Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Deiseanna Fostaíochta

 

Earcaíocht na Seirbhíse Cúirteanna

Earcaíonn an tSeirbhís Chúirteanna faoi cheadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus eagraítear gach comórtas earcaíochta de réir na dtreoirlínte atá leagtha síos ag an gcomhlacht sin. Is féidir iad seo a fheiceáil ar líne ag www.cpsa.ie.

Beidh aon folúntais sa tSeirbhís Chúirteanna a fhógairt leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Tá láithreán gréasáin tiomanta do chéimithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Folúntais reatha:

___________________________________________________________________

Uimh. 1

Príomhoifigeach Feidhmúcháin - An tSeirbhís Chúirteanna

Tá an tSeirbhís Chúirteanna, ag iarraidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a earcú chun ceannaireacht a thabhairt agus bainisteoireacht a dhéanamh ar na cúirteanna agus chun clár um athrú straitéiseach a chur i bhfeidhm chun cruth nua-aimseartha a chur ar an mbealach ina gcuirtear seirbhísí ar fáil sna cúirteanna.

Is comhalta den Bhord é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus déanann sé tuairisc leis an mBord chomh maith. Tugann an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ceannaireacht d’eagraíocht ina bhfuil breis is 1050 ball foirne lonnaithe timpeall na tíre, déanann sé bainisteoireacht ar bhuiséad bliantúil de €138m agus ar chistí cúirteanna de bhreis is €1.9bn. Anuas air sin, tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ina oifigeach cuntasaíochta don tSeirbhís Chúirteanna chomh maith.

Is deis ar leith iontach é seo don té atá ardspreagtha, atá tiomanta don iarracht seirbhísí poiblí a chur i gcrích chuig an gcaighdeán is airde, chun ceannaireacht a thabhairt d’eagraíocht rathúil, fuinniúil agus an eagraíocht sin ag dul ar a slí tríd an gcéad chéim eile dá forbairt.

Tá sé riachtanach don té a cheapfar don phost ceannaireachta feidhmiúcháin seo a bheith in ann an teist go dtí seo a léiriú maidir le conas straitéis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i dtimpeallacht oibríochta chasta.

Ba cheart go mbeadh an té a cheapfar in ann a léiriú:

•  An Smaointeoireacht Straitéiseach agus Fís Straitéiseach

•  An Cheannaireacht agus an cumas chun daoine eile a spreagtha agus a inspreagadh trí phróiseas athruithe in eagraíocht de scála suntasach agus de chastacht shuntasach

•  Cruthúnas den ardfheidhmíocht, den tiomáint, den dianseasmhacht agus béim ar siúd uile ar an solátharnathaí

•  Go bhfuil sé stuama ina chuid breithiúnas agus go bhfuil fheasacht timpeallachta aige atá de dhíth chun dul i ngleic le ceisteanna casta a bhaineann le polasaí agus le cúrsaí oibríochtúla

•  Go bhfuil taithí aige ar conas caidrimh chomhoibríoch agus táirgiúla in éineacht le páirtithe leasmhara agus le geallsealbhóirí a fhorbairt agus a chothabháil chun an t-athrú a chur i gcrích

•  Scileanna cumarsáide sáréifeachtúla lena n-áirítear an cumas chun na daoine is sinsearaí a spreagadh agus muinín a chothú iontu.

Bheadh sé inmhianaithe, gan a bheith riachtanach, eolas agus tuiscint ar na cúirteanna agus ar an gcóras dlí a bheith ag an té a cheapfar.

AN tÚDARÁS IS FOSTÓIR:

An tSeirbhís Chúirteanna, de réir ceadúnas atá faighte ón CPSA

SUÍOMH GRÉASÁIN AN ÚDARÁIS IS FOSTÓIR:

www.courts.ie

SUITEÁIL AN PHOIST:

Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7

FAISNÉIS BHREISE:

Ba cheart d’iarratas lena n-áireofar Curriculum Vitae agus ráiteas pearsanta, 2 leathanach ar fad ar a mhéad, ina mbeidh leagtha amach an fáth a measann tú gur cheart tú a chur san áireamh don phost, an méid atá bainte amach agat, agus an taithí atá agat, i do ghairm go dtí seo, a chur i ríomhphost chuig marietryan@courts.ie nó sa phost chuig Marie Ryan, Rúnaí, Bord na Seirbhíse Cúirteanna, An tSeirbhís Chúirteanna, Teach an Fhionnuisce, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7, D07F95Y.

Information booklet: Chief Executive Officer of the Court Service

Fostóir comhdheiseanna is ea an tSeirbhís Chúirteanna.

