Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

DLÍ TEAGHLAIGH - leathanach baile

Ginearálta

Rochtain

Idirscaradh breithiúnach

Foréigean teaghlaigh

Idirghabháil

Cothabháil

Colscaradh

Neamhniú

Dlí comhoibríoch

Díolúintí pósta

Orduithe cúraim

Saincheisteanna pas

Coimeád

Atharthacht

Gluaiseacht cháis

Comhaontú idirscartha

Caomhnóireacht

Scaoileadh

Orduithe cúraim

Céard is ordú cúraim ann?

Cuireann ordú cúraim leanbh faoi chúram Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), cibé acu ar bhonn sealadach nó go buan.

Arb ann do shaghsanna éagsúla d’orduithe cúraim?

Is ann. Féadfaidh FSS iarratas a dhéanamh ar na cúirteanna ar líon orduithe éagsúla nuair a dhéileálann siad le leanaí atá i mbaol nó óna dteastaíonn cúram. Tugann na horduithe seo réimse cumhachtaí do na cúirteanna (lena n-áirítear cinntí a dhéanamh) faoin saghas cúraim a theastaíonn agus faoi rochtain ar na leanaí ag tuismitheoirí agus ag gaolta eile. Seo a leanas achoimre ar na horduithe seo:

Ordú cúram éigeandála

Cuireann ordú cúram éigeandála leanbh faoi chúram FSS ar feadh tréimhse nach faide ná 8 lá. Amanna, gabhann barántas cuardaigh leis d’fhonn a chur ar chumas na nGardaí nó daoine eile an leanbh a ghlacadh chuig áit shábháilte.

Ordú cúraim

Ligeann ordú cúraim leanbh a ghlacadh ó chúram tuismitheoirí nó caomhnóirí eile, cibé acu ar bhonn sealadach nó go buan, agus iad a chur faoi chúram FSS. Féadfaidh ordú cúraim leanúint nó go mbaineann an leanbh 18 mbliana amach.

Ordú cúraim eatramhaigh

Féadfaidh FSS iarratas a dhéanamh ar ordú cúraim eatramhaigh ar feitheamh ordú iomlán cúraim a dhéanamh. Is í an éifeacht a bhíonn ag an ordú go gcuirtear an leanbh faoi chúram FSS ar feadh tréimhse nach faide ná 28 lá. Féadfaidh an Chúirt Dúiche an tréimhse seo a shíneadh má thoilíonn FSS agus aon tuismitheoir ag a bhfuil caomhnóireacht an linbh.

Ordú maoirseoireachta

Ligeann ordú maoirseoireachta d’FSS monatóireacht a dhéanamh ar leanbh a shíltear atá i mbaol. Ní bhaintear an leanbh óna t(h)impeallacht bhaile. Beidh ordú maoirseoireachta i bhfeidhm ar feadh tréimhse sheasta ama nach faide ná 12 mhí i dtosach báire.

Foirmeacha cúirte

  • I.R. Uimh. 469 de 2008: Rialacha na Cúirte Dúiche (Chúram Leanaí) 2008
    Foirmeacha 84.53A84.53B84.53C & 84.53D i Sceideal C

 

 

Reachtaíocht ábhartha

  • An tAcht um Chúram Leanaí, 1991
  • An tAcht Leanaí, 2001

 

Rialacha cúirte

  • I.R. Uimh. 93 de 1997: Rialacha na Cúirte Dúiche