Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Iarratais chúirte 

Cé go gcomhlíontar 99% d'obair na hOifige Probháide gan iarratas cúirte a bheith riachtanach, caithfear iarratas a dhéanamh ar an gcúirt i gcásanna áirithe.

Is iad seo a leanas na cásanna is coitianta:

  • Iarratas ar dheonú faoi alt 27(4) den Acht Comharbais, 1965.
  • Iarratais chun probháide le cóip d'uacht nó le huacht athbhreactha a cheadú i gcás ina bhfuil an uacht bhunaidh caillte.
  • I gcás ina bhfuil iarratais choimhlinteacha le haghaidh deonú riaracháin.
  • I gcás go ligtear do dhuine bás a fháil ar son deonú a bhaint amach.
  • I gcás ina mbíonn iarratas ar dheonú teoranta ar chúis áirithe nó le haghaidh tréimhse ama shocraithe nó i dtaobh coda áirithe den eastát.
  • Banna a shannadh faoi alt 34(4) den Acht Comharbais, 1965.
  • Deimhniú uachta a cheadú i gcás ina mbaineann amhras maidir le forghníomhú cuí.

Éisteann an breitheamh probháide leis na hiarratais seo a shuítear i gcúirt oscailte ar an Luan le linn shuíonna na cúirte. Féadfar iarratais a dhéanamh ex parte (is é sin gan fios a chur ar aon pháirtí eile) nó le fógra. Déantar sin le páipéar tairisceana nó le fógra tairsceana bunaithe ar mhionnscríbhinn nó ar mhionnscríbhinní.

Iarratais ar an gcúirt probháide

Iarratais chúirte

Eisítear iarratais ar an mBreitheamh Probháide trí Oifig Rialacha na hOifige Probháide, Teach an Fhionnuisce, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.

Is féidir seo a dhéanamh trí chuairt a thabhairt tú féin (nó do ghníomhaire baile) ag an Oifig Rialacha nó trí d’iarratas a sheoladh ar aghaidh sa phost. Maidir le hiarratais phoist, ní mór Foirm chomhlánaithe PAS2 bheith in éineacht d’iarratais.

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar Iarratais Phoist sa mhír iarratais phoist.

Déantar gach iarratas trí fhógra tairisceana, páipéar tairisceana nó iarratas ex parte, agus tá gach ceann bunaithe ar mhionnscríbhinn(í) ina leagtar amach na cúinsí agus an cruthúnas sonrach i ngach cás.

Sa chás gur gá freastal ar pháirtithe tuata, is é an fógra tairisceana an cháipéis oiriúnach le húsáid. Nuair a bhíonn an céanna á eisiúint, is tábhachtach go dtugtar fógra ceithre lá iomlána don pháirtí fógra atá i gceist.

Úsáidtear páipéar tairisceana sa chás go bhfuiltear ag freastal ar aturnae. Sa chás seo, ní mór fógra dhá lá iomlána a thabhairt.

Úsáidtear iarratas ex parte nuair nach gá fógra a thabhairt d’aon duine.

Iarratas a dhéanamh ar dháta cúirte

Nuair a bhíonn iarratas á eisiúint don liosta probháide, ní mór na cáipéisí a leanas a sholáthar:
• Bunfhógra tairisceana nó bunpháipéar tairisceana nó iarratas ex parte agus cóip den chéanna.
• Bunmhionnscríbhinní agus cóipeanna den chéanna.
• Leabhrán innéacsaithe, ceangailte agus le leathanaigh uimhrithe de chóipeanna gach cáipéise roimhe seo, lena n-áirítear taispeántáin chóipe. Ná seol ar aghaidh buntaispeántáin chuig an Oifig Probháide.

Tá táillí le híoc don fhógra agus do na mionnscríbhinní.

Tabharfaidh an Oifig Rialacha le fios céard é an chéad dáta eile atá ar fáil sa liosta probháide agus eiseoidh siad an t-iarratas faoi chaibidil don dáta sin.

Maidir le hiarratais phoist a fhaightear sa phost, seolfar ar ais an chóip den tairiscint (ar a mbeidh dáta aiseolta iontráilte) chugat sa phost, in éineacht le cóipeanna stampáilte de mhionnscríbhinní (más cuí) .

Liosta na cúirte probháide

Cuirtear an liosta probháide ar bun gach Luan le linn téarma ag 10.30 a.m. agus bíonn an breitheamh probháide i gceannas air. Is é an Breitheamh Onórach Binchy atá i gceannas air faoi láthair.

Léann an breitheamh probháide gach iarratas sula mbíonn an suí probháide ar bun. Chun an céanna a éascú, cuirtear gach páipéar a chruthaíonn cuid den liosta probháide faoina bhráid tráthnóna Dé Céadaoin roimh an Luan ar a mbeidh an cás liostáilte lena éisteacht.

Dá dheasca sin, ba cheart gach mionnscríbhinn bhreise agus gach mionnscríbhinn freagartha don iarratas a chur faoi bhráid na hOifige Probháide tráth nach déanaí ná am scoir gnó an Céadaoin thuasluaite.

Socraigh go mbeidh gach buntaispeántán sa chúirt ar an Luan thuasluaite. Tá sé mar bheartas na hOifige Probháide gan buntaispeántáin a choimeád riamh cibé acu roimh nó i ndiaidh na héisteachta cúirte.

Orduithe fála

Tá fáil ar gach ordú a dhéanann an chúirt probháide faoi am scoir gnó an Mháirt sa tseachtain ina ndéantar iad. Tá táille le híoc ar bhailiú na n-orduithe cúirte.

Ordú a chruthaíonn an uacht i dtaobh cóipe de

Má tá d’iarratas ar an gcúirt ar mhaithe le saoirse a fháil chun uacht a chruthú i dtaobh cóipe de, agus má cheadaíonn an chúirt an faoiseamh a lorgaítear, is í an chóip féin den uacht a sholáthair tú i do mhionnscríbhinn bhunaithe an chóip nach mór duit a sholáthar i do mhionn seiceadóra/riarthóra maille le huacht.

Orduithe cúirte a sholáthar san uacht

Nuair atá ordú cúirte faighte agus nuair atá iarratas ar dheonú ionadaíochta á réiteach dá éis sin lena chur faoi bhráid Oifig an tSuíocháin den Oifig Probháide nó de Chlárlann Phrobháide Cheantair, ní mór cóip oifigiúil den ordú cúirte a sholáthar i do mhionn seiceadóra/riarthóra maille le huacht.