DÁTA DEIREANACH AN CHOMÓRTAIS:

Ní foláir duit d’iarratas a chur isteach tráth nach déanaí ná 12 meán lae ar an Déardaoin an 28 Márta 2019.

TEAGHMÁLA:

Marie Ryan
Rúnaí, Bord na Seirbíse Cúirteanna
Teil: +353 1 888 6432
r-phost: marietryan@courts.ie

 

___________________________________________________________________

Uimh. 2

 

Solicitor – (Assistant Principal Grade)

JOB DESCRIPTION:

The Courts Service is seeking to fill an Assistant Solicitor vacancy in the General Solicitors Office.

Assistant Solicitors in the General Solicitor’s Office will act as case officers and carry out a wide range of work on behalf of Wards of Court and Minors.

The Assistant Solicitor will be required to review and analyse the affairs and attend court on matters ranging from but not limited to conveyancing, probate administration and taxation, vulnerable adult law and human rights or managing the estate of the ward/minor etc.

The Assistant Solicitor will also participate and contribute to the formulation of policies and strategies within the office to ensure the office meets its obligations as a business unit within the Courts Service.

The successful candidate should have:

• a minimum of three years relevant experience as a practising solicitor in the State; and

• sufficient and varied practice as a solicitor in the State in the areas of Property and Conveyancing, Probate and Administration of Estates, Civil Litigation and Court Advocacy.

Periods spent in whole-time positions in the Civil Service, for appointment to which qualification as a solicitor was an essential requirement, will be reckoned as practice for this purpose.

EMPLOYING AUTHORITY:

The Courts Service, under licence from the CPSA

EMPLOYING AUTHORITY WEBSITE:

www.courts.ie

JOB LOCATION:

Dublin

REQUIRED QUALIFICATIONS:

Professional Law Qualification

CLOSING DATE OF CAMPAIGN: 

25th March 2019 at 16:00

Solicitor AP Information Booklet March 2019

Application Form Solicitor March 2019

___________________________________________________________________

Uimh. 3

Teachtaire Cúirte, An tSeirbhís Chúirteanna, Trá Lí.

Tugann an tSeirbhís Chúirteanna cuireadh d’iarratais don phost thuas.

Is é a bheidh i gceist leis an ról ná tacaíocht a sholáthar don Chláraitheoir Contae i gContae Ciarraí ina cháil mar shirriam agus faoi théarmaí an Acht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926, arna leasú.

Is cuid riachtanach den phost í iompar ar fud Chontae Ciarraí mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána iomlán, árachas gluaisteáin agus a iompar féin a bheith acu.

Íocfar as costais taistil na Státseirbhíse Caighdeánaigh.

Tá sé inmhianaithe go mbeadh taithí oibre cuí roimhe seo agus scileanna TF maith ag iarratasóirí.

Bheadh leibhéal líofachta sa Ghaeilge mar bhuntáiste ach níl sé riachtanach.

Tá tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta ar fáil sa lámhleabhar eolais don phost seo.

Is féidir an Fhoirm Iarratais agus an Lámhleabhar Eolais a fháil trí ríomhphost ag corkro@courts.ie nó trí dhul i dteagmháil leis an Ruth Penney, An tSeirbhís Chúirteanna, Oifig Réigiúnach an Deiscirt, nó ag 0214509374.

Ní mór d’iarratasóirí a bhFoirm Iarratais comhlánaithe a sheoladh trí ríomhphost chuig corkro@courts.ie nó tríd an post chuig an Ruth Penney, An tSeirbhís Chúirteanna, Oifig Réigiúnach an Deiscirt, Aonard Teach na Cúirte, Sráid Anglesea, Corcaigh, roimh Dé hAoine  29 Marta, roimh 4.00 i.n.

Ní mór an t-imchlúdach a mharcáil 'Folúntas Teachtaire Cúirte' Tá iarratasóirí freagrach as seachadadh slán a gcuid foirmeacha iarratais.

Reáchtálfar an comórtas seo de réir an chód cleachtais ullmhaithe ag an gCoimisiún um Cheapúcháin Seirbhíse Poiblí (CPSA) .

Tá an tSeirbhís Chúirteanna tiomanta do pholasaí comhdheise.

________________________________

An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna,
An tSeirbhís Chúirteanna, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.
Teileafón: +353 1 888 6095
Facs: +353 1 888 6090
Ríomhphost: careers@courts.ie

 

 

_____________________
Nuashonrú: 20 Márta 2019