Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

An próiseas déanta cinntí

Bord na Seirbhíse Cúirteanna

Déanann Bord na Seirbhíse Cúirteanna a mhachnamh ar mhórbheartas maidir leis an tSeirbhís agus cinntíonn an beartas siúd.

Agus cuid beartas na Seirbhíse Cúirte á bhforbairt aige ní mór don Bhord aird a thabhairt air bheartas Rialtais agus ar Chlár an Rialtais.

Coistí an Bhoird

Bunaítear Coistí an Bhoird chun comhairle a thabhairt faoi cheisteanna a bhaineann leis an tSeirbhís Chúirteanna agus chun a machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna siúd. D'fhéadfadh na coistí moltaí a thabhairt os comhair an Bhoird maidir leis na ceisteanna sin.

Coiste na bhFoirgneamh

Is é Coiste na bhFoirgneamh a mholann mórchinntí don Bhord maidir le caiteachas caipitiúil.

Déantar gnáthchinntí ar leibhéal Choiste na bhFoirgneamh. Ó am go ham, déanann Coiste na bhFoirgneamh moltaí maidir le cad iad na hionaid ar chóir tosaíocht a thabhairt dóibh le haghaidh caiteachais chaipitiúil amach anseo.

Tá sonraí breise maidir le coistí de chuid an Bhoird le fáil ag Aguisín 6 de Chreatdoiciméad Rialachais Chorparáideaigh na Seirbhíse Cúirteanna.

An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

I measc chuid feidhmeanna Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna tá cur i bhfeidhm na mbeartas a chinneann Bord na Seirbhíse Cúirteanna.

Is é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a thionscnaíonn beartais agus a dhéanann iad a fhorbairt chun aidhmeanna straitéiseacha agus oibriúcháin na Seirbhíse Cúirteanna a bhaint amach, lena mbreathnú ag an mBord.

An Fhoireann Ardbhainistíochta

Tacaíonn an Fhoireann Ardbhainistíochta leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin maidir le beartais a thionscnamh lena mbreathnú ag an mBord.

Chomh maith leis sin, cuidíonn an Fhoireann Ardbhainistíochta le cuid beartas an Bhoird a chur i bhfeidhm.

Bíonn lucht bainisteoireachta na Seirbhíse Cúirteanna páirteach freisin i mórthionscnaimh agus i mórbheartais de chuid an Rialtais a fhorbairt go háirithe i gcásanna go mbeadh impleachta acu do riarachán na gcúirteanna.

Tuairimí agus moltaí i leith moltaí ón Rialtas a bhíonn á bplé maidir le hathrú reachtaíochta agus le mórcheisteanna eile beartais, tugtar faoi bhráid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais iad nó, go díreach faoi bhráid Ranna eile de chuid an Rialtais.

Próiseas Comhairliúcháin

» Ionaid chúirte a dhúnadh

Próiseas rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara

» Creat Rialachais Chorparáidigh na Seirbhíse Cúirteanna

Tuarascálacha ar oibriú seirbhísí poiblí

» Tuarascálacha bliantúla

Measúnuithe beartais

Níl aon fhaisnéis ag an tSeirbhís Chúirteanna san am i láthair faoin gceannteideal seo.