Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

DLÍ TEAGHLAIGH - leathanach baile

Ginearálta

Rochtain

Idirscaradh breithiúnach

Foréigean teaghlaigh

Idirghabháil

Cothabháil

Colscaradh

Neamhniú

Dlí comhoibríoch

Díolúintí pósta

Orduithe cúraim

Saincheisteanna pas

Coimeád

Atharthacht

Gluaiseacht cháis

Comhaontú idirscartha

Caomhnóireacht

Scaoileadh

Maidir le horduithe coigeartaithe pinsin

In imeachtaí scartha bhreithiúnaigh, colscartha agus scaoilte, féadfaidh an chúirt cineálacha éagsúla socraíochtaí airgeadais a dhéanamh. Ina measc sin, tá ordú coigeartaithe pinsin.

Le hordú coigeartaithe pinsin, sainítear cuid den phinsean is gá a íoc le céile nó le leanaí cleithiúnacha. Is é an breitheamh a chinneann an sciar den phinsean ba chóir a shainiú. Is é an tionchar atá ar ordú den sórt sin go bhfanann an chuid shainithe den phinsean sa scéim pinsin agus go mbeidh sí iníoctha le céile nó le leanaí nuair a bhaineann an céile eile aois pinsin amach nó nuair a fhaigheann an céile eile bás.

Níl feidhm ag orduithe coigeartaithe pinsin ach amháin sa chás gur deonaíodh an fhoraithne i leith an scartha bhreithiúnaigh (nó an cholscartha eachtraigh) tar éis an 1 Lúnasa 1996 nó sa chás go bhfaightear colscaradh Éireannach tar éis fheidhmiú na reachtaíochta le héifeacht ón 27 Feabhra 1997.

Cé a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar ordú coigeartaithe pinsin?

Féadfaidh ceachtar céile (nó duine a dhéanann ionadaíocht do leanbh cleithiúnach) iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar ordú coigeartaithe pinsin.  Ní dhéanfaidh an Chúirt ceachtar cineál ordaithe sa chás gur phós an céile a rinne an t-iarratas duine eile ó shin i leith.

Tuilleadh faisnéise

Sa chás go gcomhaontaíonn na páirtithe ar an ordú coigeartaithe pinsin a dhéanfar, ba chóir dóibh dul i gcomhairle le hiontaobhaithe an phinsin agus an cineál ordaithe a dhéanfar a chomhaontú leis na hiontaobhaithe. Ina dhiaidh sin, ba chóir dóibh an dréachtordú comhaontaithe a thabhairt leo chuig an éisteacht chúirte, mar aon le litir ó na hiontaobhaithe lena léirítear go gcomhaontaíonn siad le cineál an dréachtordaithe.

Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin Faisnéis do Shaoránaigh chun faisnéis a fháil faoin dóigh a measúnaítear pinsin le linn scartha/colscartha/scaoilte.

Foirmeacha cúirte

I.R. Uimh. 510 de 2001, Rialacha na Cúirte Cuarda, 2001

• Foirm 37C: Fógra d’iontaobhaithe

Reachtaíocht ábhartha

• An tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 1995
• An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996
• An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010

Rialacha cúirte

• I.R. Uimh. 510 de 2001: Rialacha na Cúirte Cuarda, 2001- Ordú 59

Ordú 59 – riail 4(7)(a):  Seirbheálfar Fógra d’Iontaobhaithe ar Iontaobhaithe na scéime pinsin a bheidh i gceist i gcásanna ina bhfuil ordú coigeartaithe pinsin á lorg sna himeachtaí. Seirbheálfar an bille sibhialta ag an am céanna. Déanfar mionnscríbhinn faoin tseirbheáil sin a mhionnú agus a chomhdú laistigh de 14 lá tar éis an bille sibhialta a sheirbheáil

Ordú 59 – riail 4(9)(a):  Tá foráil den chineál céanna i gceist i gcásanna ina bhfuil ordú coigeartaithe pinsin á lorg trí fhrithéileamh,agus an tréimhse amalaghdaithe go seacht lá

Ordú 59 – riail 4(10)(a): Iarratas ar bhreithiúnas de mhainneachtain láithriú nó cosaint. Seirbheálfar fógra foriarratais ar na hIontaobhaithe agus ar an bhFreagróir (i gcásanna ina bhfuil ordú coigeartaithe pinsin á lorg).

Ordú 59 – riail 4(10)(g): I gcásanna ina gcomhaontaíonn na páirtithe ar na horduithe a dhéanfar agus ina bhfuil ordú coigeartaithe pinsin á lorg, féadfar an t-ábhar a thabhairt os comhair na cúirte trí fhógra foriarratais a sheirbheálfar ar na hIontaobhaithe freisin.

Ordú 59 – riail (4)(12) agus riail (4)(13): Fógra trialach a sheirbheáil ar na hiontaobhaithe.

Ordú 59 – riail 4(38)(4)(b): I gcásanna ina bhfuil ordú coigeartaithe pinsin á lorg ag ceachtar páirtí, seirbheálfar an fógra ar na hiontaobhaithe, comhdófar an mhionnscríbhinn faoin tseirbheáil sin, agus seirbheálfar an fógra agus an mhionnscríbhinn ar an bpáirtí eile roimh an éisteacht ar dhul chun cinn an cháis.

Tabhair faoi deara:

Is chun críocha treorach amháin a thugtar an achoimre seo ar na rialacha cúirte. Ba chóir do pháirtithe an riail chúirte ar leith a sheiceáil i ngach cás, go háirithe maidir le teorainneacha ama.