agus i ngrúpaí rialacha cúirte ar nós an athbhreithnithe sin ar ár ndlí sibhialta. I ndomhan atá ag athrú, ní mór dúinn a chinntiú go leanann cúirteanna na hÉireann ar aghaidh ag coimeád ár gcáil as inniúlacht agus éifeachtúlacht agus muid ag déileáil le breis agus 400,000 ábhar coiriúil, agus 200,000 ábhar sibhialta gach bliain.

Anuraidh leag mé béim ar an tionchar a bhíonn ag tograí reachtaíochta ar obair na gcúirteanna agus na Seirbhíse Cúirteanna. In 2018 bhunaíomar prótacal chun cumarsáid a dhéanamh le ranna rialtais le béim ar an gcaoi a dtéann moltaí reachtaíochta a théann i bhfeidhm ar dhlínse cúirte agus / nó ar oibríochtaí i bhfeidhm ar an tSeirbhís Chúirteanna. Beidh sé seo ina bhuntáiste ar leith i bhforbairt ár Straitéise TFC, áit ar féidir le héilimh iomaíocha, cuid acu a spreagann riachtanais reachtaíochta, idirghabháil a dhéanamh chun sinn a dhíchur ónár gcúrsa luaite agus mar thoradh air sin tá gá le tionscadail phleanáilte a atheagrú.

D'fhógair muid anuraidh go mbeimis ag infheistiú in ardán TFC nua chun achomhairc a chomhdú chuig an gCúirt Uachtarach mar phointe tosaigh le haghaidh comhdú ar líne i gcoitinne amach anseo. Níorbh leor é a mhacasamhlú ar líne ach an rud a bhí á dhéanamh againn ar pháipéar agus mar sin rinneamar athbhreithniú ar ár bpróisis agus d'úsáid muid treoracha cleachtais agus rialacha chun níos mó éifeachtúlachta a éascú inár nósanna imeachta. Sa Chúirt Achomhairc, déanann próiseas nua aon chéime maidir le dátaí a dháileadh le haghaidh éisteacht le hachomhairc shibhialta an próiseas riaracháin a shruthlíniú agus tá sé níos costéifeachtaí do pháirtithe. Sholáthair rannpháirtíocht mhéadaithe chláraitheoirí na hArd-Chúirte in obair gar-bhreithiúnach in éineacht le treoracha cleachtais nua éifeachtúlachtaí feabhsaithe sa dlínse sin. Agus tá thbhreithniú Oifig na Cúirte Cur Chun Feidhme ag seachadadh fíor-athruithe ar oibriú oifigí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche ar fud na tíre.

Tugann mo rannpháirtíocht mar Phríomh-Bhreitheamh agus mar Chathaoirleach ar Bhord na Seirbhíse Cúirteanna léargas ar leith dom ar obair na gcúirteanna agus ar an raon daoine, inmheánacha agus seachtracha, a choinníonn ag feidhmiú. Go háirithe, tá forbhreathnú agam ar athruithe a thugann fíor-fheabhsúchán sa seomra cúirte agus dóibh siúd a bhaineann úsáid as ár gcúirteanna. Gabhaim buíochas le mo chomhghleacaithe breithiúnacha as a gcuid oibre agus as a dtacaíocht d'obair na Seirbhíse Cúirteanna. Tugaim aitheantas d’iarrachtaí leanúnacha na foirne chun a chinntiú go mbíonn cúirteanna ar fud na tíre oscailte i gcónaí do ghnólachtaí agus go gcuireann an Príomhfheidhmeannach agus a Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí a dtacaíocht do thionscnaimh nuachóirithe chun cinn agus go gceadaíonn an Bord iad. Tugann gairm an dlí agus grúpaí agus gníomhaireachtaí eile tacaíocht ríthábhachtach dúinn agus gabhaim buíochas leo. Táim buíoch freisin don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus dá fhoireann agus don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe as a dtacaíocht leanúnach.

Molaim an tuarascáil seo duit mar léargas ar fhiontar mór iarrachta agus seirbhíse poiblí - forbhreathnú ar athrú ar chúis mhaith agus riarachán ar mhaithe le leas coiteann.

Frank Clarke